AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 i 2015

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Du kan bruke svarskjemaet nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Svarfristen for sommernøttene er 29. oktober 2015. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-15 kommer ut i begynnelsen av januar 2016.

Registrerte løsere per 25. desember.

Sumarnøtt 1

 
K 6 4 3
kn 10
10 9
K D kn 10 3
 
 
5
E D 9 8
E K D kn 4
7 6 2
 
 
VestNordØstSyd
1 ru
1 sp2 klpass2 hj
pass3 rupass5 ru
passpasspass
Tvilsamt meldt, men ein får gjera det beste ut av det. Vest spelar ei norsk kløver ni ut til kongen. Aust tenkjer litt, og legg liten. Korleis planlegg du spelet?

 

Sumarnøtt 2 

 
K D 7 6
8 7 6 5 4
E 4 3
4
 
 
E 5 4 3 2
E D 2
D 2
E 9 7
 
 
VestNordØstSyd
1 gr
2 gr*dbl3 kl3 sp
pass4 klpass6 sp
passpasspass
* Båe minor

Vest spelar hjarter knekt ut. Korleis planlegg du spelet?

 

Sumarnøtt 3 

 
7 5
8 6 3
K D 10 9 8 7
7 2
 
 
K 4 3 2
E K D kn
E 2
K kn 5
 
 
VestNordØstSyd
2 rupass3 gr
passpasspass
Vest spelar spar dame ut til esset i aust. Han held fram med spar ti, dukka, og ein liten spar til din konge og liten i vest. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 4

 
E kn
9 3 2
7 6 4 3
E 5 4 3
 
 
5
E K D kn 10 8
E K D
K 10 9
 
 
VestNordØstSyd
2 kl
pass2 rupass3 hj
pass3 sppass4 gr
pass5 hjpass7 hj
passpasspass
Vest spelar spar konge ut. Korleis planlegg du spelet`?

 

Sumarnøtt 5

 
K kn 7 4
9 8 7 5
6
K 8 5 3
 
E D 9
-
K kn 8 7 5 4 3 2
E D
10 6 2
E 10 6 4 3 2
10
10 9 7
 
8 5 3
K D kn
E D 9
kn 6 4 2
 
Her har det gått hardt for seg, og sør har vorte speleførar i formidable 3 grand, ettertrykkeleg dobla av vest. Men det sit midlt sagt pent for speleførar. Med ruter ut, kan kontrakten beitast, og i så fall korleis?

 

 

Lykke til!


Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: