AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden /
 
Dagens spill fra VM (dag 3)

Dag 3 vart ingen stor dag for Noregs opne lag, med tap for Indonesia og stortap for Sverige, men det kom seg litt med ein ørliten vinst mot USA 2 i siste kamp. Riktig nok ramla det for mange IMP ut der òg, men vi får fokusere på det positive! Brogeland–Lindqvist melde to glitrande slemmar som amerikanarane ikkje fann.

 
9 5 2
kn 9 7
E K D kn 4
8 4
 
8 3
D 5 2
9 6 5 2
E D kn 7
kn
K 10 6 3
10 7
K 10 9 5 3 2
 
E K D 10 7 6 4
E 8 4
8 3
6
 
 
VestNordØstSyd
MossBrogelandLallLindqvist
1 sp
pass3 kl*pass4 kl**
pass6 rupass6 sp
passpasspass
*Invitt med trikorts spar
**Kortfarge


Det ser så lett ut, men her handlar det om gode avtaler og det å stole på makker. Det er essensielt å kunne skilja på ei kontrollmelding som kan vera ein honnør, og ei som lovar kortfarge. Når Brogeland veit at makker er kort i kløver, har handa hans plutseleg vorte veldig god. 6 ruter var ei logisk melding som forslag til kontrakt, sidan sparen jo kan vera dårlegare som trumf.

Geoff Hampson–Eric Greco på det andre bordet spela presisjon, men greidde ikkje å finne slemmen, så dette vart 11 IMP til Noreg. Naturleg system kan fungere aldeles glimrande, så lenge ein har gode verktøy og ein god dose logikk i bakhand.

 
E K D kn 8 6 5
-
D 7 6 2
10 5
 
9
E K kn 10 9 7 3 2
9 3
D 6
10 7 3 2
8 6 4
10 4
kn 7 4 2
 
4
D 5
E K kn 8 5
E K 9 8 3
 
 
VestNordØstSyd
MossBrogelandLallLindqvist
4 ru*pass4 hj**
5 hj6 hjpass7 sp
passpasspass
*Gående spar
**Spør etter cue


Å bruke 4 kløver som gåande hjarter og 4 ruter som gåande spar, i alle fall i fyrste og andre hand, trur eg er eit svært godt byte mot 4 i minor som naturleg, som ein sjeldan har lyst til å opne i, ikkje minst fordi det drep ein mogleg 3 grand. Så er det gull å ha 4 hjarter som sleminteresse over 4 ruter, meir spesifikt eit spørsmål til makker om å melde av ein eventuell sidekontroll, noko han jo langt frå alltid har for opninga. 6 hjarter måtte syne fyrstekontroll, og konklusjonen var enkel for Espen Lindqvist.

På det andre bordet vart det ei anna utvikling, då Eric Greco opna 1 spar, fekk 2 ruter frå makker og 4 hjarter inn, som han melde 5 hjarter på. Det måtte òg vera fyrstekontroll, og Geoff Hampson sa no 7 ruter, før Tundal eigenhendig stampa i 7 hjarter. Det var ei tøff avgjerd, men han trudde på motparten, som vil få 2140 i 7 ruter, mot sannsynlege fem dobla beit, 1400, i 7 hjarter. Akkurat slik vart det, 13 IMP til Noreg. Men Greco kunne kanskje ha vurdert 7 spar over 7 hjarter? Makker har vel truleg minst ess, konge femte i ruter og kløver ess, så det skal vera ein dårleg dag om 7 spar er beit.

Av Erlend Skjetne
 

Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger