AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 6 2009

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for julenøttene er 28. februar 2010. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere, men må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 2-09 kommer ut i midten av mai. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå et svarskjema nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Registrerte løsere per 10. mars.

Julenøtt 1

 
E 5
D kn 6 5 4
K 6 4 2
E 8
 
 
7 4
E K 7 3 2
E D 5 3
K 6
 
 
VestNordØstSyd
4 kl4 hj
4 sp4 grpass5 kl
pass6 hjpass pass
pass

Vest spelar spar konge ut. Esset feller knekten i aust. På hjarter til esset er vest renons. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 2 

 
8 3 2
10 4
10 4
kn 9 6 5 3 2
 
 
E K
E K D kn 7 6
E K 9 3
E
 
 
VestNordØstSyd
3 rux
pass4 klpass6 hj
pass passpass

Vest spelar kløver konge ut. Aust fylgjer med sjuaren. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 3 

 
6
E 9 6
8 7 6 2
E K D 8 3
 
 
E 4 2
K 4 2
K 5
10 7 5 4 2
 
 
VestNordØstSyd
1 spx2 hj*3 kl
4 sp5 klpass pass
pass
* ikke krav

Vest spelar spar konge ut. Korleis spelar du?

Julenøtt 4

 
E 6
D 7 4
E D
E D 10 7 6 3
 
 
K 3
K 10 2
kn 6 4 3
kn 9 5 2
 

Vest åpnar i 3 spar som nord doblar. Du avsluttar med 3 grand. Vest spelar spar dame ut. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 5

 
E K
K 9 8 7
D kn 10 9 8 3
6
 
8 6 4 3
10 3 2
E 7
9 8 7 3
7 5 2
E D kn 5
K 2
kn 5 4 2
 
D kn 10 9
6 4
6 5 4
E K D 10
 

Utan meldingar frå motparten er du som sør hamna i 3 grand. Vest spelar kløver ut. Oppgåva er eigentleg av typen ja/nei-spørsmål: Med beste motspel og beste speleføring, kan kontrakten vinnast? Prøv å forklår oss kvifor eller kvifor ikkje.Lykke til med
nøtteknekkingen!

 
Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: