AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 5 i 2016

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for julenøttene er 15. mars 2017. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget dersom du svarer før BIN 2-17 kommer ut i midten av mai 2017. Der kan du lese løsning og kommentar.

Svarskjemaet nedenfor sendes inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.


Julenøtt 1

 
E D 2
E K D kn
D kn 10 9 8 3
-
 
 
-
10 9 8 7 6
E K
E 9 8 7 6 5
 
 
VestNordØstSyd
1 rupass1 hj
pass4 klpass5 gr
pass7 hjpasspass
pass
Med kløver konge ut, og under føresetnad av at aust må fylgje farge i fyrste stikk, korleis sikrar du heimgang i denne kontrakten?

Julenøtt 2 

 
E 10 7
D kn 5
E 7 4 3
K 8 6
 
 
4
K 9 7 4 3 2
K D 4
E D 3
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
pass2 klpass2 hj
pass3 hjpass4 gr
pass5 sppass6 hj
passpasspass
Du får spar konge ut mot denne sunne slemmen. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 3 

 
E 9 6 2
7 3 2
E K
E K kn 7
 
 
K 8 7 5 4 3
E K kn
8
6 5 3
 
 
VestNordØstSyd
1 klpass1 sp
pass4 sppass4 gr
pass5 klpass6 sp
passpasspass
Spar dame kjem ut, og for at dette skal bli eit problem, må vi sjølvsagt leggje til grunn at aust er renons i fyrste sparrunde. Korleis garanterer du heimgang mot absolutt alle tenkjelege sitsar?

Julenøtt 4

 
E 7 6 3
10 8 5 2
K 8 3
K 2
 
 
5 4
E D 7 6 4
E kn 6
D 8 4
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
pass3 hjpass4 hj
passpasspass
Med spar dame ut, korleis fører du korta i denne utgangen?

Julenøtt 5

 
E K 10 8 2
E D 6 4
8
kn 9 5
 
 
D kn 9 5 3
7 3 2
E 4
E 10 4
 
 
VestNordØstSyd
1 sp
pass2 grpass4 sp
passpasspass
Du får trumf ut. Korleis planlegg du spelet?Lykke til med
nøtteknekkingen!

 
Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: