AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 6 i 2019

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for julenøttene er 15. mars 2020. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget dersom du svarer før BIN 2-20 kommer ut i slutten av mai 2020. Der kan du lese løsning og kommentar.

Svarskjemaet nedenfor sendes inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Registrerte løsere per 30. april 2020.
 

Julenøtt 1

 
E 8 6 4 2
5
E K kn
E 10 8 5
 
 
7
E D 10
D 10 9 6 4 3 2
4 2
 
 
VestNordØstSyd
3 ru
pass4 grpass5 hj
pass7 rupasspass
pass
Vest byrjar med kløver seks. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 2 

 
9 4 3
4 2
10 5 2
K D 5 4 2
 
 
K kn
E K 8 5
E D 9
E 8 7 6
 
 
VestNordØstSyd
passpasspass2 gr
pass3 grpasspass
pass
Vest byrjar med ei norsk spar to, som går til tiaren og knekten. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 3 

 
K 8 6
E 4
K 8 4 3 2
E K 6
 
 
E D 7 5
K D 6 3
E kn 6
9 4
 
 
VestNordØstSyd
1 gr
pass6 grpasspass
pass
Vest er uheldig med det svenske utspelet av ruter sju, som går til åttaren i bordet. Når aust er renons, korleis spelar du vidare?

Julenøtt 4

 
6 4 2
K kn 10
E K D 6
E K 4
 
 
10
E 9 8 7 6 5
5 4 3 2
3 2
 
 
VestNordØstSyd
4 sppass
passdblpass5 hj
passpasspass
Vest byrjar med spar konge, som aust stikk over for å halde fram med spar dame. Du vel å stela med hjarter ess, som vest kastar ein kløver på. Når du no spelar hjarter til knekten, er aust renons. Aust fylgjer på éin runde ruter, men er renons i den neste. Korleis held du fram?

Julenøtt 5

 
10 9 7 2
kn 7 4
K kn 9 4
8 3
 
kn 5 4
9 8 3
E 7 5
K kn 6 2
 
VestNordØstSyd
2 gr
pass3 kl*pass3 sp**
pass4 sppasspass
pass
* Puppet-Stayman
** Femkorts spar

Du innleier motspelet med kløver seks, som makker vinn med esset. Sør fylgjer med femmaren. Makker returnerer kløver fire, norsk fordeling frå gjenverande, og sør legg dama. Korleis planlegg du motspelet?Lykke til med
nøtteknekkingen!

 
Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: