AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 9 i 2020/21

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for julenøttene er 28. februar 2022. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget dersom du svarer før BIN 2-22 kommer ut i begynnelsen av juni 2022. Der kan du lese løsning og kommentar.

Registrerte løsere per 12. mai 2022.

Svarskjemaet nedenfor sendes inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.
 

Julenøtt 1

 
E 10 8 2
E 8 4 3
D 5
D 8 5
 
 
K kn 9 7 6
K 2
K 7 4
K 3 2
 
 
VestNordØstSyd
2 hj*passpass2 sp
pass4 sppasspass
pass
* Eksakt fem hjarter, 3-10 honnørpoeng. Ikkje fire spar, seier elles ingenting om sidefargar.

Vest byrjar motspelet med hjarter dame. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 2 

 
8 4 2
9 3 2
E K D kn
E 9 4
 
 
K D kn 10 9
kn 5
10 9 6 3
K D
 
 
VestNordØstSyd
1 rupass1 sp
pass1 grpass2 ru*
pass2 sppass4 sp
passpasspass
* Kunstig utgangskrav

Vest byrjar med hjarter åtte, norske utspel. Aust vinn med esset og spelar seksaren attende. Vest vinn knekten med kongen og spelar hjarter ti, som aust fylgjer med sjuaren på, og sør stel. Spar konge i neste stikk står, og spar dame står òg idet vest kastar ein kløver. Kva no?

Julenøtt 3 

 
D 7 3
E K 10 8 5
-
K kn 3 2
 
 
E 5
D kn 9 4 2
E 9 3
E 9 8
 
 
VestNordØstSyd
1 gr
pass2 rupass3 hj
pass4 kl*pass4 ru
pass4 grpass5 kl**
pass6 hjpasspass
pass
* Kontroll i kløver, ikkje i spar
** Null eller tre essverdiar

Vest byrjar med ruter konge. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 4

 
7 3
D 7
E 7 5
K D kn 8 4 2
 
 
E K 5
kn 10 8 4 2
K D 9
7 3
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
pass2 kloass2 gr
pass3 grpasspass
pass
Vest byrjar med ruter knekt. Korleis planlegg du spelet?

Julenøtt 5

 
K
E 6 5 4 3
D kn 9
kn 9 8 5
 
 
E 10 4 3
K 2
E 10 2
E K 7 6
 
 
VestNordØstSyd
1 kl
2 kl*dblpass3 gr
pass4 klpass6 gr
passpasspass
* Minst 5-5 i major, seier ingenting om styrke

Kraftig partevlingshaiing frå sør her. Når vest byrjar med hjarter dame og aust fylgjer med sjuaren, korleis planlegg du spelet?Lykke til med
nøtteknekkingen!

 
Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: