AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 2010

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Vi har et svarskjema nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Svarfristen for sommernøttene er 15. september 2010. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-09 kommer ut i midten av november.

Per 31. oktober har vi registrert disse løserne.

Sumarnøtt 1

 
5 3 2
E 3 2
E 7 6 5 3
K 8
 
 
E K D 7 6
K 7 6 5
2
E 4 3
 
 
VestNordØstSyd
1 sp
pass3 sppass6 sp
passpasspass

Vest spelar kløver knekt ut. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 2 

 
K 9 4
K 6
E 5 3
D kn 8 6 2
 
 
E D kn 8 2
kn 7 4 3
K kn
10 4
 
 
VestNordØstSyd
1 gr*2 sp
pass4 sppasspass
pass
* 12-14

Vest spelar kløver ni ut. Aust stikk med kongen, tek kløver ess, som vest fylgjer lågt på, og spelar ein tridje kløver. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 3 

 
10 6 5
D 8 7
10 5 4
10 5 3 2
 
 
E K D kn 2
-
E K 9 3
E K D 4
 
 
VestNordØstSyd
2 kl
4 hjpasspass6 sp
passpasspass

Vest spelar hjarter ess ut. Aust legg niaren. Ifylgje systemkortet spelar motparten kongen ut frå ess-konge, så du dreg deg inn på bordet på spar ti og spelar litan hjarter. Ganske riktig fylgjer aust med kongen. Du stel og tek ytterlegare to store spar. Vest hadde tri opprinneleg, og på den siste kastar aust ruter to. Kva no?

Sumarnøtt 4

 
D kn 7
E K 8 2
D 8 3
9 5 4
 
 
E 6 5
D kn 10 5 4 3
kn
E D 6
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
pass3 hjpass4 hj
passpasspass

Motstandarane er dei same som i førre oppgåve; vest spelar ut ruter konge som normalt lovar esset. Deretter skifter han spar ti. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 5

 
E 9 8 2
E kn 8
E 7 6
E D 9
 
7 6
K 10 9
K D kn 10 9
K 8 7
D 5 4 3
7 6 5 4 3 2
8
10 6
 
K kn 10
D
5 4 3 2
kn 5 4 3 2
 

Som sør har du hamna i 6 grand. Med beste motspel, står kontrakten? Korleis må han spelast?

 

 

Lykke til!

Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: