AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 2009

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Vi har nå laget et svarskjema nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Svarfristen for sommernøttene er 31. august 2009. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-09 kommer ut i midten av november.

Sumarnøtt 1

 
6 4
K D kn 10 3
K 10 9
7 4 3
 
 
E K D kn 10 5 2
-
E D 4
E 5 3
 
 
VestNordØstSyd
3 klx
pass4 hjpass6 sp
passpasspass

Vest spelar kløver 2 ut. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 2 

 
E 6 4 3
E kn 8 7 3
9 4
kn 9
 
 
K D kn 9
5
D 7
E K 10 8 6 2
 
 
VestNordØstSyd
1 kl
pass1 hjpass1 sp
pass3 sppass4 sp
passpasspass

Vest spelar ruter 2 ut til esset hjå makkeren, og ruter går attende til dama og kongen. Deretter hjartarskift. Du stikk og spelar trumf til kongen. På trumf dame kastar aust ein ruter. Kva no?

Sumarnøtt 3 

 
8 7 5 3 2
K D 6 3
E 3 2
5
 
 
E D 6
E 8 7 4 2
D 6
E 9 3
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
2 gr4 klpass4 sp
pass6 hjpasspass
pass

Vest spelar spar knekt ut. Korleis planlegg du spelet? 

Sumarnøtt 4

 
E K D 4 3
8 7
E K D 10 4
kn
 
 
8 5 2
E K 5
7 5 3
K D 10 9
 
 
VestNordØstSyd
1 sppass2 kl
pass3 rupass6 gr
passpasspass

Vest spelar spar knekt ut. Du stikk med esset og får den uhyggelege overraskinga at aust kastar kløver 7. Alle fylgjer på ruter ess, men på ruter konge kastar vest kløver 6. Planlegg spelet.

Sumarnøtt 5

 
4 3 2
E kn 5 3 2
kn 9 4
E 10
 
-
D 10 9 8
10 6 5 2
kn 9 5 4 2
10 9 8 7
K 7 6 4
K D 8
D 6
 
E K D kn 6 5
-
E 7 3
K 8 7 3
 
 
VestNordØstSyd
1 sp
pas1 grpass3 sp
pass5 sppasspass
pass

Den førre double-dummy-nøtta vår var så plagsam før publikum at vi sjølvsagt gjev dykk ein til. Igjen er du klårsynt nok til å kjenne alle korta, men strevar likevel med å vinne 5 spar med hjarter 10 ut. Korleis kan det gjerast?

 

 

Lykke til!

Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: