AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 i 2013

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Du kan bruke svarskjemaet nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Svarfristen for sommernøttene er 15. september 2013. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-13 kommer ut i midten av november.

Registrerte løsere per 31. oktober.


Sumarnøtt 1

 
E 9 5
8
E K D 10
E K 9 6 3
 
 
10 8 6 3 2
7 2
8 3 2
10 5 4
 
 
VestNordØstSyd
1 hjdbl3 hj*pass
passdblpass3 sp
pass4 klpass4 sp
passpasspass
* Sperr

Vest spelar ess og konge i hjarter ut, den andre stel du i bordet og spelar spar ess. Vest fylgjer med kongen. Ny spar vinn aust med knekten, vest er renons. Aust spelar ny hjarter. Korleis held du fram?

 

Sumarnøtt 2 

 
K kn 8
E kn 10 7 2
8 2
K 5 3
 
 
E 10 7 6 5 4
5
E D 6
kn 7 4
 
 
VestNordØstSyd
1 sp
3 ru4 sppasspass
pass
Vest spelar spar ni ut. Korleis planlegg du spelet?

 

Sumarnøtt 3 

 
7 6 3
10 8 5
kn 10 2
9 7 6 3
 
 
E K kn 4 2
6
E D 7 5
E K kn
 
 
VestNordØstSyd
1 sp
2 sp*pass3 hjdbl
pass3 sppass4 sp
passpasspass
* Eksakt 5-5 i hjarter og kløver

Med ess, konge i hjarter ut frå vest, korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 4

 
E K D kn 5
-
9 8 7 6 5 4 3
E
 
 
9 3
E K D kn 10
-
K D 5 4 3 2
 
 
VestNordØstSyd
2 sp4 hj
pass6 rupass6 hj
passpasspass
Udisiplinerte, for ikkje å seia idiotiske meldingar, men du skal altså spela 6 hjarter etter at aust opna ein lauvtynn veike 2 spar.

Vest spelar ruter ess ut, aust er renons og kastar ein spar. Korleis planlegg du spelet?

 

Sumarnøtt 5

 
4 3 2
9 8 6 2
K 9 7 2
3 2
 
7 6
K D 10
D 8 3
D 10 9 8 6
D kn 9 8
kn 7 5 4 3
E 4
7 5
 
E K 10 5
E
kn 10 6 5
E K kn 4
 
Vi avsluttar som så ofte før med ei nøtt der du kjenner alle korta. Kan 5 ruter teoretisk sett vinnast med hjarter konge ut til esset, og i så fall korleis?

 

 

Lykke til!


Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: