AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 2011

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Vi har nå laget et svarskjema nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Svarfristen for sommernøttene er 31. august 2011. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-11 kommer ut i midten av november.

Løsere registrert per 30. oktober.

Sumarnøtt 1

 
E K D 10
E K D 10
K 4
E 7 3
 
 
8 6 4 3 2
6 3
E kn 10 9
6 2
 
 
VestNordØstSyd
2 klpass2 sp
pass6 sppasspass
pass

Vest spelar kløver konge ut til esset. På spar ess kastar aust ein kløver. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 2 

 
10 9 3 2
kn 8
E K 10 9
E 10 6
 
 
E K D kn 6
E K 3
D 8 4 2
K
 
 
VestNordØstSyd
1 kl pass1 sp
pass2 sppass6 sp
pass7 sppass7 gr
passpasspass

Med hjarter ti ut som benektar dama, korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 3 

 
5 4
-
E K D kn 10 9 7
D 8 7 3
 
 
E D 8 6
K D kn
8 2
E 6 5 2
 
 
VestNordØstSyd
1 gr
pass3 kl *pass3 ru
pass6 rupasspass
pass
* Overføring til ruter

Vest spelar hjarter ess ut. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 4

 
10 7 3
9 7 3
8 7 3 2
7 6 3
 
 
E K D kn 8 5
E D
6 4
E K 2
 
 
VestNordØstSyd
1 hjpass2 hj4 sp
passpasspass

Vest byrjar med ruter ess som aust legg dama på. Rutar ni går til knekten i aust, som skifter til hjarter knekt. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 5

 
5 4 3 2
E kn 10 2
3
E 4 3 2
 
E K
9 8 7 5
E D 8 7 6 5 4
-
6
K D 6 4
kn 10 9
D kn 10 9 8
 
D kn 10 9 8 7
3
K 2
K 7 6 5
 

Den femte og siste nøtta er som vanleg av typen dobbel dummy. Kan sør med beste motspel vinne 3 spar, og korleis skal han i så fall gjera det?

 

 

Lykke til!


Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: