AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 i 2018

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for sommernøttene er 30. september 2018. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget dersom du svarer før BIN 5-18 kommer ut i midten av november 2018. Der kan du finne løsninger og kommentarar.

Svarskjemaet nedenfor sendes inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Registrerte løsere per 3. november 2018.

Sumarnøtt 1

 
kn 10 5
D 10 9 8 5
9 8 7 2
E
 
 
E K 9 4 3 2
E
E D kn 10 6
3
 
 
VestNordØstSyd
1 sp
pass2 sppass3 ru
pass4 sppass6 sp
passpasspass
Vest spelar kløver dame ut. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 2 

 
E 7 4
E 9 2
E K 10 3
E 6 4
 
 
kn 10 9 6 3
4
D 8 6 5 2
9 4
 
 
VestNordØstSyd
1 hjdbl3 hjpass
passdblpass4 sp
passpassdblpass
passpass
Vest spelar hjarter konge ut. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 3 

 
7 6 5
E D
D kn 9 7 6 5 3
8
 
 
K
K 10 8 7 6 2
E K
K kn 9 3
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
2 hj*3 rupass3 hj
pass4 hjpasspass
pass
* Spar og ein minor, minst 5-5

Dette spelet er frå det nyleg avhaldne EM for nasjonslag i Ostende. Vest spelar ruter to ut, og på liten i bordet fylgjer aust med åttaren. Korleis held du fram i speleføringa?

Sumarnøtt 4

 
E
D 8 5 2
D kn 6
E D 10 8 4
 
 
D kn 10 9 8 7 5 3
-
kn 7 5 2
 
 
VestNordØstSyd
1 kl1 hj4 sp
passpasspass
Vest spelar kløver tri ut. Kva tankar gjer du deg om spelet vidare?

Sumarnøtt 5

 
8 3
K 2
K kn 8 5 4 2
8 3 2
 
10 7 2
kn 9 5 4
E 8
10 9 4 3
10 9 7 6 3
-
D 9 6
K 10 7 5 4
 
E K D 6
D kn 7 6 5
E D
E kn
 
 
VestNordØstSyd
passpass2 kl
pass3 rupass6 gr
passpasspass
Også dette spelet er frå EM i Ostende. I éin kamp vart den eine sør spelande 3 grand, som måtte gå beit då vest fann kløver ut. I det andre rommet var kontrakten 6 grand, men vest fann ikkje kløver ut, og her vart det elleve stikk.

Spørsmåla du må svare rett på, er om kontrakten i teorien står eller er beit utan kløver ut. Kva anna utspel gjev eventuelt beit, kva utspel gjev eventuelt heimgang? Forklår resonnementa dine.Lykke til med
nøtteknekkingen!

 
Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: