AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 i 2012

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Du kan bruke svarskjemaet nedenfor som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Svarfristen for sommernøttene er 20. september 2012. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-12 kommer ut i midten av november.

Registrerte løsere per 23. oktober.

Sumarnøtt 1

 
K kn 5
E 10 4 3
7 6 2
K D 9
 
 
E
7
E K D 5 3
E kn 10 8 5 2
 
 
VestNordØstSyd
1 kl
3 hjpasspass4 ru
pass6 klpass7 kl
passpasspass
Med hjarter konge ut til esset, som heldigvis står, korleis speler du?

 

Sumarnøtt 2 

 
D 5
E 3
E K D 10 8 3
E K 9
 
 
9 7 4
D kn 10 9 8 4
6 2
8 5
 
 
VestNordØstSyd
pass2 klpass4 hj
passpasspass
Vest spelar ut ess og konge i spar og skifter hjarter seks til liten, liten og dama på handa. Korleis held du fram?

 

Sumarnøtt 3 

 
E K 9
K 7 6 3 2
9 4
8 5 4
 
 
4 2
E D kn 10 5
E D
E D kn 7
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
pass2 grpass4 gr
pass5 hjpass5 gr
pass6 hjpasspass
pass
Vest spelar spar dame ut til esset, og på hjarter ess fylgjer båe motstandarar. Korleis held du fram?

Sumarnøtt 4

 
 
10
K 8 3
E D kn 5
10 8 7 4 3
 
D kn 9 2
kn 9 7 4
7 6 2
kn 2
 
 
VestNordØstSyd
1 sp2 grdbl3 ru
4 sppasspasspass
Vi prøver oss denne gongen på ei motspelsoppgåve. Du er som vanleg sør, og din makker i nord har vist minst 5-5 i minor med 2 grandmeldinga over vests sparåpning.

Makker spelar ut kløver ess og held fram med kongen, som vest stel for å spela ess og kongen i spar og ein ny spar. Makker fylgjer på den fyrste sparen, men så kaster han ein ruter og ein kløver, bordet ein kløver og ein liten ruter. Du er inne på spar knekt; korleis planlegg du motspelet?

 

Sumarnøtt 5

 
D 8 7 6
K kn 7 4
E 7 6
4 3
 
10 4 2
10 9 5 2
K D
E 10 6 5
K 9 5 3
D 6 3
10 9 8
kn 8 2
 
E kn
E 8
kn 5 4 3 2
K D 9 7
 
Vi avsluttar som så ofte med ei oppgåve der alle korta er kjende; i dette tilfellet ei som faktisk skriv seg fra 1800-talet.
Den gongen melde folk om mogleg endå dårlegare enn i dag, så sør har hamna i den merkelege kontrakten 3 spar, med spar to ut frå vest.

Står eller står ikkje dette, teoretisk sett?
Grunngje svaret ditt.

 

 

Lykke til!


Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: