AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Nøtt 3 i 2019

I Nøtteknask forutsettes det et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for sommernøttene er 31. august 2019. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget dersom du svarer før BIN 5-19 kommer ut i midten av november 2019. Der kan du lese løsninger og kommentarer.

Registrerte løsere per 18. oktober 2019.

Svarskjemaet nedenfor sendes inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.


Sumarnøtt 1

 
E 9 7 5
D 9 3
10 6 3
kn 10 5
 
 
D kn 10 8
E K 10 8
K D 9
E 3
 
 
VestNordØstSyd
2 gr
pass3 grpasspass
pass
Vest byrjar med ruter to, som går rundt til åttaren i aust og niaren. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 2 

 
3 2
K 9 3 2
E 9 3 2
K 8 6
 
 
E
E D 8 7 6 5
K 8 7 5
E 10
 
 
VestNordØstSyd
1 hj
pass3 hjpass6 hj
passpasspass
Vest byrjar med spar konge. På hjarter ess er aust renons. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 3 

 
E 8 7 3
D 10 8 7 2
6
8 6 3
 
 
K D 10 9 2
kn 6 4
K D kn 8 4
-
 
 
VestNordØstSyd
1 kl1 sp
3 kl*3 sppass4 sp
passpasspass
* Sperr

Vest byrjar med kløver konge, som du stel. Du tek spar konge, båe motastandarar fylgjer lågt. Korleis held du fram?

Sumarnøtt 4

 
D 3
-
E K kn 9 8 5 3
D kn 10 9
 
 
E K
E K kn 10 9
10
8 7 6 3 2
 
 
VestNordØstSyd
1 rupass1 hj
pass2 rupass3 gr
passpasspass
Vest byrjar med spar knekt. Korleis planlegg du spelet?

Sumarnøtt 5

 
10
K 8 3
E D kn 5
10 8 7 4 3
 
D kn 9 2
kn 9 7 2
7 6 2
K 2
 
VestNordØstSyd
1 sp
2 gr*dbl**3 kl4 sp
passpasspass
* Minst 5-5 i minor, udefinert styrke
** Straffeinteresse

Vest byrjar med kløver ess og kløver. Syd fylgjer med femmaren på den fyrste, og stel den andre. Han legg deretter ned ess og konge i spar, og spelar ein tridje spar. Makker fylgjer på fyrste spar, men kastar deretter ruter tri og kløver ni. Korleis planlegg du motspelet?Lykke til med
nøtteknekkingen!

 
Navn: 
E-post: 
Poststed:
Svar: