AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Oppgavesett 2 i 2013

Innsendingsfristen for Ekspertklubben 2-13 er 31. juli 2013. Du får imidlertid registrert poengene dine i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 4-13 kommer ut i midten av september.

Registrerte innsendere per 30. august 2013.


Oppgave 1

E 7 5
D kn 10 9 7 3
K 10 7
7
 
VestNordØstSyd
2 grpass
3 ru*pass3 sp**pass
4 klpass4 rupass
4 grpass5 kl***pass
?
* Overføring
** Ikke avtalt
*** 1/4 ess


Oppgave 2

K kn 5
E K D
K 9 8 7 5 3
3
 
VestNordØstSyd
1 klpass
1 ru3 kl*passpass
?
* Naturlig sperr

Svar oppgave 1
Svar oppgave 2

Oppgave 3

E D 5 3
E 3 2
E 9 7 5
E 8
 
VestNordØstSyd
pass1 sp
1 grpasspass2 ru
pass2 spdblpass
?


Oppgave 4

E 8 6
E D 5 3
6
K 7 6 5 2
 
VestNordØstSyd
1 ru
dbl2 ru2 sppass
?

Svar oppgave 3
Svar oppgave 4

Oppgave 5

10 3
E 5 4 3
5 2
E 7 4 3 2
 
VestNordØstSyd
2 ru*
pass2 hj**3 rupass
?
* Multi
** Pass eller korriger


Oppgave 6

Kn 9 8 7 4
9 7 3 2
K 6
9 6
 
VestNordØstSyd
1 klpass1 ru*
pass1 sp**pass2 ru***
pass3 kl****pass3 gr
passpasspass
* Minst 4-korts hjerter
**4- korts spar, maks to hjerter
*** Utgangskrav (xyz)
****5-korts kløver.

Hva spiller du ut?

Svar oppgave 5
Svar oppgave 6

Navn: 
Poststed: 
E-post: 
Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.