AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Oppgavesett 3 i 2018

Innsendingsfristen for Ekspertklubben 3-18 er 31. september 2018. Du får imidlertid registrert poengene dine i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 5-18 kommer ut i slutten av november 2018.

Registrerte innsendere per 3. november 2018.
 


Oppgave 1

E D 10 5
kn 10 9 7 6
kn
10 9 7
 
VestNordØstSyd
pass
pass1 kl1 sppass
?


Oppgave 2

K 7 5 3
10
D 9 5 3 2
K D 8
 
VestNordØstSyd
1 sp3 ru3 hj
5 ru5 hjdblpass
?

Svar oppgave 1
Svar oppgave 2

Oppgave 3

E 2
D kn 9 7 6 3
8 7 3 2
6
 
VestNordØstSyd
1 klpass
1 hj1 sp2 ru2 sp
?

Oppgave 4

E 5
E 10 9 7
9 4 2
kn 8 3 2
 
VestNordØstSyd
pass
pass1 ru1 sp2 hj
?
Svar oppgave 3
Svar oppgave 4

Oppgave 5

E K D 10 9 7
E K kn 4
4
kn 2
 
VestNordØstSyd
passpass1 ru
dblpass1 hjpass
?

Oppgave 6

6 5 3 2
10 3 2
D kn 6
K 8 5
 
VestNordØstSyd
pass1 kl*
pass1 hj**pass1 gr***
pass2 grpass3 gr
passpasspass
* 2+ (hvis 4432)
** 4+ spar
*** maks 2 spar

Hva spiller du ut?
Svar oppgave 5
Svar oppgave 6

 

 
Navn: 
Poststed: 
E-post: 
Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.