AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Oppgavesett 5 i 2013
Innsendingsfristen for Ekspertklubben 5-12 er 31. januar 2014. Du får imidlertid registrert poengene dine i årssammendraget så fremt du svarer før BIN 1-14 kommer ut i månedsskiftet mars/april 2014.

Registrerte innsendere per 7. mars 2014.

Oppgave 1

E D
kn 6 5 4
E 9 8
E D kn 4
 
VestNordØstSyd
pass1 hj*pass
2 gr**pass3 kl***pass
3 ru****pass3 sp*****pass
3 gr******pass4 hj*******pass
?
* 5-korts
** Stenberg
*** Minimum
**** Spørsmål om sidefarge
***** Ukjent 4-korts sidefarge
****** Spørsmål om singelton
******* Ingen singelton

Oppgave 2

K D 10
K 8
6 2
E K D 7 3 2
 
VestNordØstSyd
pass2 hj
?

Svar oppgave 1
Svar oppgave 2

Oppgave 3

kn 10 4 3
-
K kn 10 8 6 5 3
6 2
 
VestNordØstSyd
pass
pass1 hj1 grpass
2 sp*pass2 gr**pass
?
* Avslag med en eller begge minor, eller en sterkere hånd med begge minor
** Bedre ruter enn kløver
 

Oppgave 4 

E K 10
E 9 7 3
-
D 10 8 5 3 2
 
VestNordØstSyd
pass
1 kl2 rupass4 ru
?

Svar oppgave 3
Svar oppgave 4

 Oppgave 5

K kn 9 3
10 9 5
7
K D 10 9 6
 
VestNordØstSyd
pass
pass1 rudbl2 ru
?

Oppgave 6 

7 6 3
K 8
10 7 6 2
5 4 3 2
 
VestNordØstSyd
2 ru*
pass2 gr*pass3 kl***
pass3 ru****pass3 sp*****
pass4 kl******pass4 ru******
pass6 sppasspass
pass
* Multi
** Spørsmål
*** Maksimum for svake 2 med ukjent majorfarge
**** Nytt spørsmål
*****Svake 2 hjerter
****** Cuebid

Svar oppgave 5
Svar oppgave 6

Navn: 
Poststed: 
E-post: 
Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.