AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Meldevurderinger fra seriemesterskapet
Denne uka skal vi se tilbake på et spill som dukket opp under første helg av 1. og 2. divisjon som ble spilt i slutten av oktober. Spillet er hentet fra andre halvrunde av kamp tre. Du får ta plass i syds stol og ta stilling til hva du ville gjenmeldt etter følgende innledning på meldingsforløpet:

 
D kn 10
E K D kn 10
5
K D 7 4
 
 
VestNordØstSyd
Du
pass1 hj
pass1 sppass?
 
1 hjerter viser minst 5-kortsfarge, og makker har lovet minst 4-korts spar med sin svarmelding. Du har ei temmelig spillesterk hånd, men én spar for lite til å støtte makker. Likevel er den solide sparbeholdninga en positiv faktor med hånda, i og med at makker har meldt fargen.
 
Med mindre man har noen spesielle konvensjoner på repertoaret, som for eksempel Gazzilli, finnes det neppe noen optimal melding med den aktuelle sydhånda. Man er sterk nok til å hoppe til 3 kløver, men de fleste vil ideelt sett at man skal ha minst 5-5 for å hoppmelde i ny farge.
 
Samtidig vil et hopp til 3 kløver kunne komplisere muligheten til å finne en eventuell 5-3-tilpasning i spar. Riktignok kan makker bruke 3 ruter, fjerde farge, for å få vite om 3-kortsstøtten i spar. Men om makker har ruterhold og 5-kortsfarge i spar, er det ikke sikkert at han vil ta sjansen på å gå veien om fjerde farge. Årsaken er at han da risikerer at meldingene passerer 3 grand. Det vil kunne skje når åpneren har verken ruterhold eller 3-kortsstøtte i spar.
 
Et annet alternativ er å gjenmelde 2 kløver. Fordelen med denne litt mer forsiktige tilnærminga er at man sparer melderom, som igjen kan gjøre en bedre rustet til å finne toppkontrakten til slutt. Ulempen er at man risikerer at det går pass rundt om makker har ei svak hånd. Kanskje kan det finnes en bedre tilpasning, for eksempel om makker har en veldig svak hånd med (minst) 5-korts spar. Om makker har kongen femte i spar, er det ikke mer enn tre tapere fra taket i sparkontrakt (én i spar, én i ruter og én i kløver).
 
Hva ville du gjenmeldt med syds hånd?
 
Her er begge hendene og meldingsforløpet ved ett av bordene i 1. divisjon:

 
K 6 5 3
8
E kn 9 2
E 10 8 6
 
 
D kn 10
E K D kn 10
5
K D 7 4
 
 
Vest                     Nord                    Øst                       Syd
O. A. Berset        K. Ellingsen         B. O. Ekren         P. Marstrander 
                                                           pass                      1 hj
pass                      1 sp                     pass                      2 kl
pass                      2 ru1)                  pass                      2 sp2)
pass                      3 kl                      pass                      3 ru3)
pass                      3 gr                     pass                      4 kl
pass                      4 ru4)                  pass                      4 hj4)
pass                      4 sp4)                  pass                      4 gr5)
pass                      5 hj6)                   pass                      6 kl
pass                      pass                     pass

1) Fjerde farge, utgangskrav
2) 3-korts spar
3) Kunstig krav
4) Kontrollmeldinger
5) Spørsmål etter nøkkelkort
6) To av fem ess uten trumfdama
 
Selv om 2 kløver ikke er absolutt krav, fant Peter Marstrander ut at det var den beste meldinga med den aktuelle hånda. En sjelden gang kan det gå pass rundt, men det trenger ikke å bli feil. Hvis makker har ei svak hånd, er det langt fra sikkert at det står utgang, selv om vi altså har nevnt at veien til utgang i spar er relativt kort om makker har ekstra lengde i fargen.
 
Denne gang hadde makker kløverstøtte, og som vi ser er lilleslemmen i kløver meget sjanserik. Den står i praksis på at kløveren ikke gir taper og at motparten ikke kan få tak i ei stjeling.
 
Mot 6 kløver fikk Peter Marstrander ut ruter 8 (norsk fordeling). Esset i bordet vant første stikk. Med såpass tette majorfarger var det nå klart at kontrakten var hjemme med 3-2-sits i trumf. Med sursits i trumf fantes det tilleggssjanser.
 
Peter fortsatte med kløver til kongen og kløver dame, og da både øst og vest fulgte farge begge gangene, kunne han trekke ut den siste trumfen med kløver ess, presse ut spar ess og kreve resten av stikkene for vunnet lilleslem. Det ga 12 IMP til Lofoten og Vesterålen da Møre og Romsdal stoppet i 3 grand ved det andre bordet.
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
K 6 5 3
8
E kn 9 2
E 10 8 6
 
E 7 2
9 7 4 3
K 10 8 4
5 2
9 8 4
6 5 2
D 7 6 3
kn 9 3
 
D kn 10
E K D kn 10
5
K D 7 4
 


Det kan også nevnes at det heller ikke for nord var opplagt hvordan kortene skulle meldes. Man vil ideelt sett ha litt bedre kort for å støtte kløveren etter å ha krevd til utgang først da det ofte kan innebære en viss sleminteresse. Når ruterbeholdninga dessuten var såpass solid, ble det ved noen bord hoppet til 3 grand tidligere i meldingsforløpet.
 
Samtidig er kortene såpass toppsterke at man fra nords perspektiv kan se at det godt kan være spill for lilleslem i kløver dersom syd har ei makshånd og de rette kortene.
 
Totalt 32 av de 46 bordene som var i aksjon i 1. og 2. divisjon, meldte lilleslem på spillet. Blant disse valgte 25 av bordene kløver som trumf, og de hadde selvsagt ikke noen problemer med å spille hjem slemmen.
 
Det var mer kritisk der det ble meldt grand. Med ruterutspill har man ikke nok stikk siden man må innom spar ess, og dermed får motparten godspilt og hentet minst ett ruterstikk. Et par bord havnet også i majorslem, og da majorfargene satt jevnt fordelt, gikk det også fint. Totalt tre bord gikk beit i slem. Dette spillet viser viktigheten av å være i minor framfor grand når man skal spille slem på litt begrensede ressurser.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger