AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Valgets kvaler i Seriemesterskapet
Første helg av Seriemesterskapets 1. og 2. divisjon ble spilt sist helg i Oslo. Toppdivisjonen er rekordjevn etter seks av elleve runder. Østfold og Follo 1, med spillerne Siv Thoresen, Tolle Stabell, Jo-Arne Ovesen og Sam Inge Høyland, har tatt ledelsen, mens fjorårets seriemestere, Møre og Romsdal 1 (Kindsbekken), foreløpig ligger nederst.
 
I 2. divisjon avdeling A leder Hedmark og Oppland 1 (Bartnes). Avdeling B ledes av Sør-Trøndelag 1 (Langen), mens Oslo 2 (Fodstad) har fått den beste starten i avdeling C.
 
Med spilling både fredag, lørdag og søndag blir det et betydelig antall spill i løpet av helga. Det innebærer at man kan bli satt på prøver som er både interessante og utfordrende. Noen valg svinger kun ett eller noen få IMP, mens det andre ganger handler om å klare en utgang eller en slem. Da kan beslutninga svinge et tosifret antall IMP.
 
Det følgende spillet er hentet fra andre halvrunde i kamp tre. Her er prøven du blir stilt overfor å sikre minst ni stikk i 3 grand:

 
10 6
D kn 6 5
6 2
E kn 10 5 4
 
 
K 5 3
E 10
E D 10 9 8 7 5
K
 
 
VestNordØstSyd
J. HøylandP. MarstranderT. BakkeK. Ellingsen
passpass1 ru1)
3 sppasspass3 gr
passpasspass
1) Ubalansert med ruter eller 18-19-grand


Jim Høyland
spilte ut spar 8 (fjerde høyeste) mot 3 grand. Øst bidro med spar knekt. Hva er din spilleplan?
 
Det er stort stikkpotensial i ruterfarga, men faren som truer er at vest både får godspilt sparfarga si og rekker å komme inn før du får hentet ruterstikkene dine. Forbindelsen mellom hånda og bordet er svært begrenset. Det kan være fristende å spille ruteren fra bordet, men kløver ess er blindemanns eneste inntak. I og med at du har kongen singel på hånda, innebærer det at du må sette opp motpartens kløver dame for å komme deg til bordet.
 
Etter 3 sparinnmeldinga tyder det meste på at vest har 7-kortsfarge, og dermed kan det faktisk være et alternativ å lasjere utspillet! Da mister du sparstikket, men du hindrer samtidig med all sannsynlighet at vest får satt opp sin farge.
 
Jeg vurderte å lasjere utspillet, men endte med å stikke med begrunnelsen at jeg ikke kunne telle til ni raske stikk ved å spille på denne måten. Samtidig er det jo slik at motparten ikke har noen farge å angripe så lenge vi unngår at de får satt opp sparfarga.
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
10 6
D kn 6 5
6 2
E kn 10 5 4
 
E D 9 8 7 4 2
K 9 3
3
7 2
kn
8 7 4 2
K kn 4
D 9 8 6 3
 
K 5 3
E 10
E D 10 9 8 7 5
K
 

 
Etter å ha stukket utspillet med spar konge, fortsatte jeg med ruter ess. Da ingen ruterhonnør kom på, måtte jeg på nytt ta stilling til veien videre. Skulle jeg stikke over kløver konge og spille ruter opp mot dama? Det kunne bli veldig dumt dersom vest hadde kløver dame, som nå i så fall ville være forfremmet til et inntak.
 
Aktuelt valgte jeg å spille en ny ruter fra hånda i stikk tre. Dette ville gå bra enten om ruteren satt jevnt, eller øst hadde hjerter konge. Samtidig slapp jeg å gjøre meg avhengig av hvem som hadde kløver dame.
 
Da vest saket hjerter 3 på den andre ruterrunden, var det egentlig bare å pakke kortene i mappa. Tor Bakke i øst kom inn på ruter knekt og skiftet til en liten hjerter. Dermed fikk øst-vest satt opp hjerter konge som inntak til sparfarga før ruterfarga var godspilt. Det hele endte med fire sonebeit etter at motparten fikk seks sparstikk, ett hjerterstikk og to ruterstikk.
 
Ved det andre bordet hadde vest meldt inn bare 1 spar. Med spar ut til østs knekt var det her ikke noe alternativ å lasjere utspillet da man ikke har noe som indikerer at farga er fordelt 7-1. Aktuelt stakk Magne Eide med kongen, og fortsatte med kløver konge til bordets ess. Ruter til dama fulgt av ruter ess avslørte 3-1-sitsen, men det var ikke annet å gjøre enn å lukke øynene og slippe øst inn på ruter konge. Da han ikke hadde flere spar, kunne spillefører kreve ni stikk (1+1+6+1) og vunnet utgang.
 
Ved 24 av de 48 bordene som var i aksjon, ble 3 grand vunnet med ni, ti eller elleve stikk. Tolv spilleførere gikk beit i 3 grand (alt i fra éi til seks beit!). Ved et par bord fikk vest spille 4 spar udoblet med et par beiter, mens nord-syd gikk beit i ruterkontrakt på 4- eller 5-trinnet ved de resterende bordene.
 
Alle de ulike resultatene på dette spillet tyder på at sydspillerne har valgt ulike planer i møtet med denne prøven.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
 
Navn: Boye Brogeland Dato: 1.11.2017
E-post: boye@bin.no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Etter den nevnte innledningen (hjerterutspill til damen og ruter til tieren som står) fortsetter du vel med kløver konge til esset og ruter til damen. Har vest klart å dukke med kongen dobbel i ruter, slik at han kan spille makker inn på kløver dame og samtidig skvise spillefører (som må holde tre spar), har han gjort seg fortjent til årets motspill!
 
Navn: Boye Brogeland Dato: 1.11.2017
E-post: boye@bin.no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
I Rogaland 1 sin kamp mot Telemark 1 i 1. divisjon spilte begge vestspillerne ut hjerter mot 3 grand. Etter at hjerter dame vinner første stikk, spørs det om ikke beste innledning er å spille en ruter til tieren for å unngå at Øst kommer inn og kan spille spar igjennom.