AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Spilleføringsprøve fra 1. divisjon
Helga 29. til 31. oktober ble første helg av Seriemesterskapet i de to øverste divisjonene spilt på Scandic Lillehammer Hotel. I 1.divisjon er det Nord-Trøndelag 1, Kippe (Håkon Otenio Kippe, Kristoffer Hegge, Petter Aulid Eide, Sverre Johan Aal, Jørn Arild Ringseth og Ivar Berg) som leder, cirka 6 VP foran Midt-Trøndelag 1, Johansen (Lars Arthur Johansen, Steffen Fredrik Simonsen, Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Espen Fasting og Terje Lie).
 
På tredjeplass følger Hedmark og Oppland 1, Bogø (Kåre Bogø, Tom van Overbeeke, Stian André Evenstad, Kjell Gaute Fyrun, Åsmund Forfot og Karl Morten Lunna). Det er nokså tett og jevnt, så veien fra medaljestrid til kampen for å unngå nedrykk er ikke så veldig lang, og dermed har alle lagene mye å spille for når andre helg går av stabelen i starten av februar.
 
De tre puljene i 2. divisjon ledes av henholdsvis Midt-Trøndelag 4, Tøsse (Ole Jonny Tøsse, Øystein Fiplingdal, Morten Tilset, Øystein Olsen, Thomas Tøsse og Liv Marit Grude), Vest-Agder 2, Homme (Egil Homme, Marianne Homme, Martin Reinertsen og Karl Olav Nybø Hansen) og Rogaland 4, Austad (Jostein Austad, Geir Austad, Maris Dalemark Austad, Boye Brogeland, Svein Skarpenes og Kjetil Myhre).
 
Dermed har to av de tre lagene som foreløpig ligger an til opprykk til den gjeveste divisjonen en juniorspiller på laget, nærmere bestemt Thomas Tøsse (17) på Midt-Trøndelag 4 og Marius Dalemark Austad (18) på Rogaland 4.
 
Vi skal se nærmere på en spilleføringsprøve som dukket opp i andre halvrunde av kamp tre lørdag ettermiddag:

 
K 9 8 6
D 8 4
2
E kn 9 4 3
 
 
E 5
E 10 7 5 2
K D 7 5
K 6
 
 
VestNordØstSyd
O. A. BersetK. B. EllingsenB. O. EkrenP. Marstrander
1 gr1)
pass2 KL2)pass2 hj
pass3 kl3)pass3 hj4)
pass4 hjpasspass
pass
1) 15-17 hp, jevn hånd
2) Stayman
3) Ny søkemelding
4) 5-korts hjerter
 
I det BBO-overførte oppgjøret mellom Møre og Romsdal 1, Kindsbekken og Lofoten og Vesterålen 1, Ellingsen valgte Peter Marstrander å åpne med 1 grand i syd. Mange ville kanskje valgt å åpne med 1 hjerter i og med 5-korts major og en 4-korts sidefarge i minor, men med stoppere i begge kortfargene og ikke altfor gode langfarger, falt valget på å vise denne semibalanserte hånda som en 15–17-grand.
 
Etter gjentatt søkemelding ble 5–3-tilpasninga i hjerter funnet, og dermed skulle Peter prøve seg som spillefører i majorutgangen.
 
Hvordan ville du planlagt spilleføringa med spardama ut fra vest?
 
Det virker kanskje mest naturlig å se syd som hovedhånda, særlig etter dette utspillet. Dermed er det den hånda man prøver å godspille. Det er ingen tapere i de svarte fargene. I lagkamp er det som alltid målet å sikre kontrakten, mens eventuelle overstikk er mindre viktige. Med andre ord har man råd til tre tapere til sammen i trumf og ruter.
 
Peter stakk utspillet med spar konge og fortsatte med ruter mot hånda. Om ruter ess kommer på foran, vil det bare være behov for å stjele én ruter i bordet. Aktuelt la øst liten, spillefører kongen, og vest vant med esset. Med ruter ess bak er det i utgangspunktet behov for å trumfe to rutere, så lenge man ikke går over til en plan som innebærer å leve av kløveren.
 
Fortsettelsen fra vest var spar knekt, og esset på hånda vant stikket. Så lenge man får trumfet begge rutertaperne i bordet, handler det kun om å unngå mer enn to trumftapere. Om trumfen er fordelt 3–2 og ikke den av motstanderne som bare har to trumf er i stand til å få noen stjeling, er kontrakten i havn.
 
Spillefører fortsatte med ruter til trumf i bordet, før hjerter dame fulgte. Tanken var å slippe hjerter dame rundt. Om vest kommer inn på kongen og spiller en ny trumf, går det på bekostning av et trumfstikk til forsvaret (i alle fall om trumfen ikke er fordelt 4–1), og da går det fint at man ikke får trumfet den siste ruteren.
 
Aktuelt ble hjerter dame dekket av kongen, og esset vant stikket. Ny ruter til stjeling med hjerter 8, ble stjålet over av øst med nieren. Han fortsatte med spar, som spillefører stjal lavt. Vest fulgte med spar 10. Nå var det bare å spile hjerter 7 (kun knekten og sekseren var igjen ute). Aktuelt kom sekseren på fra vest, og øst vant stikket med knekten. Med trumfen trukket ut kunne spillefører kreve resten og notere vunnet utgang.

Hele spillet så slik ut:
 
 
K 9 8 6
D 8 4
2
E kn 9 4 3
 
D kn 10
6 3
E kn 10 8 4 3
10 5
7 4 3 2
K kn 9
9 6
D 8 7 2
 
E 5
E 10 7 5 2
K D 7 5
K 6
 


Vunnet utgang ga 10 IMP til laget fra Lofoten og Vesterålen da samme kontrakt gikk ei beit ved det andre bordet.
 
4 hjerter var kontrakten ved de aller fleste av de 48 bordene som var i aksjon i 1. og 2. divisjon. Ved 12 av disse bordene ble det beit i kontrakten.
 
Det var kanskje ikke helt opplagt hva som var den beste spilleplanen, men Peter Marstrander fant en vinnende variant som ga vinstspill for Lofoten og Vesterålen 1. Hans primære spilleplan innebærer som vi har vært inne på å få stjålet to ruter i bordet. Om dette skjer uten overstjeling, og hjerteren er fordelt 3–2 hos motstanderne, vil kontrakten alltid være hjemme.
 
Denne gangen kunne øst stjele over den andre ruteren som ble trumfet i bordet, men det gikk fint så lenge forsvaret kun hadde ett trumfstikk til utenom. Poenget med å spille hjerter dame fra bordet er å få med seg at vest har en mellomstor singleton hjerter.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger