AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Verdifullt overstikk
I parturnering kan et overstikk fra eller til utgjøre mange poengs forskjell når regnskapet skal gjøres opp. Vi skal se på et spill fra Romjulsturneringa til Vestvågøy Bridgeklubb, som ble vunnet av Arne Andreassen og Jørn Stian Andreassen fra Svolvær BK, der dette var tilfellet.
 
Kontrakten er 4 spar på syds hånd. Hva er din spilleplan med ruter 10 (toppen av sekvens/indre sekvens) fra vest?

 
K
E D 10 7 3
E 7 4 3 2
9 4
 
 
E D kn 9 8 7 6 5
5 2
kn
7 3
 
 
VestNordØstSyd
Du
pass1 hj1)pass4 sp2)
passpasspass
1) 11-16 poeng, minst fem hjerter
2) Spillemelding med begrenset styrke


Det er ti sikre stikk i kontrakten; åtte trumfstikk og i tillegg to røde ess. Om hjerterfinessen går, kan det bli et overstikk. Og om hjerterfarga kan godspilles, er det kanskje muligheter for mer enn bare ett overstikk? Det er sånn sett en fordel at motparten ikke startet med å innkassere sine to kløverstikk.
 
Imidlertid finnes det ikke noe inntak til hjerterfarga etter at ruter ess ble brukt i første stikk. Riktignok er det mulig å spille på dobbeltfinessen i hjerter, men så fort øst har en av honnørene, vil forsvaret kunne forsyne seg med ett stikk i hjerter og to i kløver, og med det skrinlegge alle planer om overstikk. Dessuten vil det være å spille på vel høy risiko.
 
Men det er ikke bare hjerterfarga som gir muligheter for ekstrastikk. Det er nemlig mulig å sette opp ett ekstra stikk i ruterfarga så lenge den er fordelt 4-3 hos motstanderne (omtrent 60 % sjanse).
 
Det er behov for å trumfe tre rutere på hånda for å få godspilt det siste kortet i farga. Om du starter godspillinga av ruteren allerede i stikk to, har du akkurat nok inntak til både å godspille og hente ruterstikket. Dette fordrer imidlertid at hjerterfinessen går. Men om den ikke går, vil uansett motparten kunne hente tre stikk.
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
K
E D 10 7 3
E 7 4 3 2
9 4
 
10 4 3
K 8 6
K 10 9
K 8 5 2
2
kn 9 4
D 8 6 5
E D kn 10 6
 
E D kn 9 8 7 6 5
5 2
kn
7 3
 


Vinn utspillet med ruter ess og fortsett med en ruter til stjeling på hånda. Det er en ørliten risiko med denne spilleplanen. Om vest har singel ruter og spar 10, og øst dessuten hjerter konge, vil du nå gå beit. Av den grunn ville man kanskje ikke valgt denne spilleplanen om turneringsformen var lagkamp, men i parturnering synes risikoen å være såpass liten at det er verdt forsøket.
 
I stikk tre spiller du spar til kongen i bordet, før nok en ruter følger. Etter at begge motstanderne fulgte på den første trumfrunden, kan du ta deg råd til å trumfe høyt. Deretter trekker du ut motpartens to siste trumf.
 
I og med at det fortsatt er en høy ruter ute, trenger du å ta hjerterfinessen for å få nok inntak i bordet. Etter at hjerter til dama går bra, trumfer du ruteren god og har inntak på hjerter ess til å hente det godspilte ruterstikket.
 
Forskjellen på elleve og tolv stikk i parturnering kan utgjøre mange poeng, og denne gangen ville tolv stikk sikret en meget god score, mens elleve stikk ga et mer ordinært resultat. Det gjelder med andre ord å være på høyden når man spiller parturnering og hele tida være på utkikk etter muligheter for ekstra stikk!

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger