AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Melde- og utspillsprøve fra mix-kvaliken
Helga 24. til 26. januar stilte ti lag til start i kampen om å få representere Norge i mix-klassen under EM på Madeira i juni. Kvalifiseringa, som fant sted i Oslo, ble innledet med seriespill der alle lagene møtte hverandre til kamper på åtte spill. Deretter gikk de fire beste lagene videre til sluttspill.
 
Nord og sør (Marianne Homme, Egil Homme, Ranja Sivertsvik og Tom Høiland) vant grunnspillet foran Gunsmoke (Gunn Helness, Fredrik Helness, Ida Wennevold og Erik Berg). Sofies verden (Sofie G. Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea H. Hauge og John Helge Herland) og Sømnakameratene (Marian W. Grude, Tor Eivind Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian B. Ellingsen) delte tredjeplassen.
 
De to sistnevnte lagene gikk til finalen etter å ha slått henholdsvis Gunsmoke og Nord og sør. Finalen gikk over tre sett med 16 spill i hvert. Det var svært jevnt etter både første og andre settet, men i det tredje settet tok Sømnakameratene en klar seier, og blir dermed Norges representanter i mix-klassen i sommerens EM.
 
Vi skal se tilbake på et spill fra nest siste innledende runde som inneholdt interessante poeng i så vel meldingsforløp som motspill. Hva ville du meldt om du satt med Tor Eivind Grudes kort i syd etter at vest har vært med til 4-trinnet i ruter?

 
9 6 2
E 10 3
E D 4
9 8 6 5
 
 
VestNordØstSyd
M. GrudeT. Grude
passpass
1 rudbl1 hj1 gr
2 ru3 kl3 ru3 gr
4 rupasspass?


Tor Eivind valgte å ta sjansen på 4 grand. Utgangsbonus i sonen var fristende, og selv om det var litt skuffende at vest ikke bare ga seg over 3 grand, var det jo et visst håp om at det kunne stå ti stikk med en solid langfarge i kløver hos makker. Og kanskje ville vest forære ett ekstra ruterstikk i utspillet?
 
Nå er det tid for å flytte seg over til vests stol. Hvilket utspill ville du valgt mot 4 grand med følgende kort:

E K 4 3
9 8
K kn 10 7 6 5
2
 
VestNordØstSyd
M. GrudeT. Grude
passpass
1 rudbl1 hj1 gr
2 ru3 kl3 ru3 gr
4 rupasspass4 gr
passpasspass


Det er ikke noe opplagt svar på hva som er beste utspill i teorien. At syd er med til 4 grand kan meget vel være et tegn på ruterstopper. Om så er tilfelle vil det koste stikk å spille ut ruter. I noen tilfeller er det slik at man må være villige til å ofre ett stikk tidlig i spillet for å få igjen med renter senere. I andre sammenhenger kan det være at man gir bort det ene stikket spillefører trenger for å vinne sin kontrakt.
 
Denne gang er det et godt alternativ å spille ut en spar. Både esset og en liten kan være aktuelt. Fordelen med å spille en liten er at spillefører kan gjette feil om for eksempel dama og tieren ligger i bordet. Fordelen med å spille ut esset er at man da får sjansen til å se bordet før man tar stilling til hva man vil gjøre videre. Har du bestemt deg for hvilket utspill du ville gått for?                           
 
Hele spillet så slik ut:

 
D kn 7
D 7 6 4
-
E K 10 7 4 3
 
E K 4 3
9 8
K kn 10 7 6 5
2
10 8 5
K kn 5 2
9 8 3 2
D kn
 
9 6 2
E 10 3
E D 4
9 8 6 5
 


Tor Eivind fikk aktuelt spar ess ut og deretter skift til hjerter. Hjerteren gikk via knekten i øst til esset på hånda. Etter å ha sjekket at kløveren var jevnt fordelt, kunne Tor Eivind fortsette med hjerter mot tieren på hånda. Hva skal øst gjøre?
 
Om han stikker med kongen og skifter til ruter, er tre hjerterstikk i boks for spillefører og det blir totalt ti (0+3+1+6). Om øst i stedet legger liten, kan Tor Eivind gå over til sparfarga og sette opp ett stikk der. Også på denne måten blir det ti stikk til spillefører (1+2+1+6).
 
Et tilleggspoeng er at spillefører i det sistnevnte tilfellet kan presse ut hjerter og sette opp hjerter dame i og med at vest aktuelt har 9-8 dobbel i farga. Hvilken av majordamene man får det tiende stikket på, spiller mindre rolle. Hovedsaken er at kontrakten vinnes!
 
Har du fått øye på hva som må til for å beite kontrakten?
 
Både hjerter og kløver ut gir spillefører tempo til å sette opp de manglende stikkene i hjerter (og eventuelt spar). Ruter ut gir spillefører stikk for dama og i tillegg det samme nevnte tempoet.
 
Det eneste som beiter er en høy spar ut, etterfulgt av en liten spar i stikk to! Alle andre innledninger på spillet gir mulighet for hjemgang, i alle fall med åpne kort. Årsaken til at dette motspillet fungerer er at spillefører mister tempoet og forbindelsen til å få til innspillet som truer vest. Med liten spar ut vil det derimot være mulig å lykkes med innspillet.

Av Kristian Barstad Ellingsen
 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger