AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Riktig slem?
Det er ikkje vanskeleg å klaske i veg til ein slem, men det er ikkje alltid lett å vita kva for slem ein skal velja. Vekas spel, frå ein sumarbridge i Trondheim, baud på ei god vurdering av Karl Morten Lunna. Du kan få meldeprøva i nord. 

 
E
10 7 4
E K 8 6
E K D 8 5
 


Makkeren din opnar i fyrste hand med 1 hjarter, og du melder naturleg 2 kløver. Makker melder 2 grand, 12–14 balanserte, og i BIN standard er 3 hjarter no ei normal melding, som krav og sleminvitt. Sør kontrollmelder 3 spar, altså har han nok spar konge. Med kontroll i alle sidefargar kan du like gjerne melde Blackwood. Du får 5 hjarter, to ess utan trumf dame. Kva no?

Med ein steleverdi er det lett å tenkje at 6 hjarter er det naturlege, men ein bør prøve å telja stikk. Det er altså minst to toppstikk i høvesvis ruter og spar. Så har ein tri toppstikk i kløver, og er oppe i sju. Går hjarteren, er ein straks på tolv. Går han ikkje, gjeld jo dette både i hjarter og grand. Det kan sjølvsagt, på ein dårleg dag, vera slik at det er tretten stikk i hjarter på grunn av ei sparsteling i bordet, og berre tolv i grand. Men sør har fort noko meir enn spar konge og ess, konge og eventuelt knekt i hjarter. Dessutan er det ein sjanse for at kløveren rullar, jamvel mot to småe i sør. Dimed kan det faktisk vera slik at 6 grand står medan 6 hjarter er beit, om hjarteren sit skeivt.

Slik tenkte Karl Morten, og melde 6 grand. Det vart veldig riktig denne gongen.   

 
E
10 7 4
E K 8 6
E K D 8 5
 
kn 4 3
kn 9 3
kn 10 7 4 2
10 6
D 10 9 8 6 5 2
D 5
9
7 4 3
 
K 7
E K 8 6 2
D 5 3
kn 9 2
 
 
VestNordØstSyd
NyheimLunnaHauanSkjetne
1 hj
pass2 klpass2 gr
pass3 hjpass3 sp1)
pass4 grpass5 hj2)
pass6 grpasspass
pass
1) Kontrollmelding
2) To ess utan trumf dame


Aktuelt var tolv stikk grensa i hjarter, men du ser vel kva som skjer med vest i 6 grand? Dei svarte stikka skvisar henne ubønhøyrleg i dei raude fargane, og tretten stikk kan bokførast.

Aktuelt gav 1020 ren topp, men du ser kanskje òg kva kontrakt som er endå betre nord–sør? 7 kløver er nedlegg ved å kaste ein hjarter på spar konge, stela god hjarteren og seinare hente han til ruteravkast. Men eg veit verkeleg ikkje korleis storeslem i kløver skal kunne meldast i eit naturleg system; hjartertilpassinga er liksom litt i vegen. Kanskje du og makkeren din sit på løysinga?

Av Erlend Skjetne
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger