AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Tricky motspill

Halvparten av tiden går med til motspill. Likevel presenteres sjelden motspillsproblem i bridgespaltene, kanskje fordi en ofte får mange problemstillinger i løpet av et motspill, og det ikke alltid finnes noen klar facit. Se om du kan komme deg tørrskodd gjennom dette:

kn 10
D 10 5 4 3
K 6 5 2
kn 2
 
VestNordØstSyd
passpass2 NT
pass3 NTpasspass
pass

2 grand viste 22-24 balanserte. Hva spiller du ut?

Nord har ikke spurt etter majorfarger, som gjør at det er større sjanse for å treffe utspillet med en major framfor en minorfarge, og siden en spar kan rulle opp sparfargen for motparten, virker hjerter som et naturlig utspill. Etter en liten hjerter ut (4. høyeste eller norsk fordeling, etter dine metoder), dukker bordet opp med dette:

 
D 9 5
9
D 10 9 7 4 3
7 6 5
 
kn 10
D 10 5 4 3
K 6 5 2
kn 2
 
 

Utspillet går til bordets 9'er, makkers konge og spilleførers ess. Spillefører legger ned ruter ess. Makker har ingen, og saker spar 3 (lite kort =styrke) . Spillefører fortsetter med ruter knekt. Hva nå?

Om du stikker har spillefører helt garantert nok stikk når han kommer inn igjen. Faren med å dukke er at spillefører kun trenger dette ruterstikket, og kan ta sine ni stikk i andre farger. Er det sannsynlig?

Et spørsmål som ligger opp i dagen, er: Kan makker ha hjerter knekt? Med åpen hjerterfarge er det naturlig for spillefører å dukke hjerteren et par runder, så hjerter knekt kan du trygt gå ut fra er på spilleførers hånd. 

Du, bordet og spillefører har minst 33 hp til sammen. Makker har allerede vist hjerter konge, og har dermed maksimalt et ess igjen. Styrkekastet viser at makkers honnør er i spar, enten esset eller kongen. Hvor mange stikk kan spillefører ta på direkten om du dukker? Ett i hjerter og to i ruter, og han trenger da seks kløverstikk (*) for å ta hjem kontrakten uten å slippe dere inn. Med 6-korts gående kløver kunne Syd ha valgt en annen åpningsmelding, så det virker trygt å dukke ruteren.

Du legger liten ruter, og makker saker nok en spar, denne gangen spar 7. Makker har neppe saket to spar fra 4-korts farge, så når sparavkastet viser gjenværende fordeling, vist med overnorske kast (nest høyeste fra 4-korts farge), vet du hele makkers opprinnelige fordeling: 5-3-0-5 eller 5-4-0-4. Spillefører spiller nok en ruter, og du stikker med kongen. Hva nå?

Frykten for at spillefører kunne ta mange kløverstikk viste seg å være helt ubegrunnet. Når makker tviholder på kløveren, kan du være sikker på at han enten har 5-korts farge eller minst 10'eren i den fargen, så spillefører kan maksimalt ta tre kløverstikk. Spilleførers stikk er (1+1+2+3), så eneste fare er at han slipper inn i bordet. Og dine kn10 i spar foran bordets D95 gjør at han faktisk kan få et inntak der. Men spillefører kan ikke komme inn i bordet uten å slippe inn makker, så her gjelder det å få satt opp hjerteren i tide.

 
D 9 5
9
D 10 9 7 4 3
7 6 5
 
kn 10
D 10 5 4 3
K 6 5 2
kn 2
K 7 6 4 3
K 6 2
-
10 9 8 4 3
 
E 8 2
E kn 8 7
E kn 8
E K D
 
 
VestNordØstSyd
passpass2 NT
pass3 NTpasspass
pass


En liten hjerter tilbake er rett medisin. Da kan makker spille hjerter i gjennom når han kommer inn på spar konge. Legg merke til at Øst ikke har råd til å kaste én eneste av hjerterene sine, selv om han bare får spilt i gjennom spillefører én gang.

av Marianne Harding

*(Eventuelt fem kløverstikk og spar ess, men da står kontrakten alltid, forutsatt at han har hjerter knekt minst dobbel igjen.)

Har du et bra spill på lager? Trykk på BIN-spillmal i høyre marg, og send et forslag til Ukens spill :-)