AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Interessant svingspill fra seriemesterskapet
Denne uka ser vi tilbake på et spill fra første helg av 1. og 2. divisjon, som ble spilt på Lillehammer i slutten av oktober. Allerede i første kamp var det flere store spill med potensial for sving. Her er et av spillene fra første halvrunde. Hvilken kontrakt vil du helst være i?

 
K 3 2
E K 2
K 7 5 4
9 4 2
 
 
E D kn 9 6 4
-
E kn 10 3
E D 5
 


Den absolutte toppkontrakten kan sies å være 6 grand på syds hånd. Det er ingen ting som kan true hjemgang i 6 grand så lenge kløveren er beskyttet i utspillet. Om det i praksis er så lett å havne der, er en annen sak, i og med at syd har renons i hjerter. 6 spar er nesten like bra som 6 grand, og 6 ruter er også en mulig kontrakt.
 
Det er selvsagt også godt spill for storeslem, og de mest optimistiske vil vel også hevde at de ønsker å være der.
 
En del par havnet i 7 spar. Hvordan ville du planlagt spilleføringa i den kontrakten med trumf ut?
 
Hva om vest har sperret med 3 hjerter, og øst har støttet til 4 hjerter på veien?
 
Og hva om øst har sperret med 3 kløver etter ruteråpning fra nord?
 
Det er to avkast på esskonge i hjerter. Men det er faktisk ikke opplagt hva man skal kaste. Én mulighet er å kaste to kløver på hjerteren, for så å bli avhengig av å løse ruteren uten taper.
 
En annen mulighet er å kaste to rutere på hjerteren for deretter å trumfe ruteren god. Med 32-sits i ruter har man da satt opp et avkast av den ene kløvertaperen. Til syvende og sist må kløverfinessen gå for at kontrakten skal vinnes.
 
Det aller beste er som alltid å prøve å kombinere mulighetene så godt som mulig. Siden det er noe begrenset forbindelse til nords hånd, kan det være grunn til å beholde spar konge som inntak. Vinn utspillet på hånda og ta for en stor trumf til på hånda.
 
Selv om det skulle være trumf igjen hos én av motstanderne, er det en mulig plan å ta for ruter ess fulgt av en ruter til kongen. Om ruter dame kommer på, kan du om nødvendig trekke ut den siste trumfen med spar konge og ta for esskonge i hjerter med avkast av to kløver, for så å kreve resten.
 
Hvis ruter dame ikke kommer på, kan du ta for esskonge i hjerter og kaste to ruter. Deretter spilles en ruter til høy stjeling fulgt av spar til kongen. Inne på bordet kan den lille kløveren parkeres på det godspilte ruterstikket, før man tar kløverfinessen.
 
Den skisserte planen forutsetter at trumfen ikke er fordelt 40 hos motstanderne. Da har man rett og slett ikke forbindelse til å kunne hente godspilt(e) ruterstikk i bordet etter at trumfen er trukket ut. Man må i stedet spille på ruterfinessen.

Den isolert sett beste måten å spille ruteren på, er å ta finessen gjennom øst siden man kan få med seg dama fjerde hos øst. Å toppslå ruteren fulgt av godspilling ved stjeling fungerer ikke når fargen er fordelt 4
1 (med mindre det er dama som sitter singel).
 
Hele spillet:
 
 
K 3 2
E K 2
K 7 5 4
9 4 2
 
E 7 5
D kn 8 7 5 4
D 8 2
3
10
10 9 6 3
9 6
K kn 10 8 7 6
 
E D kn 9 6 4
-
E kn 10 3
E D 5
 

Som du ser vil den skisserte planen fungere, i og med at kløverfinessen går, ruteren er fordelt 3–2 og sparen ikke sitter 4–0. Denne planen er særlig aktuell i det tilfellet der øst har sperremeldt i kløver, men bør absolutt vurderes seriøst uansett meldingsforløp. Med aktuell sits fungerer det også å ta en vrengt finesse i ruter for så å sake to kløvere på hjerteren.
 
I 1. og 2. divisjon var det syv par som fikk hjem 7 spar, mens seks par gikk beit på 7-trinnet i grand-, spar- eller ruterkontrakt. Ved de resterende bordene ble det spilt lilleslem, med unntak av et par bord hvor østvest stampet i hjerterkontrakt med henholdsvis 1400 og 1700 i beit.

Det skal sies at øst
vest var ganske aktive ved noen bord, og var med å framprovosere et noe ukontrollert meldingsforløp som en del steder altså endte på 7-trinnet. Et interessant spill med mange muligheter var det i alle fall.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger