AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Innspill?

I denne ukens spill får du prøve å løse to ulike scenario i samme kontrakt:

 
K kn 9 2
E 4
E 10 9 7
E K 4
 
 
E D 7 6 5
6 5
K 6 5
D 10 7
 

a) Hvordan spiller du 6 spar med liten hjerter i utspill?
b) Hvordan spiller du 6 spar med liten trumf i utspill?

Scenario A - Hjerterutspill
Med hjerter ut må ruteren løses uten taper. Det er usannsynlig at du på egenhånd skal greie dette (Dkn alene, eller om en honnør faller bak den ruterhonnøren som blir lagt ned, så kan en i stedet velge å spille på at denne er singel). Så her må du tvinge motparten til å hjelpe. Ta ut trumfen, eliminer kløverfargen med tre runder kløver, og spill deg fri i hjerter. Den av motstanderne som kommer inn, må spille ruter. Situasjonen kan være denne:

 
kn 9
E 4
E 10 9 7
-
 
-
K kn 9 7 2
D 4 2
-
-
D 10 8 3
kn 8 3
kn
 
D 7 6
6 5
K 6 5
-
 

Vest kommer inn i hjerter og skifter ruter. Denne slipper du til hånden og drar med deg Østs knekt, og tar så finessen over Vest på tilbakeveien. Vunnet kontrakt.

Men hva gjør du om Vest returnerer en honnør?

Honnørene sitter splittet (én på hver av motstandernes hender) i halvparten av tilfellene, og samlet på henholdsvis Vest og Østs hånd i 25 % av tilfellene. En flink spiller på Vests plass vil alltid returnere en honnør, selv fra Dxx, for å lure deg til å tro at han har Dknx. Det er ingenting å tape på denne manøveren, for om han spiller en liten ruter tilbake, vil du alltid ta finessen på tilbakeveien. Så selv om det kommer en honnør i retur, er sjansen nesten dobbelt så stor for at de har én hver, så stikk ruter dame i bordet og ta finessen over Østs knekt.

Scenario B - Trumfutspill
Det er mulig å spille på samme variant som i Scenario A, men nå har ikke motparten åpnet hjerteren. At du har råd til å slippe motparten inn uten at de kan ta beita, gir rom for en annen fargebehandling av ruteren. I scenario A var vinnerprosenten 50 %. Ved å ta dobbeltfinessen i ruter; ruter konge og liten ruter til 10'eren (Vest går ikke i med en honnør fra Dknxx, fordi han ser at dette vil gi kontrakten på et sølvfat), taper en bare om Øst har begge honnørene minst tredje, og øker sjansene til 75 %.

Hele spillet:

 
K kn 9 2
E 4
E 10 9 7
E K 4
 
10 4
K kn 9 7 2
D 4 2
9 8 5
8 3
D 10 8 3
kn 8 3
kn 6 3 2
 
E D 7 6 5
6 5
K 6 5
D 10 7
 

Spillet er fra kvartfinalen i World Mind Sports Games. I dame- og seniorklassen var det mest populært med noe annet enn hjerter ut, men i åpen klasse valgte de fleste det aggressive hjerterutspillet, som setter press på spillefører. Alle vant kontrakten med 12 stikk på innspill. I Norges kamp var det to ytterpunkter: Tor Helness og Geir Helgemo hadde ikke avslørt noe i meldingsforløpet, og fikk ruter 2 i utspill. Tor kontret da med å ta alle 13 stikkene. I lukket rom prøvde Jørgen Molberg seg med en kløver ut, og den kinesiske spilleføreren fikk da demonstrert god teknikk ved å ta 12 stikk på dobbeltfinessen i ruter. 1 imp til Norge.

Ukens spill skal være en spalte for og av leseren. Nå som bridgesesongen er i gang igjen, etterlyser vi fine, artige, spennende eller rare spill til Ukens spill.