AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Interessant slemspill fra seriemesterskapet
Første helg av 1. og 2. divisjon ble spilt på Scandic Lillehammer Hotell siste helga i oktober. I toppdivisjonen er det som vanlig jevnt, og mindre enn 12 vinnerpoeng skiller mellom første- og syvendeplass etter halvspilt serie. Midt-Trøndelag 1, Johansen (Lars Arthur Johansen, Steffen Fredrik Simonsen, Tor Eivind Grude, Fredrik Helness, Terje Lie og Espen Fasting) leder an.
 
Hakk i hæl følger Hordaland 1, Charlsen (Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska, Martin Andresen, Geir Helgemo og Christian Bakke) og Rogaland 1, Hauge (Rune Hauge, Erik Sælensminde, Jan Petter Svendsen, Erik Berg, Christer Kristoffersen og Tor Helness).
 
I 2. divisjon avdeling A leder Vest-Finnmark 1, Thomassen (Paul Thomassen, Svein Andersen, Svein Olav Ernstsen, Ivar Bull, Jan Ragnar Guttormsen og Lemet Ivar Hætta). I avdeling B er det Romerike og Glåmdal 2, Berg (Helge Berg, Thor Simonsen, Rune B. Anderssen, André Hagen, Anton Gunnarsson og Dag Steinar Jensen) som har startet best. 2. divisjon avdeling C toppes av Vest-Agder 2, Homme (Egil Homme, Marianne Homme, Karl Olav Nybø Hansen og Martin Reinertsen).
 
Her er et interessant spill som dukket opp i andre halvrunde av kamp fem. Hvilken kontrakt vil du helst være i?

 
E 9
E K 9 8 5 4
E K 9
kn 3
 
 
D 8 7 6
7
8 5 2
E K D 7 5
 


Det er slett ikke urimelig å melde slem med disse kortene, men vi har altså ingen 8-kortstilpasning. Grand trenger heller ikke å være tingen siden man i praksis er avhengig av å leve av hjerteren, og dermed at den er jevnt fordelt hos motstanderne. I tillegg risikerer man at motparten får satt opp et sparstikk i utspillet.
 
Derimot er kløverkontrakt på 52-tilpasning det mest attraktive siden kløveren er toppsterk og man har mulighet til å trumfe god hjerteren. Til og med storeslem i kløver har visse muligheter. Der tåler man kløveren 42, men hjerteren må i praksis sitte 3–3 (eller Dkn/D10/kn10 dobbel hos vest) for at man skal få tak i nok stikk (1+5+2+5).
 
6 kløver er nok likevel den optimale kontrakten å havne i. Her ser vi hvordan ett av parene i 1. divisjon meldte seg fram til nettopp den kontrakten:
 
Vest                     Nord                    Øst                       Syd
Fyrun                                               Bogø
                                                                                     1 kl1)
pass                     1 ru2)                  pass                     1 sp3)
pass                     2 ru4)                  pass                     3 kl5)
pass                     4 kl6)                   pass                     5 kl7)
pass                     6 kl                      pass                     pass
pass
 
1) Minst 3-korts kløver
2) Minst 4-korts hjerter
3) Naturlig og benekter samtidig 3- eller 4-korts hjerter
4) Kunstig utgangskrav
5) Naturlig
6) Sleminteresse
7) Minimum/ingen kontroller å vise
 
Hvordan planlegger du spilleføringa i lilleslemmen på syds hånd med ruter 6 (norsk fordeling) ut fra vest?
 
Poenget er altså å sikre tolv stikk. Med andre ord har du råd til én taper.
 
Etter å ha vunnet ruterutspillet med esset, er det en betimelig plan å gå løs på trumfen. Etter kløver knekt, kløver til esset og kløver konge viser det seg at øst hadde bare dobbel kløver fra start. Han kaster en ruter på den tredje trumfrunden. Du tar nok en trumfrunde og kaster en ruter og en spar fra bordet, mens øst saker en spar. Hvordan går du videre etter at trumfen er trukket ut og vi er framme i følgende posisjon:
 
 
E
E K 9 8 5 4
K
-
 
 
D 8 7 6
7
8 5
7
 

Nå kan det virke fristende å spille to høye hjerter og deretter en hjerter til stjeling. Om fargen er jevnt fordelt hos motstanderne, har du til og med overstikket i boks.
 
Men hva om hjerteren er fordelt 4–2 hos motstanderne?
 
Ved første øyekast ser det kanskje ut som at du bare kan gi bort et hjerterstikk og så kreve resten. Det stemmer ikke helt fordi du kun har ett inntak i spar og ett inntak i ruter igjen i bordet. Ett av disse inntakene må du bruke for å komme deg inn for å spille hjerter, og dermed setter du samtidig opp et stikk for motparten i den aktuelle fargen. Det stikket kan de etter alt å dømme hente idet de kommer inn i hjerter. Husk at du ikke har flere trumf igjen.
 
Har du fått øye på hvordan du kan gardere deg mot 4–2-sitsen i hjerter?
 
Ta for ess–konge i hjerter og gi deretter bort et hjerterstikk! Uansett hva motparten spiller tilbake, kommer du inn i bordet og kan trumfe god hjerteren for hjemgang i lilleslem. Forhåpentligvis ble du ikke for grådig.
 
Hele spillet:

 
E 9
E K 9 8 5 4
E K 9
kn 3
 
K kn 5 4 3
kn 2
6 4
10 9 8 6
10 2
D 10 6 3
D kn 10 7 3
4 2
 
D 8 7 6
7
8 5 2
E K D 7 5
 


Kåre Bogø fikk aktuelt trumf ut. Han stakk med knekten i bordet og fortsatte med hjerter ess og hjerter til stjeling. Deretter tok han tre runder trumf og kastet en spar og en ruter i bordet. Ruter til esset og hjerter konge avslørte hjertersitsen, og dermed måtte han gi bort et hjerterstikk før han kunne kreve resten av stikkene og notere vunnet lilleslem.
 
Den lille forskjellen fra den skisserte spilleplanen som ble nevnt tidligere, er at han med trumfutspill fikk beholde både esset og kongen i ruter i bordet, og dermed kunne han ta seg råd til å stjele en hjerter tidlig i spillet. Uansett var det et instruktivt poeng at man fort kan miste kontrollen dersom man innleder med å trumfe hjerter etter ruterutspill.
 
Totalt syv par i 1. og 2. divisjon vant lilleslem i kløver på dette spillet. Ni par stoppet i utgang. De resterende 32 parene gikk beit på høyere trinn, flesteparten av dem i lilleslem i hjerter eller grand, mens noen få også prøvde lykken på 7-trinnet i kløver (og noen til og med i grand!).

Av Kristian Barstad Ellingsen 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger