AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Gode vaner lønner seg
Det var lenge knyttet stor spenning til om det ville bli arrangert noen bridgefestival i 2021, men styret i Norsk Bridgeforbund besluttet i starten av juni å gjennomføre festivalen til oppsatt tid, gitt at det ville la seg gjøre med tanke på Corona-situasjonen, og med begrenset deltagelse.
 
Norsk Bridgefestival gikk av stabelen på Scandic Lillehammer Hotell i perioden 30. juli til 7. august. De første to dagene var satt av til NM Mix Par. Turneringa ble vunnet av Anne Irene og Håkon Bogen. De påfølgende to dagene var det NM Mix Lag som sto på programmet. Laget som kalte seg for Eides Språksjov (Harald Eide, Stine Holmøy, Maja Rom Anjer og Atle Sæterdal), gikk til topps.
 
De neste tre sesjonene ble tre norgesmesterskap arrangert parallelt. NM Monrad Par ble vunnet av Tor Eivind Grude og Christian Bakke, NM for damepar ble vunnet av Marianne Harding og Åse Langeland, mens Tor Bakke og Arve Farstad gikk til topps i veteran-NM.
 
Den nest siste turneringa på årets festival var Patton (lagturnering med blanding av par- og lagberegning). Den ble vunnet av ECF Holding (Espen Fasting, Terje Lie, Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen). Festivalen ble avsluttet med NM Monrad Lag. Norgesmestere ble laget som kalte seg for Ole, med spillerne Harald Eide, Kjell Gaute Fyrun, Bjørn Olav Ekren, Christian Bakke og Tor Eivind Grude.
 
Vi skal ta en titt på ett av spillene som dukket opp under festivalens første turnering, nemlig NM for mixpar:

 
8
K 10 5
E K D 8 6
kn 7 6 2
 
 
E 7 2
E 9 6 3
kn 4
E K D 4
 
 
VestNordØstSyd
M. LindstrømF. HelnessG. BrekkaG. Helness
1 ru1)1 spdbl2)
3 sp3)passpassdbl4)
pass4 klpass4 sp5)
pass4 gr6)pass5 ru7)
pass5 hj8)pass5 gr9)
pass7 klpasspass
pass
1) Minst 4-korts ruter
2) Negativ, minst 4-korts hjerter
3) Sperr
4) Opplysende/styrkevisende
5) Sleminteresse, normalt med kløverstøtte
6) Spørsmål etter nøkkelkort
7) Fire av fem ess
8) Spørsmål etter trumfdama
9) Bekrefter trumfdama, men har ingen konger
 
Du får sette deg i Fredrik Helness sin stol i nord og legge en plan for spilleføringa med spar konge ut fra øst.
 
Det er elleve sikre stikk (1+2+4+4). Om ruteren er fordelt 3–3 eller 4–2, vil den femte ruteren i nord bli godspilt etter at toppstikkene i farga er innkassert. Det er også muligheter for å stjele spar i nord.
 
Nettopp det å stjele begge syds spartapere i nord skulle vise seg å bli essensielt for prosjektet da vest dukket opp med 5-kortsfarge i ruter. Den som bare stjal én spar i nord og satset på at ruteren ville ordne seg, kunne fort ende opp med beit.
 
Her er hele spillet:
 
 
8
K 10 5
E K D 8 6
kn 7 6 2
 
kn 9 6 3
D 8 7
10 9 7 3 2
5
K D 10 5 4
kn 4 2
5
10 9 8 3
 
E 7 2
E 9 6 3
kn 4
E K D 4
 


Fredrik Helness vant utspillet med spar ess, stjal en spar på hånda, tok for kløver knekt og spilte kløver til esset. Vest saket en spar på den andre kløverrunden. Deretter stjal han bordets siste spar med håndas siste trumf, før en hjerter til esset fulgte.
 
Det måtte ytterligere to trumfrunder til for å ta ut resten av trumfen. Fra spilleførers hånd forsvant én ruter og én hjerter. Til slutt kunne spillefører ta for ruter knekt i bordet og spille seg inn på hånda. Ess-konge-dame i ruter og hjerter konge tok de fire siste stikkene, og sønn og mor Helness kunne med det notere vunnet storeslem, som eneste par i mix-feltet.
 
I resten av feltet var det ett par som meldte og vant 6 grand, mens to par meldte og vant lilleslem i hjerter. 18 par vant 6 kløver. 14 av disse fikk med seg overstikket, mens de resterende fire ikke var nøyaktige nok i spilleføringa til å få med seg alle stikkene. Det var også en håndfull spillere som gikk beit i grand- eller kløverslem, men faktisk stoppet mer enn halvparten av bordene under slem.
 
Vi kan merke oss at det er mulig å få tak i alle stikkene selv etter å ha stjålet bare én spar. For å klare dette må man ty til skvisen. Vest er tvunget til å holde ruteren, og må dermed oppgi holdet i begge majorfargene når spillefører trekker den siste trumfrunden. Det betyr igjen at øst må holde begge majorfargene, og som vi kan se får han problemer idet spillefører henter ruterstikkene. Her er situasjonen før det siste toppstikket i ruter innkasseres:

 
-
K 5
D 8
-
 
-
D 8
10 9
-
D
kn 4 2
-
-
 
7
E 9 6
-
-
 

 
Når ruter dame tas, tvinges øst til å oppgi holdet i ei av majorfargene. Spillefører kaster rett og slett bare motsatt farge fra blindemann i forhold til det øst saker. Om øst saker spar dame, blir spar 7 godspilt, og en hjerter sakes fra blindemann. Hvis øst i stedet saker en hjerter, kan syd hente de tre siste stikkene i hjerter etter å ha saket spar 7.
 
Merk at denne skvisen ikke hadde fungert dersom det i stedet hadde vært øst som hadde ruterlengden og vest majorholdene. Årsaken er at vest da får sake etter syd og kan kaste samme farge som syd, for på den måten å beholde stopperen i den farga syd holder på.
 
Det var uansett ingen grunn til å gjøre seg avhengig av en skvis i dette tilfellet, noe Fredrik Helness demonstrerte med sin spilleføring.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger