AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Ikke gi lillefingeren!

For da forsvinner hele hånda. BINs medarbeider "down under" har sendt oss dette lekre spillet. Husk å telle fingrene neste gang du har spilt mot ham:

 

Dette søte spillet forekom i en parturnering i Auckland forleden. Har du sett mange tosidige skviser hvor den ene trusselen mot motparten er 4-3 dobbel mot 10-6 dobbel? Ikke jeg heller, men her har du en.

 

 
E K D kn 6 3
4 3
E 8 7
E 4
 
2
K 9 8 7 5 2
9
K 8 6 5 2
8 7 5
E D kn
10 6 5 4 3
kn 3
 
10 9 4
10 6
K D kn 2
D 10 9 7
 

  

Syd endte i 4 spar etter at nord hadde doblet opplysende, og syd meldt spar på trekort. Ruter 9 kom ut. Det er elleve toppstikk, men nå er det tolv med riktig spill, et riktig poenggivende ekstrastikk. Forsvaret er maktesløst om de ikke tar hjerterstikkene, men spillefører må kjenne igjen varianten. Hvis ruterstikkene tas etter uttrumfing blir det bare elleve stikk. Alle sparstikkene må innkasseres først. Dermed får man innkassert alle toppstikkene mens det er overganger mellom hendene, og en ganske sjelden skvisvariant oppstår. Begge motspillerene er skviset i kløver og hjerter, sistnevnte farge hvor altså spillefører rår over 10-6 mot 4-3!  Syd holder igjen en hjerter og to kløver idet han kaster to kløver og hjerter 6 på de tre siste sparene. Så ruterstikkene. Før den siste ser det slik ut:

 

 
-
4 3
-
E 4
 
-
K 9
-
K 8
-
E D
-
kn 3
 
-
10
kn
D 10
 

Idet ruter konge spilles med hjerteravkast fra bordet må begge motspillerne holde to kløver. Hvis en av dem går ned på singelton kløver kan spillefører om han leser posisjonen riktig ta to kløverstikk. Hvis vest holder kongen singel kan kongen felles med tieren fra syd, og om øst holder knekten singel spilles damen. Den står, eller om vest dekker faller knekten og kløver 10 vinner stikk. Derfor setter nok Ø/V seg begge på dobbel kløver og dermed bare en hjerter hver. Spillefører frir seg med hjerter 10. Øst kommer inn og spiller kløver 3. Syd bruker tieren som krever kongen fra vest. Om vest hadde kommet inn ville kløver unna kongen fått løpe til damen. Hvorfor er det riktig å sette i tieren og ikke prøve damen om det er øst som kommer inn og spiller kløver? Hvis øst hadde hatt kløver konge burde forsvaret ordnet det slik at vest kom inn i hjerter. Kløver derfra ville sikret øst stikk for kongen. Derfor - om motstanderne er på et visst nivå - sitter kløver konge hos vest! Å sette i tieren er den sjansen syd har, hvis vest har både kongen og knekten er det ikke mulig å få tolv stikk.

Øst burde holdt igjen den femte ruteren sier du? Vel, da må han ned på en ruter, singel kløver og singel hjerter i trekortspossen, slik at kløver knekt kan pinnes ut med damen fra syd. Alternativt må han sette seg med renons i hjerter, en ruter og to kløver. I sistnevnte tilfelle er vest enkelt skviset på ruter knekt. Om han blanker kløver konge tar spillefører de to siste i den fargen, og om han går ned på singel hjerter kan spillefører kaste kløver fra bordet og godspille hjerter 4! Spilleførers lille hjerterkombinasjon var sannelig kraftfull, enten som skvistrussel og innspillskort, eller faktisk med det sistnevnte motspillet som stikk!

 

Ukens spill er en spalte for og av leseren. Har du sett et fint spill, en rar melding eller en artig historie? Del det med BINs lesere.