AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Tre norske gull i nordisk online-mesterskap for nasjonslag
Siden Corona-situasjonen gjorde at man ikke kunne samles fysisk til årets nordiske mesterskap, ble det besluttet å gjennomføre et uoffisielt online-mesterskap på Realbridge. Dette ble spilt siste helga i mai.

Det ble konkurrert i åtte ulike klasser, som var fordelt på seks puljer med seks lag i hver. Norge stilte i alle klassene; åpen, damer, veteran, mix, U26, U26 jenter, U21 og U16, og stilte i tillegg med ett ekstra lag i henholdsvis mix- og U16-klassen for å fylle opp puljene da ikke alle de nordiske landene stilte lag i samtlige klasser. Det ble spilt dobbel serie med fem kamper på 12 spill lørdag, og det samme søndag.
 
De skandinaviske landene delte seirene ganske broderlig mellom seg. Norge gikk til topps i tre klasser. Damelaget vårt besto av Marianne Harding–Ann Karin Fuglestad, Liv Marit Grude–Bodil Nyheim Øigarden, Torild Heskje–Gunn Tove Vist og Gunn Helness–Lise Blågestad, og Anne-Lill Hellemann var kaptein.
 
Laget lå mer enn 33 VP bak ledende Sverige etter første spilledag. Etter en forrykende søndag med en høydramatisk siste kamp mot danskene, kunne det norske laget slippe jubelen løs og konstatere at de hadde klatret helt til topps på tabellen. Før de tre siste spillene var Norge nede på tredjeplass, men henholdsvis tolv, ti og fem IMP på disse spillene førte laget opp til førsteplass.
 
Også blant damene under 26 år gikk Norge til topps. På laget spilte Kaja Brekke, Agnethe H. Kjensli, Erleta Plana, Ida Øberg, Thea Indrebø, Katarina Ekren og Mia Statle, mens Sven-Olai Høyland var lagets kaptein. De sto for en fin prestasjon ved å bli nummer tre i pulja for U26-lag (men best av jentelagene), kun slått av Sverige U26 og Norge U26.
 
Det siste norske laget som gikk til topps, var U16-laget. På vinnerlaget spilte Anders Brogeland–Nicolai Heiberg-Evenstad, Sigrunn Faag–Maren Idland Sægrov og Elias Veines-Jensen–Jørgen Lindaas Nordby. Kristian B. Ellingsen var lagets kaptein. Anders tok dermed sitt tredje strake gull i nordisk, mens Nicolai tok sitt andre gull på rad.
 
I åpen klasse skuffet Norge stort ved å havne på sisteplass, mens veteranlaget bare var noen små desimaler fra å snappe gullet fra svenskene. I både U26- og U21-klassen ble Norge nummer to, begge etter å ha blitt passert i siste runde.
 
Vi skal se nærmere på ett av spillene fra mix-klassen, hvor Norge også havnet på andreplass, der Fredrik Helness fikk til ei fin spilleføring i kampen mot Finland:

 
E K 9 4
K 7 5 2
E 3
D 6 5
 
 
kn 8 6 5
E kn 10 9
D 9 4 2
2
 
 
VestNordØstSyd
K. KupariG. HelnessG. AhlvikF. Helness
pass
2 ru1)dblpass2 sp
pass3 ru2)pass3 gr
pass4 sppasspass
pass
1) Svake 2, 6-korts ruter og under åpning
2) Krav (i første omgang spørsmål etter ruterstopper)
 
Hvordan ville du lagt opp spilleføringa med spar 10 ut fra vest?
 
Man står i fare for å få én taper i hver av fargene. Utspillet tyder på at øst sitter bak med et trumfstikk. Kanskje blir man nødt til å finne hjerter dame for å få hjem kontrakten?
 
Fredrik vant utspillet med spar ess, før han spilte en liten kløver fra bordet. Øst hoppet opp på esset og fortsatte med ny kløver. Fredrik stjal, og kongen kom på fra vest. Nå fulgte spar til kongen (begge motstanderne fulgte lavt), og kløver dame med avkast av en ruter. Vest saket ruter 5. Vi var nå kommet fram til følgende posisjon:
 
 
9 4
K 7 5 2
E 3
-
 
 
kn
E kn 10 9
D 9 4
-
 

 
Hva tror du om veien videre?
 
Vest er etter alt å dømme markert med fordelinga 2-3-6-2, og er slik sett favoritt til å ha hjerter dame siden han har flest kort i farga. Da er det kanskje bare å ta finessen gjennom vest?
 
Fredrik tenkte lenger enn som så. Han fortsatte nemlig med hjerter konge og hjerter til esset, og kunne konstatere at begge motstanderne fulgte lavt. Nå ble det spilt en ny hjerter, og vest kom inn på dama. Men hva skulle han spille nå? Han hadde bare ruter igjen, og kunne ikke annet enn å åpne den farga for spillefører.
  
Hele spillet:

 
E K 9 4
K 7 5 2
E 3
D 6 5
 
10 2
D 8 4
K kn 10 8 7 5
K kn
D 7 3
6 3
6
E 10 9 8 7 4 3
 
kn 8 6 5
E kn 10 9
D 9 4 2
2
 
 
Aktuelt spilte vest ruter 10, og Fredrik la liten fra bordet. Øst fulgte med en liten, og dermed vant håndas dame stikket. Nå var bordet godspilt, bortsett fra at øst måtte få ett trumfstikk. Ett stikk i hver av majorfargene og ett kløverstikk var alt motspillerne fikk tak i, og dermed kunne Fredrik notere vunnet utgang for det norske mix-laget etter ei fin spilleføring.
 
Det var nesten synd at ikke øst hadde dama dobbel siden Fredrik fant en variant som ikke gjorde seg avhengig av at vest, som hadde hjerterlengden, hadde hjerter dame. For at denne spilleplanen ikke skulle fungere, måtte øst ha dukket opp med ruter konge singel, og det ville mildt sagt vært uflaks.
 
Ved det andre bordet var det flere ting som gikk annerledes:

Vest                     Nord                    Øst                       Syd
T. Grude              M. Arle                M. Grude              A. Berglund
                                                                                      pass
pass                    1 gr1)                   pass                      2 kl2)
2 ru                      2 hj                       3 kl                       4 hj
pass                    pass                    pass

1) 15–17 poeng
2) Stayman
 
Tor Eivind og Marian Grude spiller med 2 ruter som Multi, og dermed hadde ikke sønnen i huset mulighet til å åpne med svake 2. Det finske paret endte altså i hjerterutgang spilt av nord, og dermed fikk Marian satt opp et ruterstikk hos makker allerede i utspillet.
 
Ruterutspillet gikk via liten i bordet og knekten hos Tor Eivind til nords ess. Spillefører fortsatte nå med en hjerter til nieren på direkten, og etter at Tor Eivind hadde fått for hjerter dame, måtte forsvaret få ett stikk til i hver av de andre fargene.
 
Dermed ble det beit i 4 hjerter og 12 IMP til Norge på spillet. Det var kun ett annet par som hadde utgangsscore på spillet, og det var Marianne og Egil Homme for det andre mix-laget til Norge. Marianne spilte 4 spar i nord, og vant kontrakten etter å ha tatt hjerterfinessen riktig vei.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger