AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Kunsten å melde ut kortene
Første helg av Seriemesterskapet for våre to øverste divisjoner ble spilt på Clarion Hotel Bergen Airport 8. til 10. november. I toppdivisjonen er det Hordaland 1 (Charlsen, Hoftaniska, F. Helness og Andresen) som har tatt ledelsen etter første helg. Lofoten og Vesterålen 1 (O. Ellingsen, Digre, Marstrander, K. Ellingsen, L. Eide og H. Eide) er nummer to, mens Telemark 1 (Øberg, Hogstad, R. Jørstad, K. Jørstad, Frydenberg, Lillevik og Bergheim) innehar den tredje pallplassen etter at seks av elleve kamper er unnagjort.
 
Blant lagene som har skuffet så langt, er Midt-Trøndelag 1 (Grøtheim, Tøndel, Aa, Livgård, Austberg og Rasmussen) og Oslo 1 (Thoresen, Ovesen, Høyland, Lie og Brandsnes). Disse lagene har en jobb å gjøre om det skal bli fornyet kontrakt i 1. divisjon. Men mye kan fortsatt skje når de siste kampene skal spilles på Lillehammer i midten av februar.
 
I 2. divisjon er det som vanlig mange som vil ha et ord med i laget når det skal kjempes om opprykk. I avdeling A leder Rogaland 1 (Skimmeland), tett fulgt av Rogaland 4 (Bang) og Nord-Trøndelag 2 (Davidsen). I avdeling B er det fire lag som kjemper side om side i toppen. Den foreløpige rekkefølgen er Romerike og Glåmdal 1 (Grime), Helgeland 2 (Flakstad), Rogaland 5 (Austad) og Haugaland 1 (Lutro). Avdeling C ledes av Vest-Agder 1 (Mæsel), mens Hordaland 2 (Høyland) er nærmeste utfordrer.
 
Vi skal ta en nærmere titt på et av spillene som dukket opp i første halvrunde av femte kamp. Hvilken kontrakt ønsker du å være i, og hvordan ville du og din makker ha meldt disse kortene?

 
D 8 5 2
E 10 7
8
E K 6 5 4
 
 
E K 9 4
kn 6 2
E D 10
D kn 10
 


La oss se på hvordan meldingsforløpet gikk ved et knippe av bordene, henholdsvis to bord i 1. divisjon og ett i 2.divisjon:                                                                           
 
                   Vest                     Nord                    Øst                       Syd         
                                                Andresen                                         F. Helness                       
                   pass                      1 kl                       pass                    1 sp
                   pass                      3 ru1)                   pass                    4 ru2)
                   pass                      4 hj3)                   pass                     4 gr4)
                   pass                      5 sp5)                  pass                    5 gr6)
                   pass                      6 kl7)                   pass                     7 sp
                   pass                      pass                    pass

1) Sparstøtte og kortfarge i ruter, minst invitt
2) Førstekontroll
3) Kontrollmelding
4) Spørsmål etter nøkkelkort
5) To av fem ess med trumfdama
6) Storeslemsinvitt (bekrefter alle nøkkelkort)
7) Kløver konge
 
I teorien kan den som splintrer med 3 ruter ha fordelinga 4-4-1-4. Imidlertid er det grunn til å holde litt igjen om man har denne fordelinga. Selv om stjeleverdien er på plass, mangler det til en viss grad stikkpotensial i disse tilfellene. Det er straks bedre å ha for eksempel 4-3-1-5. Jo lengre kløverfarga er, desto større stikkpotensial.
 
Fredrik Helness analyserte at Martin Andresen trolig måtte ha 5-korts kløver, i og med at han både hadde til å splintre med 3 ruter for så å kontrollmelde etterpå. Som du kanskje har lagt merke til, er den femte kløveren essensiell for sjansen til å vinne alle stikkene.
 
I meldingsforløpet til Espen Larsen og Stian Evenstad var det nord som etter hvert ble kaptein og spurte etter nøkkelkort:
 
                   Vest                     Nord                    Øst                       Syd         
                                               Larsen                                               Evenstad 
                   pass                      1 kl                       pass                    1 hj1)
                   pass                      1 sp2)                  pass                    2 ru3)
                   pass                      2 sp4)                  pass                    3 sp5)
                   pass                      4 kl6)                   pass                     4 ru6)
                   dbl                         4 hj6)                   pass                     4 sp
                   pass                      4 gr7)                  pass                     5 ru8)
                   pass                      6 kl9)                   pass                     7 sp10)
                   pass                      pass                    pass

1) Minst 4-korts spar
2) Minst 3-korts sparstøtte
3) Kunstig utgangskrav
4) 4-korts spar, ubalansert hånd
5) Sleminteresse
6) Kontrollmeldinger
7) Spørsmål etter nøkkelkort
8) Null eller tre av fem ess
9) Spørsmål etter tredjekontroll i kløver
10) Bekrefter tredjekontroll i kløver
 
Are Nesdal og Gjermund Rekstad bruker også overføringssvar etter åpning 1 kløver, men i bunn og grunn ligner meldingsforløpet deres på Helness og Andresen sitt. Essensen av informasjon er den samme, og det er syd som er kaptein. Gjermund tok sjansen på at makker hadde den femte kløveren, noe som absolutt var trolig etter meldingsforløpet:
 
                   Vest                     Nord                    Øst                       Syd         
                                               Nesdal                                              Rekstad
                   pass                      1 kl                     pass                      1 hj1)
                   pass                      3 ru2)                 pass                      3 hj3)
                   pass                      3 sp                    pass                      3 gr4)
                   pass                      4 kl5)                  pass                      4 ru5)
                   dbl                        pass                    pass                      rdbl6)
                   pass                      4 hj7)                  pass                      4 gr8)
                   pass                      5 sp9)                 pass                      5 gr10)
                   pass                      6 kl11)                pass                      7 sp
                   pass                      pass                   pass                      pass

1) Minst 4-korts spar
2) Sparstøtte og kortfarge i ruter, minst invitt
3) Ny overføring
4) Sleminteresse
5) Kontrollmelding
6) Førstekontroll i ruter
7) Kontrollmelding
8) Spørsmål etter nøkkelkort
9) To av fem ess og trumfdama
10) Storeslemsinvitt (bekrefter alle nøkkelkort)
11) Kløver konge
 
7 spar står i praksis på trumfen 3–2, og at man får stjålet to ruter i nord. Syds to hjertertapere kan parkeres på de to siste kløverstikkene. Det er imidlertid litt dårlig forbindelse mellom hendene. Om det kommer kløver ut, blir man avhengig av enten kløveren 3–2 eller at den som har bare én kløver også har kun to trumf fordi man må bruke kløver som overgang til syds hånd etter å ha stjålet ruter nummer to hos nord og trukket to runder trumf.
 
Hele spillet så slik ut:

 
D 8 5 2
E 10 7
8
E K 6 5 4
 
kn 7 6
9 8 3
K kn 6 5
7 3 2
10 3
K D 5 4
9 7 4 3 2
9 8
 
E K 9 4
kn 6 2
E D 10
D kn 10
 
 
Har du bestemt deg for om du vil være i storeslem?
 
Det er ingen tvil om at man vil være i slem med disse kortene, men det er egentlig ikke helt opplagt om man bør melde storeslem eller nøye seg med lilleslem.
 
Faktisk stoppet 20 av 48 bord i 1. og 2. divisjon i utgang. Om motstanderne ved det andre bordet stopper i utgang, holder det å være i lilleslem. Vi har allerede nevnt at det er noen risikofaktorer som kan true muligheten til å vinne alle stikkene. I tillegg er det grunn til å ta i betrakting at det er nokså få IMP man tjener på å melde storeslem i stedet for lilleslem så lenge motparten ved det andre bordet nøyer seg med utgang.
 
Man vinner 13 IMP dersom man får hjem lilleslem i sonen og motstanderne stopper i utgang. Svingen mellom utgang (710) og storeslem (2210) er på 17 IMP. Det er altså ikke mer enn 4 IMP å tjene på å melde 7 spar i stedet for 6 spar. Om du derimot går beit (for eksempel om trumfen er fordelt 4–1) i storeslem, blir det 13 IMP til motparten i stedet. Kanskje ikke verdt å risikere en 26 IMPs sving for å kunne vinne usle 4 IMP ekstra?
 
Idet man sitter og melder vet man selvsagt ikke hvor høyt de kommer til å melde ved det andre bordet. Dermed skal man selvfølgelig prøve å melde så nøyaktig man kan, men det er likevel verdt å ha følgende i minne:
 
Om det ikke er sikkert at motparten finner lilleslemmen ved det andre bordet, bør man spørre seg to ganger før man melder seg opp i en marginal storeslem.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger