AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Finner du riktig variant i London?
Helga 23. og 24. november gikk dameturneringa Young Chelsea Bridge Club´s Ladies Swiss Teams av stabelen i London med 25 lag på startstreken. Hele 13 norske damer hadde tatt turen over til England for å delta, og mange av dem satte sitt preg på turneringa.

Helt til topps gikk det helnorske laget Black Widows (Torild Heskje–Tove Haugen og Tonje Brogeland–Lisbeth Glærum). Gunsmoke (Gunn Helness–Lise Blågestad og Maja Rom Anjer–Stine Holmøy) var også med i kampen om seieren, men måtte til slutt ta til takke med fjerdeplassen.

Vi skal ta en nærmere titt på et spill der Stine Holmøy ble spillefører i 3 grand på syds hånd:

 
K kn 9 8 5 2
E kn 8 4
E 7
5
 
 
10
K 9
D 10 5 2
E 9 8 7 6 2
 
 
VestNordØstSyd
JuvikAnjerBreivikHolmøy
1 hj3 kl1)
pass3 sppass3 gr
passpasspass
1) Sperr


Dette må vel kunne betegnes som en moderne sperr. Kløveren er litt for tynn etter min smak, men de gunstige soneforholdene og 6–4-fordeling gjør det fristende å være med.
 
Hvilke tanker gjør du deg om spilleføringa med hjerter 7 (norsk fordeling) ut fra Ann-Mari Mirkovic Juvik i vest?
 
Stine la liten i bordet, og Kristine Breivik i øst fulgte med tieren. Spillefører vant med kongen, for så å fortsette med spar 10, som hun stakk over med knekten hos blindemann. Knekten fikk beholde stikket, før spar konge gikk til østs ess.
 
Kristine fortsatte med kløver konge, som hun fikk for. Kløver dame fikk hun også beholde for, før kløver knekt ble stukket med esset av spillefører. Vest saket ruter 6 på den tredje kløverrunden, mens det forsvant to hjerter fra blindemann.
 
Inne på kløver ess fortsatte Stine med hjerter til esset og godspilte sparen. Inne på spar dame skiftet vest til ruter. Hva nå?
 
Hele spillet så slik ut:                              

 
K kn 9 8 5 2
E kn 8 4
E 7
5
 
D 7 3
7 6
kn 9 8 6 4 3
4 3
E 6 4
D 10 5 3 2
K
K D kn 10
 
10
K 9
D 10 5 2
E 9 8 7 6 2
 

Om øst hadde fått komme inn på ruter konge, ville det bli mange beiter, i og med at forsvaret allerede hadde fått to kløverstikk og to sparstikk, og øst dessuten hadde godspilt både hjerteren og kløveren.
 
Stine gikk opp på ruter ess og kunne fornøyd konstatere at kongen kom seilende fra øst. Dermed var kontrakten i hus (4+2+2+1 stikk).
 
Hun hadde nokså god telling idet vest spilte ruter. Øst var markert med tolv honnørpoeng og til sammen tolv kort i spar, hjerter og kløver. Det betød samtidig at vest hadde kun ruter igjen idet hun var inne på spar dame.
 
Men hvem som hadde ruter konge, var langt fra sikkert. Det kunne være både øst og vest som satt med det kortet. Om spillefører la en liten ruter, og øst hadde kongen, ville forsvaret ta resten av stikkene! Alle østs kort var godspilt, og det ville dermed blitt hele fem beit i kontrakten. Med riktig rutervalg ble det i stedet vunnet utgang.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger