AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Jakten på beita
I disse dager foregår det på grunn av Corona-viruset ingen organisert bridge som innebærer fysiske møter. Heldigvis finnes det mange alternativer for spilling på internett. På Bridgebase Online (BBO) arrangerer NBF landsomfattende turneringer i helgene, mens kretser og klubber gjennomfører sine spillekvelder på denne elektroniske plattformen på ukedagene.
 
Lofoten og Vesterålen bridgekrets gjennomfører spillekvelder for klubbene i kretsen mandag til torsdag, og deltakelsen har stabilisert seg på 10–12 bord. Vi skal se på en motspillsprøve som dukket opp i ei av disse BBO-turneringene.

Du blir plassert i østs stol, og skal prøve deg på motspill mot 3 grand spilt av syd. Beregningsformen er IMP (lagkamp). Din makker i vest spiller ut kløver konge. Hvordan planlegger du motspillet?

 
K kn 7 6 4
10 9 7
-
8 7 6 4 2
 
D 10 5 3
E kn 8 4
10 6 5
E 3
 
VestNordØstSyd
Du
1 ru
pass1 sppass3 gr
passpasspass
 
3 grand viser ei spillesterk hånd med lang og god ruterfarge. Det vil si at spillefører godt kan ha seks eller syv toppstikk i ruter selv om det altså ikke er en eneste ruter i bordet. Det er til sammen 15 hp som er synlige for deg på din egen hånd og i bordet. I tillegg er makker plassert med fem eller seks honnørpoeng i kløver etter utspillet. Dermed er det ikke sikkert at makker behøver å ha stort mer av betydning utenom kløverfarga. Hva skal til for å beite kontrakten, som jo er målet når man spiller lagkamp?
 
Det er kanskje ikke noe helt opplagt svar på dette spørsmålet. Om spillefører kan løse ruteren uten taper og samtidig har spar ess og hjerter konge, kan det godt være at kontrakten er ubeitelig. Det er grunn til å tro at spillefører har både spar ess og hjerter konge for hoppet til 3 grand. Om så er tilfellet, er det jo kun i kløver beita kan komme. Videre er det ikke grunn til å ha for store forhåpninger om at makker skal ha et inntak utenom kløveren, i alle fall ikke et raskt inntak som gjør at han kommer inn i tide.
 
Å stikke over makkers konge kan kanskje virke skummelt, men i realiteten er det kanskje enda skumlere å la være?
 
Det er betimelig å tenke at beitesjansen ligger i å hente fire kløverstikk og hjerter ess. Makkers kløver kan være god nok til at vi får tak i fire stikk i farga selv etter å ha stukket over med esset. Det er tilfellet om makker skulle ha konge-dame-knekt-ti eller konge-dame-knekt-ni.
 
Problemet med å legge liten kløver på utspillet er at farga blir blokkert, og kanskje får vi ikke tak i mer enn to kløverstikk da.
 
Om spillefører har to av de mellomhøye kløverne (knekt, ti og ni), kan vi bare få tak i tre kløverstikk i tillegg til hjerter ess. Da blir tilleggssjansen for beit at makker kommer inn i ruter. Min foreslåtte plan for motspillet er å stikke over utspillet med esset, ta for hjerter ess for så å spille ny kløver.
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
K kn 7 6 4
10 9 7
-
8 7 6 4 2
 
9 8
6 5 3 2
kn 7 2
K D kn 9
D 10 5 3
E kn 8 4
10 6 5
E 3
 
E 2
K D
E K D 9 8 4 3
10 5
 


Kontrakten var 3 grand ved to av de ti bordene i turneringa. Ved begge disse bordene la øst liten kløver på utspillet. Deretter fulgte ny kløver til esset, før det ble skiftet til en liten hjerter. Spillefører fikk resten av stikkene i og med at ruteren satt 3–3. Ser du for deg skvisposisjonen som oppsto?
 
Med syv ruterstikk, hjerter konge og ess–konge i spar er ti stikk i boks for spillefører. Øst tvinges imidlertid til å oppgi holdet i ei av majorfargene idet spillefører innkasserer det siste ruterstikket (fra blindemann kastes den siste kløveren):

 
K kn 7
-
-
8
 
9 8
5
-
kn
D 10 5
E
-
-
 
E 2
D
3
-
 

De to spilleførerne som vant 3 grand og ble belønnet med en solid score, var Alf Roger Jakobsen fra Myre Bridgeklubb og Gunnar Harr fra Sortland Bridgeklubb.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger