AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Grip mulighetene
I månedsskiftet august/september ble første helg av eliteserien i Allsvenskan spilt. Dette er altså broderfolkets svar på 1. divisjon. Tolv lag spiller i svenskenes øverste divisjon, og to av disse har norske spillere på laget.

Av de to lagene med norske innslag er det Överums BK Glyssner som har gjort det best så langt med en foreløpig sjetteplass. På det laget spiller Ole Marius Myrvold, Terje Lie, Christian Bakke og Jo-Arne Ovesen sammen med to svensker.
 
Her er ett av spillene som dukket opp i løpet av helga:

 
K 9 4
3
D kn 10 9 8 3
E 3 2
 
 
E 5 3
E 6
E 5 4
K kn 9 8 4
 
 
VestNordØstSyd
MarstranderEllingsen
1 gr1)
2 kl2)dbl3)2 ru4)pass
2 hj5)3 hj6)pass7)3 gr
passpasspass
1) 15-17 hp, jevn hånd
2) 4-korts hjerter med sidefarge eller minst 6-korts hjerter
3) Styrkevisende, minst invitt
4) Pass eller korriger
5) Minst 6-korts hjerter
6) Spørsmål etter hjerterstopper
7) Interesse for hjerterutspill


Utspillet fra vest var hjerter konge (toppen av sekvens). Hvordan planlegger du spillet?
 
Tre toppstikk i major, ruter ess og ess–konge i kløver gir seks sikre stikk. Muligheten for ekstrastikk ligger i minorfargene. Om du kan løse kløverfarga uten taper, vil du ha de ni stikkene du trenger for hjemgang. Ruteren kan også gi deg de stikkene du trenger, men heller ikke her har du råd til å gi bort noe stikk.
 
Problemet er at du etter alt å dømme ikke har råd til å slippe inn motparten, i og med at du blir fratatt din eneste hjerterstopper i utspillet. Du kan alltids lasjere hjerteren én gang, men det er lite trolig at det er så mye å hente på det. Vest kan vel neppe ha så mange som åtte kort i farga?
 
Isolert sett er beste sjanse for fem kløverstikk å spille kløver til esset fulgt av finesse med knekten. Om man ser på ruterfarga, er beste sjanse å spille seg inn på bordet for så å seile ruter dame. Så lenge øst har kongen og maksimalt tre kort i farga, vil dette gi deg seks ruterstikk, og dermed mer enn nok stikk totalt til hjemgang. Om øst har kongen fjerde i ruter, vil du ikke kunne hente mer enn tre ruterstikk uten å slippe motparten inn, og mangler dermed ett for å komme i havn.
 
Det kan se ut til at du tilsynelatende står overfor valget mellom to finesser, i henholdsvis kløver og ruter. Med mindre farga du spiller på er ujevnt fordelt (kløveren 4–1 og ruteren 4–0), vil du ha dine ni stikk om du velger en finesse som går. Om du derimot skulle komme i skade for å spille på en finesse som ryker, vil motparten komme inn og hente mer enn nok hjerterstikk til å beite kontrakten.
 
Har du kommet fram til hvilken plan du velger?
 
Dette spillet er et klassisk eksempel på å kombinere flere muligheter. Av og til er man så heldig at man kan prøve begge finessene uten risiko for å gå beit om den første ryker. Det er altså ikke tilfellet denne gang.
 
Når man står overfor ei utfordring som dette, kan det synes som om det er ren gjetting hvilken finesse man skal velge. Begge er vel 50 %?
 
Men sannheten er at du kan øke dine sjanser noe ved å toppslå den ene farga før du tar finessen i den andre. Det finnes jo en sjanse for at den honnøren du er på jakt etter faller.
 
Vil du prøve kløveren eller ruteren først?
 
Ved å prøve kløveren først vil du få med deg at dama sitter dobbel på ei av hendene. Riktignok skal det sies at om det er øst som har dama dobbel, blir det det samme om du topper eller tar finessen. Om ikke dama har kommet til syne etter at du har tatt for de to høyeste kløverne, må du falle tilbake på finessen i ruter. Ved å spille slik satser du i utgangspunktet på finessen i ruter, men får også med deg tilleggssjansen som ligger i å finne kløverdama dobbel.
 
Et tilleggspoeng er at du bør starte med kløver konge, for så å spille kløver til esset. Årsaken er at du vil være inne på bordet om kløver dame ikke kommer på siden neste skritt er å ta ruterfinessen. Merk at det er essensielt å bevare spar konge som inntak til de tre siste ruterstikkene dersom øst har ruterkongen tredje. Så lenge han ikke dekker ruteren vil du mangle inntak til ruterfarga om ikke spar konge er i behold.
 
Hvorfor er det bedre å satse på å toppslå kløveren først i stedet for ruteren? Det handler rett og slett om at det er større sjanse for at kløverdama skal sitte dobbel enn at ruterkongen skal sitte single.
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
K 9 4
3
D kn 10 9 8 3
E 3 2
 
D 8
K D kn 9 7 5 2
K 2
D 6
kn 10 7 6 2
10 8 4
7 6
10 7 5
 
E 5 3
E 6
E 5 4
K kn 9 8 4
 

Som du ser hadde vest denne gang både ruter konge og kløver dame. Dermed vil det bli mange beit om man går direkte for finessen i ei av minorfargene. Imidlertid fungerte den skisserte planen godt. Da jeg tok for kløver konge fulgt av kløver til esset, kom dama beleilig på fra vest. Med det var ni stikk i havn.

Samtlige tolv bord var i 3 grand med hjerterutspill. Ved åtte av disse gikk kontrakten hjem, mens det ble tre beit ved tre av bordene og hele fire beit ved det siste bordet. De som grep mulighetene og prøvde å kombinere sjansene etter beste evne, kom i havn med sitt prosjekt.

Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger