AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Svingspill fra semifinalen i NBFs lagturnering på RealBridge
Så langt i år har bridgeklubbene vært nedstengt på grunn av smittevernregler knyttet til Covid-19-pandemien. I den forbindelse har Norsk Bridgeforbund arrangert ei stor nettbasert lagturnering på RealBridge. Spillere fra hele landet har konkurrert i de tre klassene elite, åpen og begynner.

Turneringa startet med innledende seriespill i puljer før de beste lagene i hver pulje gikk videre til sluttspillkamper etter vinn-eller-forsvinn-prinsippet. Turneringa har pågått helt siden starten av februar med én kamp i uka. I eliteklassen skal finalen spilles denne uka, mens vinnerne allerede er kåret i de to andre klassene.
 
Begynnerklassen ble vunnet av laget Mo BK X. På vinnerlaget spilte Jostein Bakke, Per Breivik, Marianne Fagerdal, Heidi Larsos, Elin Nilsen og Iris Rønningsen. I åpen klasse var det Team Haugaland omegn som gikk helt til topps. Arve Gustavsen, Birger Pedersen, Frode Tveito og Sigurd Østebøvik spilte på vinnerlaget.
 
I eliteklassen ble semifinalene spilt forrige uke. I den første ble det et svært jevnt oppgjør mellom Viego (Nils Kvangraven, Helge Stornes, Geir Brekka, Øyvind Saur og Tom Anders Høiland) og Cupa Libre (Kåre Bogø, Tor Helness, Geir Helgemo, Ove Andersbakken, Fredrik Helness og Lasse Aaseng). Da scorene på de 32 spillene var summert, trakk Viego det lengste strået med en margin på ett eneste IMP!
 
I den andre semifinalen møttes ECF Holding (Espen C. Fasting, Terje Lie, Siv Thoresen, Jo-Arne Ovesen, Sam Inge Høyland og Finn Brandsnes) og Bergen AK, Høyland (Sven-Olai Høyland, Magne Eide, Trond Hantveit, Tor Bakke og Jim Høyland). ECF Holding ledet med ett IMP til halvtid, men rykket ifra i løpet av andre halvrunde og vant til slutt med 32 IMP.
 
Vi skal se på ett av spillene fra andre halvrunde som bidro til å sikre finaleplassen:

 
D 7
K 10 4
E 10 9 7 6
8 7 5
 
 
E K 9 4 3
D kn 6
kn 5 4
E 9
 
 
Vest                    Nord                    Øst                       Syd
T. Hantveit          J.-A. Ovesen       J. Høyland            S. Thoresen
                                                       pass                     1 gr1)
pass                   3 gr                      pass                      pass
pass
 
1) 15–17-grand
 
Vest                     Nord                    Øst                      Syd
T. Lie                   T. Bakke               E. Fasting           S.-O. Høyland
                                                         pass                   1 gr1)
2 gr2)                   3 gr                      pass                    pass
pass
 
1) 15–17-grand
2) Begge minor, eller sterk toseter (minst 5–5)
 
Hvordan ville du planlagt spilleføringa med ruter 3 (fjerde høyeste) ut fra vest?
 
Det er helt naturlig å legge liten fra blindemann. Øst saker spar 5, og dermed er det klart at vest har alle de uteværende ruterne. Hva tenker du om veien videre?
 
Siv Thoresen hadde sjansen til å la bordets sekser beholde første stikk, men hun ville inn på hånda for å spille mer ruter fra riktig side, og stakk dermed over med knekten.
 
Ny ruter la vest liten på, og dermed kunne Siv nøye seg med syveren. Nå var kontrakten egentlig i havn allerede. Med tre sparstikk, tre ruterstikk og kløver ess, var det bare å presse ut hjerter ess for å sette opp to stikk i den farga.
 
Liten hjerter mot hånda fulgte. Øst stakk med esset og skiftet til en liten spar. Spillefører vant med esset og fikk se at vest saket kløver 2 (små kort styrke). Deretter spilte Siv sin siste ruter. Vest la i dama, og esset vant stikket. Ny ruter gikk til vests konge, mens det forsvant en spar fra hånda. Fra vest kom det så en hjerter, som Siv vant på hånda, og spilte spar til dama. Deretter innkasserte hun hjerter konge og ruter 9, før en kløver til esset på hånda fulgte. Spar konge ga det tiende stikket (3+2+4+1).
 
Hele spillet:
 
 
D 7
K 10 4
E 10 9 7 6
8 7 5
 
-
8 7 5
K D 8 3 2
K kn 10 3 2
kn 10 8 6 5 2
E 9 3 2
-
D 6 4
 
E K 9 4 3
D kn 6
kn 5 4
E 9
 


For å beite kontrakten etter en liten ruter i utspill, må vest legge i en ruterhonnør i andre stikk, for så å finne kløverskiftet. Nøkkelen til beit ligger nemlig i at spillefører ikke må få tak i mer enn to ruterstikk før motspillerne får hull på kløveren.

Det bør absolutt være et alternativ for vest å spille på at makkeren har enten dama eller esset i kløver. Finnes det noen andre tenkbare veier til beit i kontrakten? Kløverutspill gir selvsagt også en enkel vei til beit.
 
Ved det andre bordet var kontrakten den samme, riktignok etter at vest hadde vært inne med 2 grand og vist begge minorfargene. Også her var utspillet ruter 3, men spillet fortsatte noe annerledes. Ruter 6 fikk beholde første stikk, og spillefører Sven-Olai Høyland var dermed inne i bordet. Spar dame fulgte, og idet vest saket ruter 2 kom den sure sparsitsen for en dag, riktignok ikke helt uventet etter vests innmelding.
 
Deretter fulgte ny spar via østs tier til spilleførers konge. Han fortsatte så med ruter knekt. Vest dekket med dama, som fikk beholde stikket. Terje Lie i vest fant nå det beitende kløverskiftet, som gikk til østs dame, og spillefører lasjerte. Ny kløver vant spillefører med esset. Han innkasserte spar ess, før ruter til finesse med tieren fulgte. Ruter ess tok med seg vests konge, og dermed kunne spillefører hente stikk for bordets siste ruter.

Det ble likevel ett stikk for lite (3+0+4+1) fordi øst kunne stikke første hjerterrunden og innkassere et sparstikk, før kløver til makkers konge i siste stikk sørget for beita.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger