AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Kombiner mulighetene

Det spilles parturnering, og i dette spillet gjelder det å få med seg flere sjanser til et overstikk:

 
10 3
9 2
K D 9 6
kn 8 7 5 4
 
 
6
E D kn 10 6 3
E 8 4
E K 9
 
 
VestNordØstSyd
passpass1 hj
1 spdbl2 sp4 hj
passpasspass

Vest spiller ut spar konge, og fortsetter med spar dame. Hvordan planlegger du spillet?

Først må hjerterfargen testes, det kan jo hende at kongen sitter i kutt. Inn på bordet på ruter konge, og hjerter 9 seiler rundt til kongen i vest. Vest fortsetter i hjerter, og når siste trumfen trekkes, viser det seg at Vest hadde 3-korts hjerter. Hva nå?

Hvis ruteren sitter 3-3 har du resten. Det har du også om kløveren løser seg uten taper. Kløverfargen kan løses på to forskjellige måter, enten ved å ta for ess-konge og håpe at damen faller, eller ved å spille på at det sitter 10x i vest, og dra knekten fra bordet. Men du har ingen spesielle indikasjoner på det ene eller det andre. Det går faktisk an å kombinere de to mulighetene, og samtidig få med seg sjansen til et overstikk når verken kløverdamen detter eller ruteren sitter 3-3, hvis samme motspiller har både kløver dame og 4-korts ruter. Og når Vest har vist fem eller seks spar, og 3-korts hjerter, er det ikke usannsynlig at Øst har holdet i begge minorfargene. 

Prøv først kløveren. Den sitter 3-2, men ingen dame faller. Du har nå tenkt å spille på ruteren 3-3, men trekk først trumfen til bunns, og se hva som skjer. Siden det bare er kløver dame igjen ute, er kløver 9 på hånden like stor som kløver knekt i bordet, så alle kløverene i bordet kan sakes. I sluttposisjonen ser det slik ut:

 
-
-
K D 9
kn
 
-
-
kn 3
3 2
-
-
10 7 5
D
 
-
6
E 8
9
 

Når siste hjerteren spilles fra hånden saker du kløver knekt i bordet, og Vest er hjelpeløs. Han kan ikke holde både kløveren og ruteren, og kan like gjerne pakke sammen kortene.

Hele spillet:

 
10 3
9 2
K D 9 6
kn 8 7 5 4
 
K D 8 7 4 2
K 5 4
kn 3
3 2
E kn 9 5
8 7
10 7 5 2
D 10 6
 
6
E D kn 10 6 3
E 8 4
E K 9
 

Har du sett et godt spill? Send inn spillet enkelt ved å bruke BINs spillmal.

 

Eventuelt kan du sende en mail med spillet og en kort beskrivelse til marianne@bin.no