AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Spillefører settes på prøve
Denne ukas spill stammer fra Larvik Storturnering, som gikk av stabelen i midten av november med 34 par på startstreken. Suverene vinnere ble Tor Eivind Grude og Christian Bakke. Astrid Steen Lybæk–Kristian Barstad Ellingsen og Jonny Hansen–Svein Arild Naas Olsen gjorde beslag på de øvrige pallplassene.
 
I spillet vi skal se på ble undertegnede spillefører i 6 ruter i syd:

 
K 5
10 7
E D kn 10 9 3
E kn 7
 
 
E D 9 8 7
E K 3
7 6
D 9 3
 
 
VestNordØstSyd
LybækEllingsen
pass1 gr1)
pass2 gr2)pass3 ru3)
pass4 gr4)pass5 hj5)
pass6 rupasspass
pass
1) 15-17 hp, jevn hånd
2) Overføring til ruter
3) Benekter topphonnør i ruter
4) Roman Key-Card Blackwood
5) To av fem ess uten trumfdama


Nord–syd hadde en ørliten meldemisforståelse. Nord mente hoppet til 4 grand som kvantitativt, en invitt til åpner om å melde lilleslem med maks for grandåpninga. Syd tenkte at det kunne være posisjon for dette, men var ikke sikker, og tok sjansen på å svare på ess. Riktignok var det minimum styrke og minimal rutertilpasning, men det var i alle fall relativt reine honnører og en mulig stikkilde i 5-korts spar.
 
Utspillet fra vest var spar knekt. Hvordan ville du planlagt spilleføringa om du var i mine sko?
 
Du har seks toppstikk utenom trumfen. Dersom den kan løses uten taper, er du oppe i de tolv stikkene du trenger. Om du må gi bort stikk for ruter konge, mangler det imidlertid ett stikk. Da er det å godspille langfargestikk i spar en mulighet, mens kløverfinessen er en annen.
 
Når det gjelder trumffarga isolert sett, vil man gjerne ta finessen. Det er imidlertid begrenset med innkomster i syd, særlig dersom du tenker å spare en av dem til sparfarga eventuelt er godspilt. Dermed kan man kanskje ikke ta seg råd til å bruke opp inntakene til å få tatt trumffinessen.
 
Har du funnet ut hvilken plan du går for?
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
K 5
10 7
E D kn 10 9 3
E kn 7
 
kn 10 6 4
9 5 4 2
8 5
6 5 4
3 2
D kn 8 6
K 4 2
K 10 8 2
 
E D 9 8 7
E K 3
7 6
D 9 3
 


Slik kortene aktuelt satt, hadde det fungert å stikke med kongen i bordet, for så å spille ruter ess og ruter dame, og med andre ord gi avkall på trumffinessen. Øst kommer inn på kongen, men det finnes ingen medisin for forsvaret. Spillefører kan ta ut den siste trumfen så fort han kommer inn, for så å godspille sparen med hjerterinntak i behold på hånda. Man kan kaste én av bordets kløvere på spar dame, og den siste på den godspilte sparen. Tolv stikk og vunnet lilleslem.
 
Dette er kanskje den beste teoretiske planen om man spiller lagkamp? Men her spilles det parturnering, og det er altså mulig å få tak i overstikk med full klaff. Er det en sjanse man bør ta med seg?
 
En viktig taktisk vurdering kommer inn i bildet i sammenhenger som dette. Hvor mange i salen er i samme kontrakt som deg selv?
 
Om du tror at hele salen er i 6 ruter, kan det være en del poeng å hente på å spille på overstikket. Men man må samtidig vurdere risikoen for å gå beit. Om du derimot tenker at du er i en særlig god kontrakt som ikke så mange andre kopierer, da bør du vurdere å spille safe og gjøre det du kan for å sikre kontrakten dersom mulig. Årsaken er at det rett og slett spiller liten rolle om du får tolv eller tretten stikk i 6 ruter dersom du er alene om å være i den kontrakten!
 
En mulig spilleplan er å slippe utspillet til dama på hånda, for deretter å ta finessen i trumf. Om den holder stikk, må du velge om du skal ta for esset eller gå tilbake på hånda for å ta en ny trumffinesse.
 
Merk at øst kan være slu og prøve å lure deg ved å lasjere ruteren. Hvis så skjer, og du spiller hjerter til hånda, kan øst peke nese idet han stikker andre ruterrunde og spiller ny hjerter som tar bort det siste inntaket til sparen. I praksis vil du gå beit dersom øst lasjerer første trumfrunde og du bestemmer deg for å gjenta finessen. Du har rett og slett ikke tilstrekkelig forbindelse til å godspille sparen.
 
Det som aktuelt skjedde ved bordet, var at jeg spilte på trumffinessen, og øst bidro til å ta fra meg hjerterinntakene før sparen var stjålet god.
 
I den posisjonen jeg etter hvert kom i, sto kontrakten på at én av de to svarte fargene måtte løse seg. Da hverken sparen satt 3–3 eller kløverfinessen gikk, var jeg egentlig dømt til å gå beit.
 
Men vest fikk kasteproblemer da jeg dro trumfen til bunns etter at makkeren hans ikke akkurat bidro til å hjelpe ham med å lese sitsen. Øst spilte aktuelt hjerter knekt inne på ruter konge, og skapte med det en illusjon om at jeg kunne ha hjerter dame. Det var nok en medvirkende årsak til at vest valgte å sake en spar istedenfor en hjerter på den siste ruteren.
 
Tolv stikk i 6 ruter ga +12 av 16 mulige for meg og makker, på tross av at jeg strengt tatt ikke besto den interessante spilleprøven. Scoren 920 ble kun slått av to par som fikk hjem 6 grand.
 
Det var kun tre av bordene som var i 6 ruter, og dermed var det altså aktuelt ikke mange bord man kunne slå ved eventuelt å få tak i overstikket, jamfør det taktiske spørsmålet jeg stilte innledningsvis. Lilleslemmen i grand var mer frekvent, mens det også var en del par som stoppet i utgang.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger