AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Over 160 par deltok i MSIBT online auksjonsturnering
Andre nyttårsdag gikk Marit Sveaas online auksjonsturnering av stabelen på Realbridge. En rekke toppspillere, både norske og internasjonale, hadde sagt seg villige til å stille opp i turneringa. Gjennom desember måned pågikk det en auksjon hvor hvem som helst kunne by på den makkeren de ønsket å spille med, eller eventuelt en makker de ønsket å gi i gave til noen andre. Turneringa var også åpen for dem som ønsket å spille med en makker de slapp å by på.
 
Helgeland Juniorbridgeklubb, som arrangerte turneringa, fikk samlet inn rundt 200.000 kroner som går til gode juniorformål.
 
Turneringsformatet var slik at de 24 spillerne med de høyeste budene dannet en superfinale med sine respektive makkere. De 24 neste budene dannet en B-finale, dernest en C-finale med 24 par og til slutt en D-finale med de laveste budene, samt alle deltakende par som ikke var involvert i budrundene. Dermed ble det konkurrert i fire puljer, og i tillegg ble resultatene slått sammen til en felles resultatliste med alle de 162 parene som deltok.
 
Superfinalen ble vunnet av Bjarte Middtveit og Tor Eivind Grude, B-finalen ble vunnet av Marian Grude og Harald Eide, C-finalen ble vunnet av Ida Wennevold og Steffen Fredrik Simonsen, mens Jan Arild Olsen og Tor Birkeland vant D-finalen og toppet sammenlagtlista.
 
Vi skal se nærmere på et spill som dukket opp nokså tidlig i turneringa. Den sjanserike lilleslemmen i ruter ble meldt ved to av tolv bord i superfinalen, og meldingsforløpene ser du under:

 
D 10 6 3
E K 7
D kn 9 4
K 7
 
 
-
D 8 3
K 10 8 6 2
E D 9 6 4
 
 
Vest                     Nord                    Øst                       Syd
A. Birman            C. Donnely          J. Diamond          C. Bakke
                                                                                      1 ru
2 ru1)                    dbl                        2 sp                     3 kl
pass                      3 sp                     pass                     4 kl
pass                      4 ru                      pass                     5 ru
pass                      6 ru                      pass                     pass
pass
 
Vest                     Nord                    Øst                       Syd
T. E. Grude          D. L. Platnick      B. Midttveit           R. Welland
                                                                                     1 ru
1 sp                      2 sp                     3 sp                      4 kl
pass                     4 hj                       pass                    4 sp
pass                     5 kl                       pass                    5 ru
pass                     6 ru                      pass                     pass
pass
 
Ved begge bordene kom spar ess ut fra vest, og den ble stjålet hos spillefører. Hvordan ville du planlagt spillet videre?
 
Vi kan merke oss at meldingsforløpene gikk noe ulikt ved de to bordene. Mens Tor Eivind Grude fra vinnerparet valgte å gå inn med 1 spar, den betydelig beste fargen, valgte Alon Birman å melde inn 2 ruter Michaels, som viste begge majorfargene (minst 5-5). Hvordan meldingsforløpet har gått, kan selvsagt være med på å avgjøre hvilken spilleplan du velger.
 
Christian Bakke fortsatte med ruter til dama som sto i andre stikk. Begge motspillerne fulgte farge. Deretter fulgte kløver konge og ny kløver til esset. Vest fulgte med henholdsvis tieren og knekten, og dermed var kløveren godspilt. Christian kunne presse ut trumfesset og kreve resten.
 
Hele spillet så slik ut:

 
D 10 6 3
E K 7
D kn 9 4
K 7
 
E K kn 5 4
kn 10 9 6 5
7
kn 10
9 8 7 2
4 2
E 5 3
8 5 3 2
 
-
D 8 3
K 10 8 6 2
E D 9 6 4
 
 
Roy Welland fortsatte også med ruter til dama i andre stikk, men her stakk Bjarte Midttveit med esset og fortsatte med en ny trumf, vest saket en spar. Welland vant med nieren i bordet og spilte spar til stjeling med håndas nest siste trumf. Hjerter til kongen fulgte, før bordets nest siste spar ble stjålet med håndas siste trumf. Hjerter til esset fulgte, og østs siste trumf ble trukket ut før spillefører kunne kreve resten. Bordets siste spartaper forsvant på kløver dame.
 
Med denne spilleplanen, en såkalt reverse dummy, var ikke Welland avhengig av at kløveren skulle løse seg.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger