AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Overraskende mange trumfstikk
Lørenskogmesterskapet gikk av stabelen lørdag 13. mai med Lørenskog Bridgeklubb som arrangør. 40 par deltok, og turneringa ble spilt som Monrad.
 
Vinnere ble Tor Helness og Per Ove Grime. (På plassene bak fulgte Astrid Steen Lybæk – Kristian Barstad Ellingsen og Ellen Vigmostad – Harald Nordby.)
 
Vi skal se på et av spillene som dukket opp i løpet av turneringa. Nord skulle spille 3 spar med følgende ressurser til rådighet. Meldingsforløpet er referert under.

 
K kn 8 3 2
9 4
10 8 7
K 7 5
 
 
E 10 6 4
kn 10 7 3
5 3
E D 3
 
 
VestNordØstSyd
passpasspass
1 hj1)1 sppass2 sp
dbl2)pass2 gr3)3 sp
passpasspass
1) Enten 5 hjerter eller 4-4 i major
2) Opplysende dobling
3) Begge minor


Utspillet fra øst var hjerter 6 (norsk fordeling) som gikk til dama i vest. Vest tok også for hjerter ess (øst fulgte med toeren).  I stikk tre fortsatte vest med en liten hjerter. Hva er din plan?
 
Motparten har allerede fått to hjerterstikk, og du ser i tillegg ned på to tapere i ruter. Skal du vinne kontrakten, har du dermed ikke råd til å tape noen stikk i trumf.
 
Utfra meldingsforløpet og østs fordelingskast kan vi med sikkerhet si at også øst er fri for hjerter. Hva er beste sjanse for å unngå at han får et trumfstikk?
 
Det er flere mulige spilleplaner i denne posisjonen, og det er sannelig ikke lett å si hvilken av dem man bør velge. Jeg kan allerede røpe at ditt valg kan svinge inntil 31 poeng! Hele spillet så nemlig slik ut:

 
K kn 8 3 2
9 4
10 8 7
K 7 5
 
D
E K D 8 5
K D 9 2
kn 8 4
9 7 5
6 2
E kn 6 4
10 9 6 2
 
E 10 6 4
kn 10 7 3
5 3
E D 3
 


Kan du se for deg hvor mange trumfstikk motspillerne faktisk fikk ved det aktuelle bordet?
 
Dama singel mot 9-7-5 ser ved første øyekast ikke ut til å være noen stikk. Men da spillefører var maksimalt uheldig med sine valg, ble det hele to trumfstikk på øst-vest! Kan du se for deg hvordan?
 
Spillefører valgte å trumfe den tredje hjerterrunden med kongen, for deretter å spille en spar til tieren. Vest fikk for sin single dame, og kunne gi makker trumfhøyning i følgende posisjon:

 
kn 8 3
-
10 8 7
K 7 5
 
-
K 8
K D 9 2
kn 8 4
9 7
-
E kn 6 4
9 6 2
 
E 6 4
kn
5 3
E D 3
 

Vest spilte hjerter konge, og dermed måtte spillefører trumfe med knekten for å unngå at øst skulle kunne stjele over. Nå hadde faktisk øst fått forfremmet ett trumfstikk takket være at makkeren hadde fått spilt hjerter et tilstrekkelig antall ganger.
 
To beit og scoren 200 ga nesten alle poengene til øst-vest (+15 av 19 mulige).
 
Om spillefører hadde klart seg med ei beit, ville øst-vest faktisk fått -7 i stedet. Med full klaff og hjemgang i kontrakten ville nesten alle poengene gått til nord-syd (+16) i stedet. Hvilken forskjell!
 
Spillefører spilte på dama dobbel i spar hos øst. Om det hadde sittet slik, ville hans spillemåte gitt hjemgang. Slik det aktuelt satt, ville det optimale ha vært å trumfe med knekten, for deretter å spille trumfen fra toppen. Da ville kontrakten gått hjem.
 
Som tidligere nevnt ville nord-syd fått en relativt god score på å begrense antall beit til ei. Årsaken er at mange par spilte 3 ruter med ni stikk og scoren 110 til øst-vest. Dette viser at det er viktig å gjøre seg opp ei formening om hvor mange stikk motparten har sin vei før man velger spilleplan.
 
I dette tilfellet kan nord se at øst-vest har maksimalt fem tapere i ruterkontrakt (to i spar og tre i kløver). Samtidig er det en relativt stor sjanse for at vest med si opplysende dobling er kort i spar. I så fall har motparten høyst sannsynlig ni stikk. Likevel var det fristende å gå for kontrakten. Og det var sannelig ikke lett å se for seg at man skulle ende opp med to trumftapere.
 
Selv om spilleføreren ved dette bordet gjerne skulle sett at han fikk flere stikk, er dette et av mange eksempler på spill som gjør bridgen så fascinerende.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger