AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Ikke gi opp
Norsk Bridgefestival gikk av stabelen i Drammen i perioden 2. til 10. august. Medaljeøvelsene var NM for mixpar, mixlag, damepar, veteranpar, Monrad par og Monrad lag. Andre turneringer på programmet var golfbridge, IMPs across the field, Patton, Bridge for alle-turneringer (sideturneringer) og kveldsturneringer. I tillegg ble Rutertreffet arrangert i første halvdel av perioden. Her får ferske turneringsspillere sjansen til å stifte nye bekjentskaper mens de både spiller og får undervisning.
 
Den som gjorde det best samlet sett, var Tor Eivind Grude fra Sømna. Han ble kåret til festivalkonge (den spilleren som sanket flest mesterpoeng i løpet av festivalen) etter at han blant annet tok sølv i NM Mix Lag og gikk til topps både i Patton og NM Monrad Lag. Mia Eline Statle fra Vestvågøy ble årets festivalprinsesse (den spilleren med som sanker flest mesterpoeng i løpet av festivalen og har mindre enn hjerternål idet festivalen starter).
 
Det følgende spillet er hentet fra runde to i NM for mixlag: 

 
7 3
K 6
K 10 9 2
kn 7 6 4 3
 
 
E K 10 8 5
E D kn 10 8
E 8 4
-
 
 
VestNordØstSyd
Du
1 sp
pass1 gr2 kl3 hj1)
pass3 sppass4 sp
passpasspass
1) Utgangskrav med minst 5-5 i major


Meldingsforløpet gikk som dette ved flere av bordene. Hvordan planlegger du spilleføringa etter kløver 8 (norske fordelingsutspill) ut fra vest?
 
Utspillet kan du trumfe på hånda. Med bare syv trumf til sammen er du litt sårbar etter å ha blitt kortet i utspillet. Innmeldinga gjør at faren for at trumfen er skjevt fordelt øker noe.
 
4–2-sits er riktignok ikke noe problem. Da kan du spille ess–konge i trumf for så å gå over på hjerteren. Alt motparten får, er to trumfstikk og ett ruterstikk. Det kan tenkes at motparten får ett trumfstikk mer enn de hadde trengt å få. Det er tilfelle dersom trumfen er fordelt 3–3. Men det er risikosport å spille en tredje runde trumf i håp om at farga skal være så jevnt fordelt at du kan få et overstikk. Om farga er fordelt 4–2, vil den av motstanderne som kommer inn kunne trekke ut trumfen for så å spille kløver. Resultatet kan da bli mange beit i kontrakten fordi øst kan få stikk for alle sine kløver dersom vest har mer kløver å spille etter å ha tatt ut trumfen!
 
Husk at det spilles lagkamp, og dermed er det viktigste å sikre kontrakten. Med andre ord er det en god plan å stoppe trumfspillet etter to runder og i stedet gå over på reservetrumfen hjerter.
 
Begge motstanderne følger lavt på den første trumfrunden, men på den andre er dessverre øst fri. Hva nå? Gir du opp, eller er det fortsatt håp om å vinne kontrakten?
 
Hele spillet så slik ut:

 
7 3
K 6
K 10 9 2
kn 7 6 4 3
 
D kn 9 6 4
9 5 4 2
D 6
8 5
2
7 3
kn 7 5 3
E K D 10 9 2
 
E K 10 8 5
E D kn 10 8
E 8 4
-
 
 
Spillefører har inntak i bordet til å stjele én kløver til. Etter at vest spilte ut kløver 8 for så å følge opp med femmeren i neste runde, er farga etter alt å dømme fordelt med to i vest og seks i øst. Aktuelt må vest følge farge på fire runder hjerter og på ess–konge i ruter. Dermed får spillefører tak i fire hjerterstikk, to ruterstikk, ess–konge i spar og to kløverstjelinger på hånda. I alt blir det ti stikk og vunnet soneutgang på tross av sur trumfsits.
 
Merk at rekkefølgen på hvordan man innkasserer de røde stikkene, ikke har noe å si denne gangen siden vest bare har dobbel ruter. Men om hun hadde hatt én ruter mer og én hjerter mindre, ville det vært essensielt å spille hjerter først mens man ennå har kontroll på ruteren. Hvis ikke risikerer man å sette opp et ruterstikk til motspillerne mens vest ennå er lengst i trumf.
 
PS! Med åpne kort er det faktisk mulig å vinne elleve stikk på tross av 5–1-sits i trumf. For å få til det må man ikke ta mer en én trumfrunde tidlig i spillet, men som tidligere nevnt er det en naturlig start å ta for to høye trumf etter å ha trumfet utspillet.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger