AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Kløver 7 gjør underverk

Tor Bakke har sendt oss dette spillet fra klubbkvelden i Bergen Akademisk BK 20. mai 2008:

 
E kn 10 4
D 10
7
K D kn 8 6 3
 
K 9 8 7 3
E K 10 6 3
kn 3
9
D
9 8 7 5 2
D 10 9 5
10 5 2
 
6 5 2
kn
E K 8 6 4 2
E 7 2
 
 
VestNordØstSyd
Liv BuggeTor BakkeJoanna BauerChristian Bakke
1 ru
1 sp3 grpasspass
4 hjxxxpass
pass5 klpasspass
pass

"Jeg regnet med at motparten hadde minst 10 hjerter til sammen etter meldingsforløpet, og da hadde makker singel hjerter, slik at selv om det sannsynligvis var bet i 4 hjerter redoblet, ville utgang vår vei gi bedre score i disse soneforhold.

Spar dame kom ut, og det så ikke så lyst ut. Kløveren satt neppe 2-2 hos motparten etter dette meldingsforløpet, og ruteren kunne heller ikke sitte jevnt.  Motparten hadde ikke egen melding (Michaels Cuebid) til å vise begge major over 1 ruter åpning, og vest hadde temmelig sikkert 10 kort i major. Hvis jeg tok ut trumfen i 3 runder og kastet en hjertertaper på ruter, ville jeg få 2 spartapere (uten flere inntak på bordet ville vest neppe gå opp med sparkongen straks).

Kløver konge tok andre stikket og nieren kom fra vest.  Deretter ess-konge i ruter. (Hvis vest hadde kunnet trumfe ruter konge, ville kløver til esset trukket ut siste trumf, og kontrakten vinnes lett.) Liten ruter ble så trumfet med kløver åtte, slik at øst ikke fikk anledning til å vise klassemotspill når liten kløver til syveren fulgte i neste stikk. Ruteren ble så trumfet god, og kløver ess var inntak til den godspilte ruterfargen. Dermed ble det 12 stikk og 620 inn, altså 20 mer enn beste motspill mot 4 hjerter redoblet ville gitt. Merk at hvis det trumfes med liten kløver kan øst frata bordet et viktig inntak ved å gå opp med kløver 10 når det spilles kløver mot syveren. Da vil spillefører etterpå ikke ha noen lavere kløver enn syveren og får ikke hentet de godspilte ruterne."

 
Tor Bakke
 
 
Christian Bakke

Har du sett et godt spill? Bruk BINs spillmal, og send det inn.

 

Eventuelt kan du sende en mail med spillet og en kort beskrivelse til marianne@bin.no.