AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Snedig sluttposisjon fra Istanbul
Åpent EM spilles i disse dager i Istanbul. I mix lag kom tre av fem lag med norske innslag videre til sluttspill, men ble slått ut relativt tidlig. I mix par har fire norske spillere nådd finalen; Martin Andresen sammen med nybakt europamester Christina Lund Madsen fra Danmark, Thor Erik Hoftaniska med engelske Sally Brock, og Astrid Steen Lybæk-Kristian Barstad Ellingsen.
 
Følgende spill er hentet fra kvalifiseringa i mix par: 

 
5 2
E 10 8 2
8 6 3 2
E D 8
 
 
E 10 9 7
K 7 5 4
E K
4 3 2
 
 
VestNordØstSyd
M. GrudeT. E. Grude
passpass1 sp1 gr1)
pass2 kl2)pass2 hj
pass4 hjpasspass
pass
1) 15-18, jevn hånd
2) Stayman


Tor Eivind Grude valgte å melde inn 1 grand på 14-poengeren med solid dobbeltstopper i spar og gode toppverdier. En opplysende dobling er lite attraktivt med lengde i motpartens farge og bare 2–3 i minorfargene. Etter en Stayman-sekvens ble han naturlig nok plassert i 4 hjerter av sin mor Marian.
 
Hele spillet så slik ut:

 
5 2
E 10 8 2
8 6 3 2
E D 8
 
8 6
D kn 9
D 10 7 5
K 10 9 7
K D kn 4 3
6 3
kn 9 4
kn 6 5
 
E 10 9 7
K 7 5 4
E K
4 3 2
 
 
Ser du for deg at det kan bli noe mer enn ti stikk? Det må vel bli én taper i spar, én i hjerter og én i kløver, eller hva?
 
Faktisk fant Tor Eivind fram til ei perfekt timet spilleføring som ga et ekstrastikk.
 
Utspillet fra vest var en spar som gikk via honnør i øst til esset på hånda. En ny spar satte øst inn. Etter litt om og men skiftet hun til trumf, som gikk via dama til bordets ess. Ruter til esset og kløver til finesse med dama fulgte.
 
Deretter spilte Tor Eivind ruter til kongen, kløver til esset og hjerter til kongen på hånda. Nå fulgte en spar til stjeling i bordet. Vest saket kløver. I stikk ti ble det spilt ruter til stjeling på hånda.
 
Vi var framme i følgende stilling der forsvaret foreløpig hadde fått bare ett stikk:

 
-
10
8
8
 
-
kn
D
K
K 4
-
-
kn
 
9
7
-
4
 
 
Hva skulle vest gjøre idet Tor Eivind spilte spar fra hånda i trekortsposisjonen?
 
Om han trumfet, kunne Tor Eivind bare kaste kløver i bordet og krysse resten. Hvis han i stedet kastet ruter, ble bordets ruter godspilt, og sparen kunne trumfes før ruter 8 ble spilt med kløveravkast fra hånda. Siste mulighet er å kaste kløver konge. Også det gir suksess for spillefører. Da trumfes sparen i bordet før ruteren trumfes på hånda.
 
Vest må selvfølgelig få trumfstikket sitt, men kan heller ikke få noe mer. Uansett blir resultatet elleve stikk, og et kanonresultat på spillet for mor og sønn Grude.
 
Ved bordet kapitulerte vest bare i trekortsposisjonen og mumlet noe om «adventures in cardplay». Elleve stikk ga 82 % score, mens ti stikk ville gitt 62 %. En morsom sluttposisjon og en god historie fikk vi da også servert.

Av Kristian Barstad Ellingsen
 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
 
Navn: Bernt R Hagen Dato: 22.6.2019
E-post: bernt.hagen@hotmail.com Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Veldig sterkt av Tor Eivind! :)