AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Vinner du slem?
Denne ukas spill er hentet fra ei turnering på Funbridge, som er en applikasjon der man spiller med og mot roboter. Dessuten kan man konkurrere med bridgevenner om hvem som får mest ut av ressursene. Oppgaven du blir stilt overfor er å spille hjem 6 grand på syds hånd med kløver konge i utspill:

 
E K 9 4 2
E D
D 4 2
E 8 5
 
 
D 5
K kn 8 7
E kn 10 5
kn 9 7
 
 
VestNordØstSyd
Du
1 ru
pass1 sppass1 gr1)
pass6 grpasspass
pass
1) 12-14 hp, jevn hånd
 
Vi må kunne si at robotmakkeren i nord hadde det litt travelt da det ble hoppet til 6 grand i andre melderunde. Syd kunne hatt 3-korts sparstøtte eller 5-kortsfarge i ruter. Om så hadde vært tilfelle, kunne henholdsvis spar- og ruterkontrakt vært langt bedre enn 6 grand. Dessuten kan det tenkes at det er for hardt å være i slem dersom makker har minimum og tilpasninga er heller dårlig.
 
Slik hendene aktuelt så ut, fantes det ingen 8-kortstilpasning, og grandkontrakt var det beste. Kontrakten har også brukbare muligheter, særlig uten kløverutspill. Om man kan få tak i til sammen syv stikk i spar og ruter uten at motparten får mer enn ett stikk, vil man være i havn. De fem resterende stikkene er allerede i boks i form av sikre stikk i hjerter og kløver.
 
Vest fant beste utspill da han angrep kløveren, din svakeste farge. Det vil i praksis si at du må få hentet dine tolv stikk uten å slippe motparten inn. Hvilke muligheter ser du?
 
Selv om sparen skulle sitte fint og gi fem stikk, blir du i praksis likevel avhengig av ruterfinessen for å få nok stikk.
 
Om øst har ruter konge og totalt ett, to eller tre kort i farga, vil ruteren gi fire stikk med riktig fargebehandling. Om så er tilfelle, trenger du bare tre sparstikk (3+4+4+1).
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
E K 9 4 2
E D
D 4 2
E 8 5
 
10 3
10 9 5 3
9 8
K D 10 6 2
kn 8 7 6
6 4 2
K 7 6 3
4 3
 
D 5
K kn 8 7
E kn 10 5
kn 9 7
 


Som vi ser, har øst stopper i både spar og ruter. Men det er ikke dermed sagt at du må gå beit. Ved å lasjere kløverutspillet får du lagt opp tempoet til en skvis i spar og ruter. Hva skal øst kaste på det fjerde hjerterstikket?
 
Poenget er altså at om du stikker utspillet, vil øst kunne kvitte seg med en kløver på den fjerde hjerterrunden, og dermed slippe unna skvisen. Ved å lasjere kløveren tvinger du øst til å sake et kort i enten spar eller ruter, og med det må han oppgi holdet i den farga han saker.
 
Vi kan regne med at vest i praksis skifter til en majorfarge, trolig hjerter, i andre stikk. Du vinner på bordet, før en liten ruter spilles mot hånda. Du kan så spille bordet inn igjen i hjerter for å spille en liten ruter mot hånda nok en gang. Det bør spilles en liten ruter i stedet for dama begge gangene i tilfelle øst skulle ha kongen singel eller dobbel.
 
Sluttposisjonen kan for eksempel være som dette:
 
 
K 9
-
D
E 8
 
-
10
-
D 10 6 2
kn 8
-
K 7
4
 
-
K
E 5
kn 9
 

Inne på hånda spiller du hjerter konge. Øst kan utsette problemet ved å kaste sin siste kløver, men hva skal han så kaste idet du spiller kløver til esset? Enten vil spar 9 eller ruter 5 gi det tolvte og avgjørende stikket.
 
I Funbridge-turneringa var det ingen av dem som meldte 6 grand som fant den vinnende spilleføringa. Riktignok stoppet de fleste i utgang, mens noen få meldte og vant 6 spar.
 
Takk til Erlend Langstrand fra Vestvågøy BK som rapporterte inn spillet!

Av Kristian Barstad Ellingsen 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
 
Navn: Reinhold Fieler Dato: 12.8.2020
E-post: Ingen e-post Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Hei Kristian, dette er et flott spill ! Vil bare legge til at kontrakten er 100% sikker etter at andre rutefinessen har lykkes. Når er det nemlig bare øst som kan ha rutestopp. Vest kan derfor skvises med kl-dame og eventuell sparstopp, og øst med ruter og sparstopp. Etter andre ruterfinesse tar du hj-K og kn med avkast av en kl og en spar i bordet. Så for ruter ess og nå er vest eventuelt skvist i spar og kløver. Kløver til ess avslører om klødame faller, og syd har sp-dame som inntak. Dersom øst har sparholdet er han skvist nå kløver spilles til esset og må gi opp enten ruter eller sparholdet.