AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Hardmeldt og interessant slem fra juniornordisk
Nordisk mesterskap for ungdomslag fant sted på den danske øya Falster i påska. Norge satte sitt klare preg på mesterskapet ved å gå til topps i tre av fire klasser. Det ble gull i U16-, U26- og jenteklassen, mens det ble bronse til U21-laget.
 
Vi skal se på et spill som dukket opp i femte innledende runde. Hvordan ville du og makker meldt disse kortene?

 
E D 10 5
E K 10
E 7 2
K D 5
 
 
K kn 8 7 4
2
D kn 8 6 3
10 3
 


Lilleslem i spar var en populær kontrakt, og ble meldt ved seks av åtte bord i pulja med U26-, U21- og jentelag. For det norske U21-laget var det Christian Fredrik Johnsen og Magnus Sætre som satt med kortene, og de meldte seg fram til 6 spar på følgende vis:
 
                   Vest                     Nord                    Øst                       Syd
                                                Johnsen                                           Sætre
                   pass                     2 kl1)                   pass                    2 sp2)
                   pass                     3 sp                     pass                    3 gr3)
                   pass                     4 kl4)                   pass                    4 hj4)
                   pass                     4 gr5)                  pass                     5 kl6)
                   pass                     6 sp                     pass                     pass
                   pass
 
1) Sterk
2) Utgangskrav med minst 5-korts spar
3) Hvilemelding (ber makker kontrollmelde)
4) Kontrollmelding
5) Spørsmål etter nøkkelkort
6) 1 eller 4 av 5 ess
 
La oss si du får liten hjerter ut fra vest mot 6 spar. Hva er beste spilleplan?
 
Som du kanskje allerede har lagt merke til er kontrakten hardmeldt. Siden kløveresset mangler, må resten av fargene løses uten taper. I majorfargene virker det ikke å være noe problem, men ruteren ser mer utfordrende ut. Hvilke muligheter ser du for å løse den farga uten taper?
 
Én mulighet er at kongen sitter singel på ei av hendene, mens en annen er at øst har eksakt ti-ni i ruter. Da kan man spille ruter dame fra hånda. Hva skal vest gjøre? Uten mellomkort under kongen kan han gjøre akkurat hva han vil, noe ruterstikk blir det ikke på motspillerne uansett.
 
En tredje mulighet er å ta ruterfinessen først, for deretter å spille på en skvis. Men for at den skal kunne fungere, må vest ha kløver ess, ruter konge med ruterlengde og begge hjerterhonnørene. I tillegg sliter du med forbindelsene til skvis om vest dekker ruterhonnøren fra hånda.
 
Med andre ord er det ikke særlig store sjanser for å vinne kontrakten, men håpløst er det ikke. Hvilken variant ville du gått for?
 
Om du går for den kuleste varianten, og den som gir deg størst sjanse til å havne i avisen, bør du vel spille på skvisen. Men den planen førte ikke fram denne gang da hele spillet så slik ut:

 
E D 10 5
E K 10
E 7 2
K D 5
 
6
D 5 4
10 9 5 4
E kn 9 8 6
9 3 2
kn 9 8 7 6 3
K
7 4 2
 
K kn 8 7 4
2
D kn 8 6 3
10 3
 
 
Kongen satt altså singel bak esset, så det som førte fram, var å legge ned ruter ess. Det er ikke veldig sannsynlig at ruter konge skal sitte singel, men samtidig avhenger denne spilleplanen kun av at nettopp det er tilfellet (5,66 % sannsynlighet), mens de andre skisserte spilleplanene avhenger av flere korts plassering. (Det er 3,39 % sannsynlighet for 10-9 dobbel i ruter hos øst.)

Av de seks som meldte lilleslem, var det kun Magnus Sætre som fikk hjem kontrakten. Han var riktignok heldig og fikk en liten kløver ut fra vest. Da kløver konge holdt stikk, kunne han trekke ut trumfen i tre runder og innkassere esset og kongen i hjerter med avkast av håndas siste kløver. Dermed ble det ingen kløvertaper, og da var han ikke lenger avhengig av å løse ruteren uten taper for å vinne kontrakten.
 
Aktuelt fulgte ruter ess etter å ha innkassert de to hjerterstikkene. Dette er den sikreste måten å løse farga på etter den aktuelle innledninga på spillet fordi man faktisk tåler en rutertaper. Dessuten risikerer man å komme i trøbbel dersom man stjeler seg inn på hånda for å ta ruterfinessen.
 
Bordets siste trumf sørget for at ruterfarga kunne stjeles god, og dermed ble det overstikk i kontrakten, uten at det spiller noen stor rolle når det spilles lagkamp.
 
De to bordene som stoppet i utgang på spillet, var begge bordene i kampen mellom Norge U26 og Finland U21. I U16-klassen ble det meldt og vunnet slem ved ett av fire bord, mens de andre tre bordene stoppet i utgang.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger