AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Steg for steg i delkontrakt

Kontrakter på lavt nivå kan være vel så interessante som utganger og slemmer i parturnering.

I delkontrakter er det vanskelig å planlegge hele spillet fra start, så vi tar det steg for steg:

 
E D kn
D 10
10 9 8 7
kn 7 5 3
 
 
9 6 5 4 3
kn 8 6
E 5
E K 6
 
 
VestNordØstSyd
passpasspass1 sp
pass2 kl*pass2 sp
passpasspass
*Toronto: 3+ sparstøtte, invitt

Vest spiller ut hjerter ess, og fortsetter med en hjerter til østs konge. Hva tenker du om starten?

Et uvanlig utspill, som ligner på esset dobbel, men med 6-korts hjerter hadde øst kanskje åpnet i svake 2? Kan vest ha f.eks Exxxx i hjerter og et vanskelig utspill? Her er det bare å avvente og se hva som skjer.

Øst skifter til kløver 9. Hva nå?

Det er fryktelig usannsynlig at han har skiftet kløver fra damen, det vil koste stikk i for mange tilfeller, så han har nok en eller flere små kløver. Derfor stikker du opp på esset (ikke kongen, for du vil vel at begge skal tro at makker har den?). Hva blir neste steg?

Det begynner å lukte stjelinger hos motparten, så det er tid for å spille trumf. En spar til knekten stikker øst med kongen, og skifter liten ruter. Hva gjør du nå?

Legger liten ruter. Hvorfor?

Hvorfor ikke? Et ruterstikk må du tape uansett, og det er aldri godt å vite når du får betalt for å ha kuttet forbindelsen mellom motpartens hender. Og om øst har singel kløver og får en stjeling, så stjeler han bare en av taperne dine. Enn om øst ikke har flere hjerter og stjeler hjerterstikket ditt? Stopp et øyeblikk, hvis vest har 6-korts hjerter, kløver dame og en ruterhonnør, ville ikke han ha åpnet i en eller to hjerter i første hånd? Slapp av, slik sitter det ikke. 

Vest stikker med  knekten og fortsetter med en hjerter.

 
E kn
-
10 9 8
kn 7 5
 
 
9 6 5 3
kn
E
K 6
 

Du kan nesten ikke stjele denne, men hva saker du i bordet?

Sak en kløver. Hvorfor ikke en ruter? Kløverene har du ikke bruk for til noen ting, ruterene kan bli gode å ha. "Throw loosers, keep winners" var det en vis mann som sa, og selv om ruterne ikke akkurat er vinnere, så er i hvert fall kløverne tapere. Øst følger farge, og hjerter knekt vinner stikket. Neste steg?

Det ser ut som det blir åtte stikk i denne kontrakten, men hva om trumfen sitter skeivt? Da må du prøve å få utnyttet alle trumfene på hånden, og da må det stjelinger til. Ta for ruter ess før du spiller en trumf til bordet. På trumfen saker vest en hjerter.

 
E
-
10 9
kn 7
 
 
9 6 5
-
-
K 6
 

Eneste vinnersjanse nå er at du får stjålet ruter to ganger på hånden, slik at du får stikk for alle trumfene dine, og at øst blir sittende igjen med spar 10 til slutt, og må bruke den til å stjele kløvertaperen din. Alle følger farge når du stjeler en ruter på hånden. Nå må du bare krysse fingrene og håpe at øst har en kløver til, slik at du får for kløver konge. Sluttposisjonen er denne:

 
E
-
10
kn 7
 
-
9
-
D 10 4
10 8
-
D
8
 
9 6
-
-
K 6
 

Kløver har han, og du får både for denne og for spar 9 når du spiller deg inn på spar ess og trekker siste ruteren fra bordet til stjeling med spar 9.

 
E D kn
D 10
10 9 8 7
kn 7 5 3
 
7
E 9 5 3 2
K kn 6
D 10 4 2
K 10 8 2
K 7 4
D 4 3 2
9 8
 
9 6 5 4 3
kn 8 6
E 5
E K 6
 

Vest hadde et vanskelig utspill, og valgte å ligge unna det naturlige kløverutspillet siden makker ikke kunne doble den kustige 2 kløvermeldingen. Aktuelt er det eneste som beiter en trumf ut, men singel trumf er et utspill som ofte koster mer enn det smaker.

Har du sett et morsomt spill? Skriv det inn i BIN spillmal og send det inn med en kort beskrivelse.