AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Melde- og spilleprøve
Finalen i KM lag i Vestfold gikk av stabelen en lørdag i starten av mars med seks lag på startstreken. Årets kretsmestere ble bliBest Bridgeklubb fra Larvik med spillerne Tom Johansen, Jonny Hansen, Tomas Ruth og Kåre Heibø. I finalens siste runde dukket det opp et spill som var interessant meldeteknisk og i tillegg hadde et instruktivt spilleføringspoeng.
 
Hvordan ville du og din makker meldt følgende kort med nord som giver og ingen i sonen? Motparten passer hele meldingsforløpet.

 
E 7 3
kn 10
D kn 8 7 3
8 4 3
 
 
kn
K D 8 6 3
K 6 5 4
E K kn
 


I et naturlig system innleder syd med 1 hjerter hvorpå nord svarer 1 grand. Deretter gjenmelder syd ruterfarga, og den blir løftet ett hakk av nord. Hva nå?
 
Det blir for passivt av syd å gi seg. Når man ser nord og syds hender mot hverandre, ønsker man gjerne å være i utgang. 5 ruter og 4 hjerter er de mest spillbare prosjektene. Majorutgangen kan være sårbar dersom hjerteren er fordelt 42 hos motstanderne, siden man også må innom ruter ess.
 
Syd har imidlertid ingen opplagt melding over 3 ruter. Utgang i minor kan være sårbart på en eventuell 4–4-tilpasning, så 3 grand kan være en aktuell endestasjon. Det fordrer trolig solid sparstopper hos makker, noe som vel må sies å være mot oddsen etter 1 grandsvaret fra nord.
 
3 hjerter i en situasjon som dette vil vise tillegg og indikere enten 6-kortsfarge eller god 5-kortsfarge. 3 spar må være ei generell kravmelding, men hva viser det utover det? Er det tredje farge krav, som indikerer stopper i spar, men er usikker på om makkerparet har tilstrekkelig kontroll på kløverfarga til å melde 3 grand? Eller er det større grunn til å bruke det som spørsmål etter god sparstopper, siden makker har vist ei minorbasert hånd med 1 grand?
 
Her gjelder det å ha avtalene i orden. I mange situasjoner som dette er det ganske marginalt hva som er teknisk best. Det viktigste er at man spiller det samme som makker, lyder en klisjé blant bridgespillere.
 
Om syd skulle avgi en eller annen form for invittmelding, er det verdt å framheve at nord ikke bare teller honnørpoeng, men vurderer hvor virksomme de honnørene han har er. Her er det mange plussfaktorer som gjør at invitten absolutt bør tas imot. Nord har den femte ruteren, spar ess og knekt–ti i hjerter (makkers åpningsfarge).
 
5 ruter var den mest populære kontrakten i feltet, og må vel også sies å være den sunneste utgangen. Hva er din spilleplan med kløver 10 ut fra vest? Øst følger med syveren.
 
Etter å ha vunnet første stikk med kløver knekt, er det tid for å gå løs på trumfen. Ser du hvordan den bør spilles?
                                              
                                               D kn 8 7 3
                                                                           
                                               S/I                       
                                                                                                        
                                                                                                       
                                               K 6 5 4

Dersom trumfen er fordelt 2–2 eller 3–1 hos motstanderne, taper du kun stikk for de to røde essene, forutsatt at motparten ikke får tak i et stjelestikk. Men hva om trumfen er fordelt 4–0? Finnes det håp da?
 
Svaret er at E1092 kan fanges opp hos vest, men ikke hos øst. Dermed bør man starte med ruter konge fra hånda.

Hele spillet så slik ut: 
 

 
E 7 3
kn 10
D kn 8 7 3
8 4 3
 
8 6 5 4 2
E 7 5
E 10 9 2
10
K D 10
9 4 2
-
D 9 7 6 5 2
 
kn
K D 8 6 3
K 6 5 4
E K kn
 


Vest vinner med esset, mens øst saker en kløver. Deretter fortsetter vest med en spar, som du vinner med esset i bordet. Om man nå ser på ruteren isolert sett, kan man fange opp 109 hos vest ved å spille trumf to ganger opp mot bordet. Imidlertid trenger man å sette opp hjerteren før man er fri for trumf på hånda. Hvis ikke risikerer man at motparten kan innkassere ett sparstikk idet de kommer inn på hjerter ess.

I og med at utspillet var en singleton, kan man ikke bruke kløveren som inngang på syds hånd for å spille trumf. Kontrakten kan vinnes ved at bordets hjerter stikkes over to ganger (hjerteren stjeles senere god med inntak i kløver), men det må altså spilles meget presist.

Trumfbehandlinga i dette spillet var instruktiv. Det viser seg stadig at man får igjen for å tørre å tenke det verste og ha øye for hvilke skeive fordelinger det er mulig å gardere seg mot.

Av Kristian Barstad Ellingsen 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger