AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Grip mulighetene som ligger i spillet
World Bridge Tour arrangerer lagturneringer på Bridge Base Online (BBO) som går over 4-5 dager i strekk med to kamper per dag på ettermiddags- og kveldstid. Det arrangeres turneringer i to kategorier, nærmere bestemt Champions Cup (oversatt: mesterligaen) og Challengers Cup (oversatt: utfordrerligaen). Champions Cup må man kvalifisere seg for å spille i, mens Challengers Cup er åpen for alle. Der kan man spille mot folk fra hele verden, treffe igjen gamle venner og stifte nye bekjentskaper. Ved å gjøre det bra i Challengers Cup kan man samle rankingpoeng som gjør at man får sjansen til å ta steget inn i Champions Cup.
 
Challengers Cup i uke 21 ble vunnet av laget ECF Holding, som slo Skeidar med 2 IMP i den helnorske finalen. Turneringa åpnet med kvalifisering hvor det ble spilt åtte kamper á 16 spill. Deretter gikk de fire beste lagene til sluttspill. I semifinalene og finalen ble det spilt 20 spill.
 
Med denne seieren kvalifiserte ECF Holding seg for finalen i vårsesongen der de åtte best rangerte lagene fikk plass. Laget gikk for øvrig til topps i denne finalen også.
 
Vi skal se nærmere på ett av spillene fra den førstnevnte finalen i uke 21 da ECF Holding altså slo Skeidar med minste mulige margin. Ta plass i Sven-Olai Høylands stol, og legg en plan for hvordan du vil spille 3 grand med kløver 10 ut fra vest:

 
E K D 9 7
K kn 4
kn 10 9
E 2
 
 
2
D 8 5 2
E 8 7 5 3
kn 8 5
 
 
VestNordØstSyd
A. SæterdalT. BakkeJ. HansenS.-O. Høyland
pass
pass1 sppass1 gr
2 kl3 kl1)dblpass2)
pass3 grpasspass
pass
1) Krav, spørsmål om hold
2) Hel- eller halvhold i kløver
 
Utsiktene ser ikke veldig lyse ut, men det finnes absolutt muligheter for at kontrakten kan vinnes. Som så ofte før gjelder det å planlegge godt, og det er viktig å unngå ei felle allerede i første stikk.
 
Både meldingsforløpet (østs dobling av 3 kløver) og utspillet indikerer at motspillerne har én topphonnør hver i kløver. Om farga er fordelt 5-3, er det ikke håp om å vinne kontrakten siden man ikke kan lasjere kløveren mer enn én gang. Dermed må vi heller håpe at øst har kongen eller dama dobbel i farga. Hvis det er tilfelle, kan du blokkere kløveren ved å stikke utspillet med esset.
 
Øst følger med syveren under esset. Hva nå?
 
Det er muligheter for ekstrastikk i både spar, hjerter og ruter. Potensialet er størst i de to røde fargene. Selv om kløveren skulle være blokkert, er man langt fra i mål. Kanskje er det fristende å spille på dobbeltfinessen i ruter, men faktisk er blindemanns ruter såpass god at farga vil være blokkert. På hånda er det ikke noe sikkert inntak utenom ruter ess.
 
Blokkeringa i ruter er en medvirkende årsak til at det er grunn til å gå på hjerteren først. Det fører dessuten til at man får bort motpartens eneste sikre inntak, som vest er favoritt til å ha etter sin innmelding.
 
La oss se nærmere på hvordan Sven-Olai Høyland fra vinnerlaget spilte. Utspillet ble stukket med kløver ess. Deretter spilte han hjerter konge, som gikk til vests ess. Vest fortsatte så med kløver 3 til makkers konge. Nå var det en viss spenning knyttet til om det ville komme en ny kløver, men heldigvis for spillefører skiftet øst til ruter 6.
 
Vi var framme ved nok et kritisk punkt i spilleføringa. Om vest får komme inn nå, kan han hente fire kløverstikk til og notere to beit i kontrakten. Vest har altså vært inne med 2 kløver etter å ha passet først, og har så langt vist fram hjerter ess og kløver dame. Det er grunn til å tro at han kan ha (minst) én av ruterhonnørene i tillegg.
 
Med dette i tankene stakk Sven-Olai opp med ruter ess. Kongen kom seilende fra vest. Det var på tide med nok ei opptelling. Om øst har ruter dame, kan man trygt sette opp de manglende stikkene i ruter (3+2+3+1). Det ligger en tilleggssjanse i sparfarga. Om en av motstanderne skulle ha eksakt knekt-ti tredje, vil man ha fem sparstikk, og dermed nok stikk til hjemgang.
 
Det skal mye til for at sitsen er nettopp slik, men det koster ikke noe å ta med seg muligheten. Om hjerteren er fordelt 3-3, kan man hente ett ekstra stikk der, men det mangler uansett ett stikk for hjemgang (3+3+1+1), og dermed må det jobbes med sparen og/eller ruteren uansett.
 
Sven-Olai fortsatte dermed med spar til esset, fulgt av kongen. Da verken knekten eller tieren kom på i løpet av disse to sparrundene, var muligheten for fem sparstikk utelukket, og Sven-Olai måtte rette øynene mot ruteren igjen.
 
Rettere sagt måtte han bare lukke øynene, spille ruter fra bordet og håpe at det ikke var vest som kom inn på dama. Da han åpnet dem igjen, viste det seg at ruter knekt fikk beholde stikket, og at vest hadde saket en kløver. Gode nyheter for spillefører med andre ord!
 
Ruter 10 stakk øst med dama, og Sven-Olai kunne dermed kreve ti stikk (3+2+4+1). Hjerter dame var inntak til de to siste ruterstikkene. Øst kan holde kontrakten nede på ni stikk ved å lasjere ruteren en ekstra gang. Spillefører har da ikke nok inntak til både å få godspilt og hentet det siste ruterstikket. Uansett var det ikke mulig å beite kontrakten slik Sven-Olai spilte.
 
Her er hele spillet:
 
 
E K D 9 7
K kn 4
kn 10 9
E 2
 
8 4
E 9 7 6
K
D 10 9 6 4 3
kn 10 6 5 3
10 3
D 6 4 2
K 7
 
2
D 8 5 2
E 8 7 5 3
kn 8 5
 


Merk at det var mange interessante poeng i spillet. For det første var det viktig å stikke utspillet for å blokkere kløveren. Deretter var det avgjørende å gå på hjerteren først for å få ut vests sikre inntak før øst har fått hentet stikk for kløverkongen. Det vil ikke fungere å gå på ruteren først. Det var også et tilleggspoeng å sjekke sparen før man lot motparten komme inn på ruter dame.
 
Slik gikk meldingene ved det andre bordet:
 
                   Vest                     Nord                    Øst                       Syd
                   T. E. Grude         L. Aaseng           L. A. Johansen    A. Farstad
                                                                                                          pass
                   pass                    1 sp                      pass                     1 gr         
                   2 kl                       3 kl1)                    dbl                        3 ru
                   pass                     5 ru                      pass                     pass        
                   pass

1) 
Krav, spørsmål etter hold
 
Når man ser kun nord-syds kort, er det håp om hjemgang i 5 ruter, men da skal det sitte veldig fint. Arve Farstad fikk også kløver ut, som han stakk med esset. Deretter spilte han på den sjansen som var, nemlig tre runder spar for å få kastet kløvertaperne. Vest kunne imidlertid trumfe den tredje sparen med ruter konge. Til syvende og sist ble det to beit etter at spillefører spilte ruter til esset på et tidspunkt.
 
Dermed ble det 13 IMP til ECF Holding etter 630 ved det ene bordet og 200 ved det andre bordet. Arve kunne klart seg med ei beit i 5 ruter ved å ta ruterfinessen. Da hadde motstanderne fått 12 IMP i stedet, og utfallet av finalen ville altså blitt det samme. Riktignok ville seiersmarginen blitt halvert til 1 IMP.
 
Vi kan merke oss at kløver knekt var et helt avgjørende kort for å kunne vinne 3 grand, og konvensjonen Manco, hvor man får skilt mellom hel-, halvhold og ingen hold etter at motparten dobler et spørsmål om hold, bidro til at vinnerlaget fikk meldt 3 grand på det aktuelle spillet.

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger