AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Skvist x 3

I dette spillet fra Sommerbridgen i Kristiansand ble Vest først skvist i tre farger og deretter innspilt:

 
D 7 3
9 7 4
K 10 7
E D kn 5
 
K 10 8 2
8
D 9 5
K 10 8 7 2
E 9 4
K kn 6 5 2
kn 6 3
6 4
 
kn 6 5
E D 10 3
E 8 4 2
9 3
 
 
VestNordØstSyd
Karl Chr BaumannMarkus BrunoStig DrangsholtGeir Brekka
passpass
pass1 kl1 hj3 gr
passpasspass

Med hjerterinnmelding i Øst så Syd lyst på livet, og hoppet rett i utgang.

Spar 2 i utspill gikk til liten i bordet, 9'eren i Øst, og spilleførers knekt. En kløver til bordets knekt beholdt stikket, og hjerter 9 fikk seile urørt rundt. Ny hjerter gikk til håndens 10'er, og Baumann kastet en kløver. Ny kløver til kapp, og ned med kløver ess, som Øst saket en ruter på (et uheldig valg, ettersom det kom til å sette makker i en ubehagelig posisjon litt senere). Hjerter til dama og hjerter ess. Før hjerter ess tas er stillingen denne:

 
D 7
-
K 10 7
5
 
K 8
-
D 9 5
K
E 4
K kn
kn 6
-
 
6
E
E 8 6 4
-
 

På hjerter ess måtte Baumann kaste et kort, og det måtte neste bli en spar, siden en kløver setter opp kløver 5, og en ruter setter opp to ruterstikk. Spar konge sitter nå singel igjen i Vest, og Brekka spilte seg fri med en spar. Hadde Drangsholt fremdeles bevart 3-korts ruter, så kunne Baumann ha spilt seg fri med ruter knekt i denne posisjonen. Baumann spilte en liten ruter tilbake, men Brekka leste situasjonen godt, og kunne etter å ha spist ruter dame med esset, spille en ruter til kapp med 10'eren for 11 stikk i kontrakten.

+460 ga kasse inn.

Spillefører fikk maks ut av dette spillet, men det gjorde ikke motspillerne. De kunne faktisk holdt spillefører nede på 9 stikk hvis Øst dekker hjerter 9 og Vest saker en ruter. Hvis Øst dekker hjerter 9 med knekten, så har Øst-Vest tett nok hjerter til å holde spillefører til bare tre hjerterstikk. 

Men det er ikke helt opplagt å dekke hjerteren når det er Syds hånd som er skjult. Om vest har tieren singel (eller, bank i bordet,...damen singel) blir det forferdelig galt. Med åpne kort er det klart at Øst skal dekke, men det er som vanlig ikke den første feilen som er den dyreste, men den som følger etterpå fordi man er satt ut av den første lille tabben. Øst bør skjønne i det hjerter 9 løper rundt at hjerteren er ødelagt, og kaste en hjerter i stedet for en ruter på tredje runde kløver. Da kan Vest sake ruter, og spillefører blir i det minste holdt til 10 stikk. I sluttposisjonen har spillefører telling på Østs hånd, og vet at Øst har dobbel ruter igjen.  Spillefører vet også at Vest har saket sparen sin for å holde noe i ruter, så Vest ville sannsynligvis gjort det tyngre for spillefører om han hadde returnert ruter dame i sluttposisjonen i stedet for en liten ruter, for med en liten ruter rundt til knekten er det, slik spillet har gått, nesten 100 % trygt å ta finessen over damen. Med ruter dame tilbake, derimot, må han ut og gjette.

GeO Tislevoll har også skrevet om spillet, i Adressavisa, og han kommer inn på et annet poeng, der han ser for seg hva som ville skjedd om begge motstanderne hadde holdt tre ruter:

"Men sett at begge motstanderne holder tre ruter og Vest må ned på spar konge dvs. samme kortene som det nå ble til slutt. Da kommer Vest inn på den single sparkongen, og om han innkasserer sitt ene kløverstikk blir øst skviset i spar og ruter. Han må holde spar ess, så han må ned på ruter knekt andre i ruter, og vi har samme scenario som ved bordet. Vest skifter til ruter dame, og Syd må gjette. Men om Vest ser dette tar han ikke kløverstikket, og ideelt sett skifter til ruter dame mens Øst fortsatt har tre ruter. Da må spillefører opp med ruter konge, så inn med Øst på det single sparesset. Avslutningen blir ruter fra knx til kombinert saks, 10x i bordet og Ex på handa. .....dermed kommer ikke Brekka unna litt kritikk for en skjønnhetsfeil heller:

Da tredje kløverstikk ble tatt fra bordet skal ikke Syd kaste spar, men ruter. Om utviklingen blir som jeg skisserte, dvs. begge holder tre ruter, og Vest IKKE tar kløverstikket, men skifter til ruter dame med det samme kan Brekka la ruter dame løpe til esset og spille inn øst i spar (for da har Syd en spar igjen på handa). Dermed ligger K10 i ruter i bordet, og Syd slipper å gå i baret (med det kombinert saks sluttspillet han måtte ha tydd til når han ikke har igjen spar på handa) hvis Vest likevel har D kn i ruter.

Har du lyst til å dele et spill med våre lesere? Send det på mail eller bruk BIN spillmal.