AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Mulighetenes spill
Ukas spill er hentet fra kretsmesterskapet for mixpar i Lofoten og Vesterålen bridgekrets, som gikk av stabelen i Harstad forrige helg. Turneringa ble vunnet suverent av Marianne Eriksen og Jan Roar Lind fra arrangørklubben Harstad S&BK.

I aller siste runde dukket det opp et spill som inneholdt instruktive poeng for så vel spillefører som motspillere:

 
8 7 5
kn 10 5
E 2
K kn 8 7 3
 
 
E K 6 3 2
K D 6 4
K 7 5
10
 
 
VestNordØstSyd
Du
pass1 sp
3 ru3 sppass4 sp
passpasspass


Hvordan planlegger du spilleføringa med ruter dame ut fra vest?
 
Det mangler to ess, og du har i tillegg en sikker trumftaper. Så lenge trumfen er jevnt fordelt hos motparten, bør det gå greit å komme til ti stikk. Men ser du noen farer som truer?
 
Her handler det vel egentlig bare om å gjøre ting i riktig rekkefølge. Om trumfen er fordelt 3–2, kan håndas rutertaper stjeles i bordet. Men det er viktig å ta for ess–konge i trumf først for ikke å gi motspillerne sjansen til å finne en beitevariant.
 
Hele spillet så slik ut: 
 
 
8 7 5
kn 10 5
E 2
K kn 8 7 3
 
9 4
9 3 2
D kn 10 9 8 4
E D
D kn 10
E 8 7
6 3
9 6 5 4 2
 
E K 6 3 2
K D 6 4
K 7 5
10
 


Ved ett av bordene var spillefører redd for skjev trumfsits, og gikk for å stjele rutertaperen i bordet uten å røre trumfen først. Ser du hvilken posisjon som da oppsto?
 
 
8 7 5
kn 10 5
-
K kn 8 7 3
 
9 4
9 3 2
kn 10 9 8
E D
D kn 10
E 8 7
-
9 6 5 4 2
 
E K 6 3 2
K D 6 4
7
10
 
 
Etter ruter til esset, ruter til kongen og nok en ruter som ble trumfet i bordet, kunne øst stjele over med tieren. Hun kunne så spille kløver til makkers ess, og vest hadde nå sjansen til å sørge for å gi seg selv trumfhøyning ved å spille ruter til trippelrenons! Øst trumfer med en av sine gjenværende honnører, og dermed har forsvaret satt opp det beitende stikket i trumffarga.
 
Aktuelt fant ikke vest dette motspillet, og spillefører slapp med skrekken.
 
Beste spilleplan må være å ta for esset og kongen i trumf etter å ha vunnet utspillet i bordet med ruter ess. Med snill trumfsits er det bare å følge opp med å ta for ruter konge før en ruter stjeles i bordet. Øst kan trumfe over, men det blir med et originalstikk (om ruteren er fordelt 7–1, får øst sjansen til å trumfe ruter konge, men også det er uproblematisk for spillefører). Deretter har spillefører mer enn nok tempo til å sette opp den tette hjerterfarga.
 
Om trumfen er fordelt 4–1, har spillefører alltid to trumftapere og det må bli beit i kontrakten så lenge forsvaret får for begge sine ess. Skulle en slik trumfsits komme for en dag, må spillefører gjøre ei ny vurdering om hva som er beste sjanse for å unngå to beit.
 
Dersom øst har fire trumf og samtidig singel ruter, blir det galt å ta for ruter konge. Øst kan stjele og ta ut bordets siste trumf før spillefører har fått stjålet rutertaperen. Etter alt å dømme har vest et ess å komme inn på, og kan i så fall innkassere et ruterstikk. I denne situasjonen må spillefører velge mellom to ulike varianter, nemlig om han skal forsøke å sette opp et kløverstikk eller om han skal prøve å ta for ruter konge for så å stjele en ruter. Så lenge øst har to ruter går sistnevnte plan bra.
 
Også motspillsteknisk var spillet interessant. Tenk at muligheten for å få trumfhøyning på nieren dobbel skulle oppstå! For å få øye på denne muligheten gjelder det å være våken ved bordet. Øst må ha eksakt dame-knekt-ti i trumf for at det skal ha noe for seg å spille ruter til trippelrenons. Men samtidig er det kanskje vanskelig for vest å se for seg noen annen vei til beit i kontrakten?
 
Dette var nok et eksempel på at bridge er mulighetenes spill. Det gjelder bare å ta vare på de mulighetene man får!

Av Kristian Barstad Ellingsen   
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger