AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Safety play fra Larvik BKs jubileumsturnering
Larvik Bridgeklubb feiret sitt 80-årsjubileum ved å invitere til par- og lagturnering helga 19. til 20. oktober. Lørdag stilte 48 par til start, mens lagturneringa dagen etter telte 17 lag. Turneringene ble spilt i flotte lokaler i nye Bridgens hus i Larvik.
 
Parturneringa ble spilt som Monrad og gikk over 14 runder med fire spill i runden. Helt til topps gikk Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød fra Nøtterøy BK. Virginia Chediak–Arve Farstad (Kragerø BK/TopBridge BC) og Steffen Fredrik Simonsen–Ludvig Kristoffersen (Studentenes BK/Kolbotn BK) gjorde beslag på de andre pallplassene.
 
Søndagens lagturnering ble også spilt etter Monrad-prinsippet, og med syv kamper á syv spill. Laget LoVe (Olav Ellingsen, Ståle Digre, Peter Marstrander og Kristian B. Ellingsen) vant turneringa, mens Sondres Drøm (Sondre L. Hogstad, Andre Øberg, Lasse Aaseng og Tom Johansen) ble nummer to, og Sigurds kamerater (Sigurd Evjen, Vidar Smith, Odd A. Frydenberg og Runar Lillevik) ble nummer tre.
 
Vi skal se på et av spillene som dukket opp i fjerde kamp i lagturneringa. Hvilken åpningsmelding ville du valgt som syd i første hånd, gunstig sone, med følgende 8-kortsfarge i ruter?

 
D 9 5
-
E D kn 6 5 4 3 2
10 3
 


I disse dager er det langt fra uvanlig at åpning 3 ruter i denne posisjonen kan være basert på 6-kortsfarge. Denne hånda er såpass mye mer spillesterk enn ei ordinær hånd med ei grei 6-kortsfarge i ruter, at man må vurdere andre alternativer.
 
Noen vil velge å åpne på 1-trinnet. Det blir egentlig et stil- og avtalespørsmål hvorvidt man kan ha denne typen hender for å åpne på 1-trinnet. Det er i alle fall ikke tvil om at man har nok spillestyrke til å åpne. Men hva med sperreeffekten? Både 4 ruter og 5 ruter kan være aktuelle alternativer.
 
En liten ulempe kan være at det tar bort muligheten for å komme i 3 grand, men det er neppe et veldig viktig poeng. Det kan godt være at det står 3 grand, men i mange av disse tilfellene kan det være at motparten melder over. Med renons i hjerter er det brukbare muligheter for at motparten har en hjerterkontrakt, enten at det står en høy kontrakt, eller at de har en god stamp.
 
Dessuten er det lagkamp. Om det både står 5 ruter og 3 grand, spiller det ikke så stor rolle hvilken av kontraktene man havner i.
 
Med såpass gode kort og en viss rutertilpasning i nord var det til og med spill for slem:

 
4
E kn 7 5 4
K 8
E D 7 6 4
 
 
D 9 5
-
E D kn 6 5 4 3 2
10 3
 
 
VestNordØstSyd
K. B. EllingsenMarstrander
4 ru1)
pass5 rupasspass
pass
1) Sperr
 
Peter Marstrander havnet i 5 ruter etter å ha sperreåpnet med 4 ruter. Hvordan ville du planlagt spilleføringa i den kontrakten med kløver 8 (norsk fordeling) ut fra vest?
 
Det er i utgangspunktet åtte ruterstikk og to ess. Kløverfinessen er én mulighet for å få tak i det siste stikket du trenger for å vinne kontrakten. En annen mulighet er å stjele spar hos blindemann. Om du spiller på å stjele spar, må du regne med at motparten spiller trumf idet de kommer inn. I så fall vil du kun få stjålet én spar i bordet. Med to spartapere totalt har du selvsagt ikke råd til flere tapere.
 
Dermed virker det som en betimelig plan å stikke utspillet med esset, for så å innkassere hjerter ess med avkast av håndas siste kløver. Så kan man fortsette med spar fra bordet. Øst vinner med kongen, og fortsetter så med en kløver. Hva nå?
 
Det er ingen tvil om at kløverutspillet fra vest godt kan ha vært en singleton. Dermed kan det være farlig å trumfe lavt. Om vest stjeler over og fortsetter med trumf, kan ikke spillefører komme unna to spartapere i tillegg til overstjelinga.
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
4
E kn 7 5 4
K 8
E D 7 6 4
 
kn 8 7 3
D 9 8 3 2
10 9 7
8
E K 10 6 2
K 10 6
-
K kn 9 5 2
 
D 9 5
-
E D kn 6 5 4 3 2
10 3
 

Idet øst returnerer kløver er det sikrere å trumfe høyt. Ved å trumfe høyt har man muligheten til overstikk dersom trumfen er fordelt 2–1. Man får stjålet begge de resterende spartaperne i bordet og kan komme seg inn på hånda igjen ved å stjele hjerter. Siden man både har stjålet en kløver høyt på hånda og stjålet en spar med ruter konge, blir det forfremmet et trumfstikk til vest, men forsvaret får ikke mer enn ett sparstikk og ett trumfstikk.
 
Det går også bra å kaste en spartaper på kløverreturen fra øst. Det har lite for seg dersom øst spiller kongen i kløver fordi man da må trumfe neste kløver høyt uansett. Men om øst spiller en liten kløver, blir vest tvunget til å trumfe for å unngå at kløver dame skal gi stikk. Spillefører kan etterpå stjele sin siste spartaper, for så å trekke ut trumfen.
 
Et par av spilleførerne gikk beit i 5 ruter. Ellers var det tre som havnet i 6 ruter med beit. Den vanligste kontrakten var 5 ruter med elleve eller tolv stikk, noen steder sågar doblet. 

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger