AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Kan du sikre deg?
Ukas spill er hentet fra en nylig gjennomført lagkamp i online-turneringa Nordic Friendship League på Bridgebase Online (BBO). Totalt 23 lag, hvorav seks av dem norske, fordelt i to puljer, deltar. I grunnspillet møtes alle lagene i hver av de to puljene. Lagene blir enige seg imellom når kampene skal gjennomføres i løpet av noen måneder på vinteren. I løpet av våren gjennomføres sluttspill med knockout-kamper.
 
I oppgjøret mellom Tromsø og det finsk-svenske laget Oululaiset dukket følgende spill opp:

 
2
E K 8
D 10 8
E 10 9 8 7 4
 
 
K kn 4
D 10 6 2
E K 2
kn 5 3
 
 
VestNordØstSyd
P. MarstranderK. Ellingsen
1 kl1)pass1 ru2)
1 spdbl3)2 sp3 gr
passpasspass
1) Minst 2-korts kløver
2) Minst 4-korts hjerter
3) 3-korts hjerterstøtte


I og med at de røde fargene var uten taper, ville 5 kløver vært en tryggere kontrakt forutsatt at kløveren bare ga én taper. 4 hjerter på 4–3-tilpasning var også en mulig utgang som hadde vinnersjanser.
 
I praksis var kontrakten altså 3 grand spilt av syd. Utspillet fra vest var spar 3 (norsk fordeling) til østs dame. Hvordan planlegger du spilleføringa?
 
Det er tre toppstikk i hver av rødfargene, i tillegg til kløver ess og et sparstikk som settes opp i utspillet. Stikkpotensialet er stort i kløverfarga, men det er i høyeste grad risikabelt å gå løs på den farga. Om øst kommer inn, må du regne med at et gjennomspill i spar gjør at motparten får tak i fem stikk og dermed beita.
 
Om du klarer å løse hjerteren for fire stikk, vil du vinne kontrakten uten å sette opp ekstrastikk i kløver. Men skal hjerteren spilles fra toppen, eller vil du ta finessen med tieren?
 
Undertegnede vant utspillet med spar konge før de tre toppstikkene i ruter ble innkassert. Begge motstanderne fulgte farge hele veien (vest la knekten tredje gang). Deretter tok jeg for kløver ess. Øst fulgte med toeren, og vest med dama.
 
Fortsettelsen var så esset og kongen i hjerter. Øst fulgte med treeren og så med femmeren, mens vest la fireren fulgt av syveren. Motspillerne brukte norske fordelingskast, men det spiller neppe noen rolle i denne sammenhengen. På den tredje hjerterrunden fulgte øst med nieren. Toppe eller kutte?
 
Hele spillet så slik ut:
 
 
2
E K 8
D 10 8
E 10 9 8 7 4
 
E 8 7 5 3
7 4
kn 9 6 4
K D
D 10 9 6
kn 9 5 3
7 5 3
6 2
 
K kn 4
D 10 6 2
E K 2
kn 5 3
 


Det var altså riktig å kutte hjerteren i følgende posisjon:
 
 
-
8
-
10 9 8 7 4
 
E 8 7 5
-
9
K
10 9 6
kn 9
-
6
 
kn 4
D 10
-
kn 5
 
 
Men det å kutte hjerteren må vel være det riktige i denne posisjonen? Det kan bli krise å toppslå hjerteren dersom øst skulle ha knekten fjerde og kløver konge. Da får han komme inn og spille spar gjennom slik at motspillerne får tak i beita.
 
Men hva om hjerteren skulle sitte 3–3 med knekten i vest? Ja, da får vest et stikk han ikke hadde trengt å få. Men etter alt å dømme er det ufarlig å slippe ham inn. Han er markert med 5-korts spar og tre eller fire ruter. Den eneste risikoen med denne spilleplanen er at vest skulle sitte igjen med en liten kløver som gjør at han kan få makkeren inn på kongen. Men det er vanskelig å se for seg at vest skulle kaste dama under esset fra denne beholdninga. Kløver dame er jo et mulig stikk!

Aktuelt ble hjerterfinessen tatt, og spillefører sikret med det hjemgang i kontrakten. Det ga 13 IMP til Tromsø-laget da det ble beit ved det andre bordet etter at hjerteren ble spilt fra toppen. Tromsø vant for øvrig kampen med IMP-scoren 64-27.

Av Kristian Barstad Ellingsen  
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
 
Navn: Stefán Dato: 6.2.2019
E-post: Ingen e-post Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Hvordan ble det beit ved det andre bordet? Selv om man gjetter hjerteren feil er det vel enkelt å spille kløvet knekt.